Vol. 2 No. 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS EFFECT TO ORGANIZATIONAL CLIMATE

Canan Yıldıran
Karabük Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Bio

Published 2015-02-26

How to Cite

Yılmaz, C., Fidan, Y., & Yıldıran, C. (2015). EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS EFFECT TO ORGANIZATIONAL CLIMATE. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 243–261. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.59

Abstract

Nowadays, high level IQ (Intelligence Quotient) of employees is not only enough for the achievement also it is necessary to have emotional intelligence for the organizations. Therefore, the aim of this study to identify whether the concept of emotional quatient in public institutions and measuring the effect of public emotional quatient to peoples around. In this context, a study was done by the participation of totally 180 government officials who working public institutions in Karabük city. As a result of the study, it’s identified that the government officials have a high proclivity of emotional quatient. Consequently, it has been found to provide an increase in the success of the organization by exhibiting of positive manners of the officials.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akçay, Cengiz ve Adil Çoruk (2012); “Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme,”
 2. Eğitim Politika Analizi Dergisi, C1.S1, s.3-25.
 3. Aslan, Şebnem (2013); “Duygusal Zeka Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik,” Eğitim Yayınevi, Konya.
 4. Caruso, David R. ve Peter Salovey (2011); “Duygusal Zeka Yöneticisi,” Crea Yayınclık, İstanbul.
 5. Çetinkaya, Özlem ve Ali Murat Alparslan (2001); “Duygusal Zekanın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma,” İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.16.1, s.366.
 6. Goleman, Daniel (1995); “Emotional Intelligence,” The Tenth Anniversary Edition. Goleman, Daniel
 7. (2012); “İş Başında Zeka,” Varlık Yayınları, İstanbul.
 8. Goleman, Daniel (2013); “Duygusal Zeka,” Varlık Yayınları, İstanbul.
 9. Özbayrak, Cem (2006); “Türkiye Örnekleminde Duygular ve Bilişsel-Duygu Değerlendirme Süreci,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 10. Özdemir Yaylacı, Gaye (2008); “Kariyer Yaşamında Duygusal Zeka ve İletişim Yeteneği,” Hayat Yayıncılık, İstanbul.
 11. Salovey, Peter ve John D. Mayer (1990); “Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality,” 9, 185-211.
 12. Ulutaş, İlkay (2005); “Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Duygusal Zekâlarına Duygusal Zeka Eğitiminin Etkisinin İncelemesi,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 13. Ural, Ayhan (2001); “Yöneticilerde Duygusal Zekanın Üç Boyutu,” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3.2.