BMIJ Yayım ve Yazım Kuralları

YAYIM KURALLARI

 1. Business & Management Studies: An International Journal (BMIJ) yılda dört kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. Dergide işletme ve yönetim alanlarında bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
 2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
 3. Bütün makaleler web sitesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmelidir (https://bmij.org). Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.
 4. BMIJ Dergisi, yazarlara makale içeriği konusunda IMRAD formatını tavsiye etmektedir. IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion) formatı, orijinal araştırma türündeki bir bilimsel dergi makalesinin yapısı için en belirgin normdur (Vikipedi). IMRAD formatı çalışmayı en özgün şekilde tanımlayan yazım formatıdır. IMRAD formatının alternatifi olarak geleneksel format ile de çalışmalar hazırlanabilir. BMIJ Dergisi, çalışmaların hakem değerlendirme sürecine kabulünde IMRAD formatıyla hazırlanan çalışmalara öncelik vereceğini beyan eder.
 5. Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla en az 2 hakeme gönderilir. Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.
 6. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.
 7. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.
 8. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.
 9. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulandığından dolayı gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın adı ve kimliğini belli edecek herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

 

YAZIM KURALLARI

 1. Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dâhil 25 sayfayı aşmamalıdır. Yazılar Word formatında "Book Antiqua" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Çalışmalar A4 kağıdı formatında, kenar uzaklıkları 2,5 cm., Ana başlıklar 12 nk kalın, Alt başlıklar 10 nk kalın, metin 10 nk normal, satır aralıkları tek satır, paragraflar arası bir satır boşluk, paragraflar satır başından başlayacak şekilde sayfa düzeniyle hazırlanmalıdır. Örnek makale başvuru dosyası için lütfen tıklayınız.
 2. Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır.
 3. Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet jel (journal of economic literature) sınıflaması yapılmalıdır.
 4. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken jel sınıflamaları için http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php adresinden yararlanılabilir.
 5. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (8 punto) ifade edilmelidir.
 6. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı,kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Yılmaz, 2008:15), (Öztürk ve Akdoğan, 2010:225), (Öncü vd., 2005:10-12), (DPT, 2011:320).
 7. Gönderilen İngilizce dilindeki çalışmaların 170 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetleriyle özetlerin altında en fazla 3 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 8 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 8. Gönderilen Türkçe dilindeki çalışmalarda 170 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe özetin altında Türkçe anahtar kelimeler (en az 3 en fazla 5), İngilizce özetin altında İngilizce anahtar kelimeler (en az 3 en fazla 5) ve en az bir en fazla 3 adet olacak şekilde JEL Kodları yer almalıdır.
 9. Türkçe makalelerde ayrıca Extended Abstract Genişletilmiş İngilizce özet Türkçe ve İngilizce özetlerden sonra yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında 8 punto ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 10. Gönderilen İngilizce dilindeki çalışmalar ve Türkçe çalışmaların Extended Abstract bölümleri DİLBİLİM KONTROLÜNDEN geçecektir. Çalışmalar hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilseler de Dilbilim Kontrolünde yetersiz olan çalışmalar düzeltmelerden sonra YAYIN PLANINA alınacaktır. Dilbilim Kontrolü sonucu yetersiz olan çalışmalar düzeltmeler yapılmadan yayın planına alınmayacaktır.
 11. Kaynakça 10 punto şeklinde çalışmanın sonunda düzenlenmelidir. Kaynakça makale metninin devamında başlatılmalı ve çalışmalar soyadına göre alfabetik olarak sıralandırılmalıdır. Aynı yazarın birden çok çalışmasına atıfta bulunulduğunda, yayın tarihi en eski olandan başlamalıdır. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasına atıfta bulunulduğunda kaynaklar kaynakça ve metin içi atıflarda a,b,c,… harfleri kullanılarak numaralandırılmalıdır. Örnek; 2010a, 2010b, 2010c gibi. Bir yazarın tek ve birden fazla yazarlı çalışmasına atıfta bulunulması durumunda, önce tek yazarlı çalışmalar belirtilmelidir. Kaynakların yazılmasında standart APA formatı kullanılmalıdır. (Örnek: Soyadı, Adının baş harfi. (Yıl), Eser Adı, Basıldığı yer: Basımevi.)
 12. APA 6 kuralları için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:
 1. Makale başvurusunda kullanılacak şablon dosya için https://bmij.org/mbs.docx linkini tıklayıp indirebilirsiniz.
 2. Yayın hazırlığındaki makale formatlarının mizanpaj dosyası için Mizanpaj Şablonu (Yeni) sayfasını ziyaret edebilirsiniz.