Cilt 5 Sayı 1 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BORSA İSTANBUL'DAKİ TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ WEB SİTELERİNİN İNGİLTERE'DEKİ RAKİPLERİYLE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

Fatih TEMİZEL
Anadolu Üniversitesi İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ
Ulvi ÇOBAN
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Yayınlanmış 2017-04-21

Anahtar Kelimeler

 • Yatırımcı İlişkileri,
 • Futbol Endüstrisi,
 • BIST

Nasıl Atıf Yapılır

TEMİZEL, F., & ÇOBAN, U. (2017). BORSA İSTANBUL’DAKİ TÜRK FUTBOL KULÜPLERİ WEB SİTELERİNİN İNGİLTERE’DEKİ RAKİPLERİYLE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 191–208. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.106

Özet

1980’lerden itibaren finansal serbestleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişim, şirketlerin paydaşlarını bilgilendirme faaliyetlerinin önemi artırmış ve yatırımcı ilişkilerinin profesyonel boyutlara ulaşmasını sağlamıştır. Bu çalışmada, futbol kulüplerinin yatırımcı ilişkileri yönetiminin geliştirilmesi ve Borsa İstanbul’daki piyasa değerlerinin doğru fiyatlanmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu sebeple Borsa İstanbul ve gelişmiş piyasalarda halka arz olan futbol kulüplerinin web siteleri ve web sitelerinde yatırımcı ilişkilerine ayırdıkları alanlar hakkında bilgi verilecektir. Söz konusu şirketlerin web siteleri incelenirken Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin hazırlatmış olduğu skor kartlar, kulüplerin faaliyet raporları, finansal sonuç açıklama ve internet sitesi değerlendirmeleri için kullanılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bebczuk, R. N. (2003). Asymmetric information in financial markets. United Kingdom: Cambridge University Press, 7.
 2. Coşkun, M. (2009). Kamunun aydınlatılması ve sermaye piyasaları açısından önemi. Kamuoyunun aydınlatılmasında yatırımcı ilişkileri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 1-42.
 3. Devecioğlu, S., Çoban, B. (2003).Türkiye’de Spor Kulüplerinin Halka Arzı, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, T.S.E., Yıl 42 Sayı 493, 2003
 4. Dorukkaya, Ş. (1999). Futbol kulüpleri ve vergi. Vergi Dünyası. S. 211 ; s. 20-30
 5. Ekenci, G. (2000). Türkiye’deki müessese spor kulüplerinin kurumsal kültürlerinin toplam kalite yönetimine uygunluğu. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C. 5, Sayı: 4, s. 43-54.
 6. Hamid, F. Z. A.; Salleh, S. and Yusof, M. (2002). Investor Relations in Developing Country: A Disclosure Strategy. Unıversıtı Utrara Malaysıa, School Of Accountancy, s. 2-4
 7. Iraz, R. (2004). Organizasyonlarda Karar Verme ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, ss. 409-422,
 8. İmamoğlu, A. F. (1992). Fonksiyonel açıdan spor yönetiminin anlam ve önemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: l, s. 21-34.
 9. Katırcı, H., Uztuğ, F. (2009). Spor Kulüplerinde İletişim Yönetimi: Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Yer Alan Spor Kulüplerinin İletişim Uygulamalarına İlişkin Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 9 Sayı/No: 1 : 149–168.
 10. Kılıç. M. ve Yazıcı, B.T. (2013) Stakeholder Kavramının Türkiye’de Farklı Adlandırmalarla Kullanılmasının Yarattığı Sorunlar, 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, s. 98-104.
 11. Sayılır, Ö. (2012). Yatırımcı ilişkileri Kavramı. Yatırımcı İlişkileri Yönetimi. (Ed: M. Coşkun). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, ss. 2-19
 12. Temizel, F. ve Coşkun, İ. O. (2010). Finansal piyasalar ile etkin bir iletişim ve geliştirilmiş şeffaflık aracı olarak yatırımcı ilişkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. XII (II), 81-102.
 13. Temizel, F.; Sarıkaya, M. ve Bayram, F. (2010). Yatırımcı ilişkileri yönetiminde iletişim ve bilgi teknolojilerinin rolü: İmkb 50 endeksi uygulaması. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, s. 1-20.
 14. Temizel, F.; Özata, E. ve Esen E. (2013). Futbol Kulüplerinin Sportif Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasında ki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği. TİSK Akademi, Ocak 2013
 15. Türkiye Futbol Federasyonu. (2009). Dünden Bugüne Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul.
 16. White, C., Raman, N. (1999). The World Wide Web as a Public Relations Medium: The Use of Research, Planning, and Evaluation in Web Site Development. Public Relations Review, 25, pp.405–419.
 17. http://cdn.fenerbahce.org/pic_lib/fbsportif/fener-2014-4-c-mali-tablolar_4637388.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 18. http://cdn.fenerbahce.org/pic_lib/fbsportif/fener-2014-4-c-yk-fr_464502.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 19. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/138581.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 20. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/138586.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 21. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-football money-league-2015.pdf (Erişim tarihi:15.05.2016)
 22. http://ir.manutd.com/~/media/Files/M/Manutd-IR/Annual%20Reports/manchester-united-plc-20f-20141027.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 23. http://ir.manutd.com/~/media/Files/M/Manutd-IR/Quarterly%20Reports/Q4/q4-30-jun-2014-mu-plc-earnings-release-final.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 24. http://www.arsenal.com/assets/_files/documents/mar_15/gun__1425375743_Arsenal_Holdings_plc_Interim_A.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 25. http://www.arsenal.com/assets/_files/documents/sep_14/gun__1411461364_Arsenal_Holdings_plc_Annual_Re.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 26. http://www.bjk.com.tr/media/uploads/finansal_2013_12aylik.pdf(Erişim tarihi:08.07.2015)
 27. http://www.bjk.com.tr/media/uploads/yonetim_2013_12aylik.pdf(Erişim tarihi:08.07.2015)
 28. http://www.evertonfc.com/content/club/shareholders-association/statement-of-accounts(Erişimtarihi:08.07.2015)
 29. http://www.tottenhamhotspur.com/uploadedFiles/Shared_Assets/Documents/Annual_Reports/annual-report-2014.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 30. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/01.06.201431.05.2015%20%20D%C3%B6nemi%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 31. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/201312%20PER%C4%B0YOD%C4%B0K%20MAL%C4%B0%20TABLOLAR.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 32. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/fa_rap/2013faaliyetraporu.pdf
 33. http://www.tuyid.org/files/zirve2014/TUYID_Yatirimci_Iliskileri_Odulleri_2014_Bilgilendirme_Kitapcigi.pdf (Erişim tarihi:13.05.2016)