Cilt 4 Sayı 1 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

CİNSİYETİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yayınlanmış 2016-04-17

Anahtar Kelimeler

 • İş Doyumu,
 • Demografik Değişkenler,
 • Cinsiyet

Nasıl Atıf Yapılır

FİDAN, Y., ERCAN, S., YILMAZER, A., & ŞEHİRLİ, M. (2016). CİNSİYETİN İŞ DOYUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 4(1), 110–124. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i1.149

Özet

İş doyumu, insanın yaptığı işten zevk almasını, tatmin olmasını ve hayat kalitesini ifade etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, hem çalışanlar ve hem de örgütler açısından önemli bir unsur olan iş doyumu üzerindeki cinsiyet değişkenin etkisini incelemektir. İnsan kaynaklarının işi hakkında hissettiği duygu olarak tanımlanan iş doyumu; iş verimliliği, çalışan devamlılığı, performans gibi örgütlerin başarısını etkileyen birçok kavram arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede, Karabük ilindeki bir kamu kurumunda çalışan insan kaynaklarının, iş doyum durumları, iş doyum ölçeği ile ölçümü ve cinsiyetin iş doyumu üzerindeki etkileri incelemiştir. Bu inceleme anket yöntemiyle elde edilen verilerin analiz edilip yorumlanması ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iş doyum ölçeğinde yer alan bazı yargıların cinsiyet ile anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Anlamlı bulunan yargıların yöneticilerce dikkate alınması, insan kaynaklarının moral ve motivasyonlarını arttırarak örgütsel etkinliğe katkıda bulunacak ve daha yaşanabilir örgütlerin oluşturulmasına hizmet edebilecektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Clark, A.E. (1997), “Job satisfaction and gender: why are women so happy at work?”, Labour Economics, 4(4), pp. 341-372.
 2. Demirel, R. (1989). Yaş, Cinsiyet ve Mesleki Deneyimin Üniversite Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Tatminine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 3. Fiorillo, D., & Nappo, N. (2014). Job satisfaction in Italy: Individual characteristics and social relations. International Journal of Social Economics, 41(8), pp. 683-704.
 4. Gazioglu, S. and Tansel, A. (2006), “Job satisfaction in Britain: individual and job related factors”, Applied Economics, 38(10), pp. 1163-1171.
 5. Hulin, C.L., Roznowski, M., Hachiya, D. (1985). Alternative opportunities and withdrawal decisions: empirical and theoretical discrepancies & integration. Psychological Bulletin, 97: pp. 233-250.
 6. Kalay, F., Arslan, H., & Oflas, S. (2013). Kadrolu ve 4/B sözlesmeli yardimci saglik personellerinin is doyumlarinin Karsilastirilmasi/Comparison the job satisfaction of permanent and 4/B contracted health care providers. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (29), pp.111-121.
 7. Kökay, B. (2007). Creditwest Bank Ltd. Çalışanlarının İş Doyumunun Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lefkoşa.
 8. Luthans, F. (1995): Organizational Behavior, McGraw-Hill, Inc.
 9. Muchinsky, P.M. (2000). Psychology Applied to Work (Sixth Edition). USA: Wadsworth.
 10. Örücü, Edip, (2010). Çalışma Yaşamında İş Doyumu ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Mevzuat Dergisi 13(145).
 11. Sevimli, F. ve İşcan, Ö. F. (2005). Bireysel ve iş ortamına ait etkenler açısından iş doyumu. Ege Akademik Bakış Dergisi, 5(1-2), 55-64.
 12. Sloane, P.J. and Williams, H. (2000), “Job satisfaction, comparison earnings and gender”, Labour, 14(3), pp. 473-501.
 13. Spector, P.E. (1996). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. USA: John Wiley & Sons, Inc.
 14. Spector, P.E.(1997). Job satisfaction: Application, assessment, causes, and consequences. London: Sage.
 15. Vamık, Neriman. (2003). İlkokul Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi. YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Lefkoşa.
 16. Van P., vd. (2003), “The anatomy of subjective well-being”, Journal of Economic Behavior & Organization, 51(1), pp. 29-49.
 17. Yelboğa, A. (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu ile İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi, Sosyal Bilimler Dergisi 4(2), ss.1-18.
 18. Yıldız, G. (2004). Müzik Öğretmenlerinin İş Doyumu, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu Bildirisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 19. Yılmaz S.M., vd. (2014). Job Satisfaction Level of Academicians in Faculty of Education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, pp.1021-1025.
 20. Zhu, Y. (2013). A review of job satisfaction. Asian Social Science, 9(1), pp. 293-298.