APA 6 Kuralları

Sayın Yazarlarımız,

BMIJ Dergisinde yayımlanan makalelerde APA 6 Kaynak Gösterme Biçimi kullanılmaktadır. Lütfen çalışmalarınızı APA 6 Kaynak Gösterme Biçimine göre hazırlayıp dergimize gönderiniz. Yayına kabul edilen çalışmalar yayımlanmadan önce APA 6 Kaynak Gösterme Biçimine göre hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilecek ve hazırlanmayanlar yayın planına alınmayacaktır.

APA 6 Kaynak Gösterme Biçimi

1. Metin İçi Göndermeler

Gönderme en temel olarak iki biçimde yapılır:


Evans ve Shaw (2008) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, aile ile gerçekleştirilen birlikte okuma etkinliklerinin çocuğun okuma becerilerine olumlu etkisi olduğu vurgulanmıştır.

ya da

Bilimsel dergiler, yoğun olarak bilim insanları tarafından kullanılan önemli bir resmi iletişim aracıdır. Süreğen olma, güncel araştırma sonuçlarını hızlı yayınlama ve eriştirme bilimsel dergilerin en temel özellikleridir. Bu özellikler bilimsel dergileri diğer bilimsel iletişim araçlarından ayırmakta ve güncelliğin ön planda olduğu disiplinlerde daha çok kullanılır kılmaktadır (Küçük, Al ve Olcay, 2008, s. 309).

Çok nadir olarak yazar soyadı ve tarih bilgisinin ikisi de parantezsiz ve metnin bir parçası şeklinde kullanılabilir.  

Eğer bir paragraf içerisinde belli bir çalışmaya gönderme yapılmış ve aynı paragraf içerisinde tekrar bu çalışmadan bahsetmek gerekiyorsa yazar soyadını vermek yeterlidir, tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur. Aynı paragraf içerisindeki ikinci gönderme aynı yazarın farklı bir çalışmasına ise tarih bilgisi eklenir.

Örnek

Fuller’e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen gün bilginin yarı ömrü için atfedilen zaman giderek daha da kısalmaktadır. Fuller, 1900’lü yıllara kadar bilginin yaklaşık her yüzyılda bir katlandığını, İkinci Dünya Savaşının sonunda bu sürenin 25 yıla düştüğünü, günümüzde ise her 18 ayda bir bilginin katlanarak büyüdüğünü ifade etmektedir.


Yazar adı bilgisinin de yıl bilgisinin de parantez içinde olduğu göndermeler için bu kural geçerli değildir.

Örnek

Sosyal ve beşeri bilim alanlarında yapılan yayınların çoğunlukla çalışmanın yapıldığı ülkenin özgün dili ve
kültürü ile biçimlenmesi nedeniyle doğal bilimlere göre daha bölgesel nitelik taşıdığı ve buna bağlı olarak
da genellikle bölgesel yayınlarda yer almakta olduğu literatürde de vurgulanmıştır (Weingart, 2005).
Weingart’tan (2005) bir yıl önce...

 

KAYNAKÇA İLE METİN İÇİ GÖNDERME UYUMU

Tek Yazarlı Kitap Örneği

Künye (Kaynakça)

Yılmaz, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri.
Türk Kütüphaneciliği, 19, 56-77. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Gönderme (Metin İçi)

(Yılmaz, 2005, s. 58)

 

İki Yazarlı Kitap Örneği

Künye (Kaynakça)

Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28, 288-307. Erişim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Gönderme (Metin İçi)

(Al ve Soydal, 2014)

 

Üç, dört ve beş yazarlı çalışmalara gönderme yapılırken sadece metin içindeki ilk göndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri ifadesi eklenmelidir. İngilizce yazılan makalelerde üç, dört ya da beş yazarlı yayınlara gönderme yapılırken ve diğerleri yerine et al. ifadesi
kullanılmalıdır.

Örnek

İlk gönderme (Metin İçi)     (Uçak, Kurbanoğlu, Şencan ve Doğan, 2011)

İkinci ve sonraki göndermeler (Metin İçi)    (Uçak vd., 2011)

 

İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa ve yerine and ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa and yerine ve ifadesi kullanılmalıdır.

Örnek

Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynak kullanımı

Künye (Kaynakça)

Nielsen, B. G. ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi: 10.1177/0961000611408643

Gönderme (Metin İçi)    (Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)

 

İngilizce bir çalışmada Türkçe bir kaynak kullanımı

Künye (Kaynakça)

Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar [Citation analysis: Sources cited in dissertations completed at Hacettepe University Department of Librarianship]. Bilgi Dünyası, 5, 19-47. Retrieved from http://bd.org.tr/

Gönderme (Metin İçi)     (Al & Tonta, 2004, s. 20)  ya da   Al and Tonta (2004, s. 20) found that ...


Not: İngilizce çalışmalarda orijinal dili Türkçe olan bir makaleye atıf yapılıyorsa makale adı gibi bilgilerin köşeli parantez içinde İngilizce karşılığı ile birlikte verilmesi gerekir.

Yazarı Belli Olmayan Ya Da Anonim Çalışmalar

Eğer bir çalışmanın yazarı belli değilse metin içerisinde gönderme yapılırken yazar alanında geçen ilk birkaç kelime (genelde başlıktan) ve yıl kullanılır. Metin içi göndermelerde makale başlığı, bölüm başlığı ya da bir web sayfasının adı çift tırnak içinde; dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı ise italik olarak yazılır.

Örnek

Web sayfası, makale başlığı, bölüm başlığı

Künye (Kaynakça)
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı. (2010). Erişim adresi: http://hubo.hacettepe. edu.tr/

Gönderme (Metin İçi)     (“Hacettepe Üniversitesi Bilgi”, 2010)


Dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı

Künye (Kaynakça)
Kütüphaneciliğimiz üzerine görüşler 1987. (1987). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Gönderme (Metin içi) (Kütüphaneciliğimiz üzerine, 1987)

Yazarı olmayan resmi belgelere (senato kararları, yasalar, yönetmelikler, dava tutanakları vs.) yapılacak göndermeler de yukarıdaki yazarı olmayan çalışmalarda olduğu gibi yapılır.

Yazarı anonim olarak belirtilen çalışmalara gönderme (Anonim, 2003) şeklinde yapılır.

Bu bölüm hazırlanırken Türk Kütüphaneciliği Dergisinin hazırlamış olduğu APA 6 Kuralları Rehberinden yararlanılmıştır.

 

Detaylı bilgi için Türk Kütüphaneciliği Dergisinin hazırlamış olduğu rehbere bakabilirsiniz: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf