BMIJ Yazar Formu

Sayın hocam,

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi Editörlüğü olarak yazarlarımızın doldurup imzalayarak editörlüğe göndermelerini istedğimiz üç formu birleştirip tek form şeklinde Yazar Formunu oluşturduk. Yazar Formunun makale başvuru sürecinde makale ön değerlendirme aşamasını geçtikten sonra Hakem Değerlendirme Süreci başlamadan önce doldurulup imzalanarak dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makale başvuru sürecinde Ön Değerlendirme Sonucunda BMIJ Dergisi Editörlüğü tarafından gönderilen [BMIJ] Makalenizin Hakem Değerlendirme Süreci Makale Ücretinden Sonra Başlayacaktır. başlıklı bilgilendirme e-postasından sonra lütfen BMIJ Yazar Formunu  tüm yazarlar olarak doldurup imzalayarak BMIJ Dergi Sistemine makale yükleme aşamasındaki gibi Gönderi sekmesinde yer alan Gönderi Dosyaları bölümünde Dosya Yükle menüsüyle "BMIJ Yazar Formu" dosya türüyle yüklemeniz gerekmektedir. BMIJ Yazar Formunu makalede katkısı bulunan tüm yazarların imzalaması gerekmektedir. Hassaasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Yazar Formu içerisinde;

Telif Hakkı Anlaşması Formu,

Yazar Katkı Beyan Formu ve

Çıkar Çatışması Beyan Formu

yer almaktadır.

Bu üç formun dikkatli bir şekilde doldurulması ve imzalanarak editörlüğe gönderilmesi önem arzetmektedir. 

Yazar Katkı Beyan Formu içerisinde yazarların çalışmaya verdikleri katkıları tespit edilmektedir. Makale, hakem değerlendirme süreci sonunda dergi editörlüğü olarak yayına kabul edildiğinde makale metni sonunda yazarların katkı beyanlarına da yer verilecektir. Yazar Katkı Beyanları makale metnine dahil edilerek yayımlanacağı için beyanların dikkatli bir şekilde tespit edilmesi ve tüm yazarların imzalaması büyük önem taşımaktadır.

Aşağıda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış Yazar Formu ve Author Form dosyalarına erişebilirsiniz.

 

             BMIJ YAZAR FORMU                                        BMIJ AUTHOR FORM

 

 

Teşekkürlerimizle 

 

BMIJ Dergisi Editörlüğü

bmijeditor@gmail.com