Amaçlar ve Kapsam

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarında orijinal araştırma ve derleme makaleleri yayımlamaktadır. BMIJ Dergisinin amacı; İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarında literatüre katkı sağlayacak hem akademya hem de iş dünyası için kaynak teşkil edecek, güncel konuları içeren orijinal çalışmaları yayımlayarak alanında değer oluşturmaktır. Ayrıca BMIJ Dergisi, İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarında çalışan araştırmacıların çok kıymetli çalışmalarını yurtiçinde ve yurtdışında daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır. BMIJ Dergisinin okur kitlesi; en başta İşletme ve Yönetim Bilimleri alanlarında akademik çalışmalar yapan değerli bilim insanları olmak üzere, iş dünyasının değerli temsilcileri, İşletme ve Yönetim Bilimleri alanları dışında akademik çalışma yapanlar ve diğer ilgililerdir. BMIJ Dergisi, makale başvurularında daha geniş kitlelere hitap edecek olması nedeniyle İngilizce dilinde hazırlanmış çalışmalara öncelik tanımaktadır. Nitekim, BMIJ Dergisinde yayımlanan makalelerden en çok atıf alanları, İngilizce diliyle hazırlanmış olan çalışmalardır. Bu nedenledir ki Türkçe diliyle hazırlanmış çalışmalardan daha geniş kitlelerce istifade edilebilmesi için bu çalışmalara Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) bölümü eklenme zorunluluğu getirilmiştir.

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi İşletme ve Yönetim Bilimleri kapsamında, aşağıdaki alanlarda hazırlanmış, İşletme ve İş dünyasının tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsayan çalışmaları yayımlamaktadır:

 

Pazarlama

Reklamcılık

Tahmin

Planlama

Yönetim

Örgütsel Davranış

Ücret

Strateji

Perakendecilik

Tüketici Araştırması ve Yönetimi

İşletme Tarihi

İş Etiği

Finans

Finansal ve Ekonomik İlişkiler

Muhasebe

Finansal Yönetim

Yatırım Stratejileri

Uluslararası Para Sistemi

Sigorta, Vergilendirme ve Bankacılık

Liderlik Çalışmaları

Yönetim Bilimi

Örgüt Kuramı

Stratejik Planlama ve Karar Verme Yöntemleri

Toplam Kalite Yönetimi