Vol. 5 No. 1 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TURKISH FOOTBALL CLUB WEB SITES IN THE STOCK EXCHANGE IN ISTANBUL ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPETITIVE INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM

Fatih TEMİZEL
Anadolu Üniversitesi İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ
Ulvi ÇOBAN
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi

Published 2017-04-21

How to Cite

TEMİZEL, F., & ÇOBAN, U. (2017). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TURKISH FOOTBALL CLUB WEB SITES IN THE STOCK EXCHANGE IN ISTANBUL ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPETITIVE INVESTORS IN THE UNITED KINGDOM. Business & Management Studies: An International Journal, 5(1), 191–208. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i1.106

Abstract

Since the 1980s, the development of financial liberalization and information technologies has increased the awareness of stakeholders of companies and has enabled investor relations to reach professional dimensions. In this study, it is aimed to contribute to the development of the management of the investor relations of football clubs and to the correct pricing of market values in Stock Exchange Istanbul. For this reason, information will be given about the areas that football clubs which are public offering in Borsa İstanbul and developed markets, distinguish between their web sites and their investor relations in their web sites. When the said websites are examined, the score cards prepared by the Association of Turkish Investor will be used for club activity reports, financial results explanations and website evaluations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Bebczuk, R. N. (2003). Asymmetric information in financial markets. United Kingdom: Cambridge University Press, 7.
 2. Coşkun, M. (2009). Kamunun aydınlatılması ve sermaye piyasaları açısından önemi. Kamuoyunun aydınlatılmasında yatırımcı ilişkileri. Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss. 1-42.
 3. Devecioğlu, S., Çoban, B. (2003).Türkiye’de Spor Kulüplerinin Halka Arzı, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, T.S.E., Yıl 42 Sayı 493, 2003
 4. Dorukkaya, Ş. (1999). Futbol kulüpleri ve vergi. Vergi Dünyası. S. 211 ; s. 20-30
 5. Ekenci, G. (2000). Türkiye’deki müessese spor kulüplerinin kurumsal kültürlerinin toplam kalite yönetimine uygunluğu. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, C. 5, Sayı: 4, s. 43-54.
 6. Hamid, F. Z. A.; Salleh, S. and Yusof, M. (2002). Investor Relations in Developing Country: A Disclosure Strategy. Unıversıtı Utrara Malaysıa, School Of Accountancy, s. 2-4
 7. Iraz, R. (2004). Organizasyonlarda Karar Verme ve İletişim Sürecinin Etkinliği Bakımından Bilgi Teknolojilerinin Rolü. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, ss. 409-422,
 8. İmamoğlu, A. F. (1992). Fonksiyonel açıdan spor yönetiminin anlam ve önemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: l, s. 21-34.
 9. Katırcı, H., Uztuğ, F. (2009). Spor Kulüplerinde İletişim Yönetimi: Türkiye Profesyonel Futbol Liglerinde Yer Alan Spor Kulüplerinin İletişim Uygulamalarına İlişkin Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 9 Sayı/No: 1 : 149–168.
 10. Kılıç. M. ve Yazıcı, B.T. (2013) Stakeholder Kavramının Türkiye’de Farklı Adlandırmalarla Kullanılmasının Yarattığı Sorunlar, 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, s. 98-104.
 11. Sayılır, Ö. (2012). Yatırımcı ilişkileri Kavramı. Yatırımcı İlişkileri Yönetimi. (Ed: M. Coşkun). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, ss. 2-19
 12. Temizel, F. ve Coşkun, İ. O. (2010). Finansal piyasalar ile etkin bir iletişim ve geliştirilmiş şeffaflık aracı olarak yatırımcı ilişkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. XII (II), 81-102.
 13. Temizel, F.; Sarıkaya, M. ve Bayram, F. (2010). Yatırımcı ilişkileri yönetiminde iletişim ve bilgi teknolojilerinin rolü: İmkb 50 endeksi uygulaması. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, s. 1-20.
 14. Temizel, F.; Özata, E. ve Esen E. (2013). Futbol Kulüplerinin Sportif Performansları ile Hisse Senedi Getirileri Arasında ki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği. TİSK Akademi, Ocak 2013
 15. Türkiye Futbol Federasyonu. (2009). Dünden Bugüne Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul.
 16. White, C., Raman, N. (1999). The World Wide Web as a Public Relations Medium: The Use of Research, Planning, and Evaluation in Web Site Development. Public Relations Review, 25, pp.405–419.
 17. http://cdn.fenerbahce.org/pic_lib/fbsportif/fener-2014-4-c-mali-tablolar_4637388.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 18. http://cdn.fenerbahce.org/pic_lib/fbsportif/fener-2014-4-c-yk-fr_464502.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 19. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/138581.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 20. http://cdn1.galatasaray.org/files/sportif/138586.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 21. http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-football money-league-2015.pdf (Erişim tarihi:15.05.2016)
 22. http://ir.manutd.com/~/media/Files/M/Manutd-IR/Annual%20Reports/manchester-united-plc-20f-20141027.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 23. http://ir.manutd.com/~/media/Files/M/Manutd-IR/Quarterly%20Reports/Q4/q4-30-jun-2014-mu-plc-earnings-release-final.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 24. http://www.arsenal.com/assets/_files/documents/mar_15/gun__1425375743_Arsenal_Holdings_plc_Interim_A.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 25. http://www.arsenal.com/assets/_files/documents/sep_14/gun__1411461364_Arsenal_Holdings_plc_Annual_Re.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 26. http://www.bjk.com.tr/media/uploads/finansal_2013_12aylik.pdf(Erişim tarihi:08.07.2015)
 27. http://www.bjk.com.tr/media/uploads/yonetim_2013_12aylik.pdf(Erişim tarihi:08.07.2015)
 28. http://www.evertonfc.com/content/club/shareholders-association/statement-of-accounts(Erişimtarihi:08.07.2015)
 29. http://www.tottenhamhotspur.com/uploadedFiles/Shared_Assets/Documents/Annual_Reports/annual-report-2014.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 30. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/01.06.201431.05.2015%20%20D%C3%B6nemi%20Faaliyet%20Raporu.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 31. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/201312%20PER%C4%B0YOD%C4%B0K%20MAL%C4%B0%20TABLOLAR.pdf (Erişim tarihi:08.07.2015)
 32. http://www.trabzonspor.org.tr/Download/dosyalar/fa_rap/2013faaliyetraporu.pdf
 33. http://www.tuyid.org/files/zirve2014/TUYID_Yatirimci_Iliskileri_Odulleri_2014_Bilgilendirme_Kitapcigi.pdf (Erişim tarihi:13.05.2016)