İntihal Tespiti

 

Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) Dergisi, makale başvurularında ilk olarak çalışmanın intihal taramasını yapmaktadır.

iThenticate programı ile online yapılan tarama sonucunda intihal oranı ile ilgili iki hususa dikkat edilmektedir. Bu hususlardan ilki, çalışma ile ilgili genel intihal oranıdır. Bu oranın %20’nin altında olması istenmektedir. İkinci husus ise intihal raporundaki detaylardır. Çalışmanın genel intihal oranına bakılmaksızın intihal raporunda herhangi bir çalışmadan yapılan alıntı oranının %3 ve üzerinde olmaması gerekmektedir. İntihal taraması sonrası hem genel intihal oranının %20’den az hem de intihal raporunda kaynak başına yapılan intihal oranının %3’ten düşük olması gerekmektedir. Biri ya da her ikisi de sağlanamaz ise yazarlardan, çalışmalarını intihal raporundaki oranları dikkate alarak bu sayfada yer alan bilgiler doğrultusunda revize etmeleri istenmektedir.

Yazarlar, gerekli revizyonları yaparak yeni makale başvurusu yapmaya gerek olmaksızın revize çalışmalarını dergi editörlüğüne e-posta ile gönderebilmektedir. Revize çalışma yeniden intihal taramaya tabi tutulacak ve şartlar sağlanmışsa, çalışma intihal tarama aşamasından geçmiş olacaktır. Eğer şartlar sağlanmamışsa çalışma reddedilecektir.

Makale başvurularında başvurunun yapıldığı gün, çalışmanın intihal taraması yapılır. Eğer çalışmanın intihal raporu dergi kriterlerine uygunsa başvurunun yapıldığı gün bir sonraki aşama olan Makale Ön Değerlendirme (Bilimsel Yeterlilik) Aşamasına geçilmektedir. İntihal raporu uygun değilse yazarlara durum iletilir ve ilk aşama süreci devam eder.

Çalışmalardan alıntı yapılırken kaynak göstermekle birlikte aynı cümlelerin kurulması da intihal olarak algılanmaktadır. Bu nedenle çeşitli kaynaklardan yapılan alıntılarda eğer alıntı doğrudan alınmakta ise tırnak (") içerisinde verilmesi gerekmektedir. Bir kaynaktan alıntı yaparken kaynak göstermekle birlikte cümle yapılarının değiştirilmesi, alıntının intihal olarak algılanmaması için büyük önem taşımaktadır.