Cilt 8 Sayı 3 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ABD EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK VE BIST (BORSA İSTANBUL) ANA SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE GEÇİŞKENLİĞİ

Barış KOCAARSLAN
Öğr. Üyesi, Yalova Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Volatility Interaction,
 • US Economic Policy Uncertainty,
 • BIST Major Sector Indices
 • Volatilite Etkileşimi ABD Ekonomi Politikası Belirsizliği BIST Ana Sektör Endeksleri

Nasıl Atıf Yapılır

KOCAARSLAN, B. (2020). ABD EKONOMİ POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİK VE BIST (BORSA İSTANBUL) ANA SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE GEÇİŞKENLİĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(3), 3221–3238. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i3.1572

Özet

Son zamanlarda global ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin dünya piyasaları üzerindeki önemli etkileri ilgili literatürde ortaya konmuştur. Bu çalışmanın temel amacı ABD ekonomi politikalarındaki belirsizlik ve BIST (Borsa İstanbul) ana sektör endeksleri (mali, sınai ve teknoloji endeksleri) arasındaki volatilite etkileşimini (varyansta nedensellik ilişkisini) incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, Hafner ve Herwartz (2006) tarafından önerilen varyansta nedensellik metodu kullanılmıştır. Uygulanan volatilite modelinin bulguları, ABD ekonomi politikası belirsizlik ve BIST (Borsa İstanbul) ana sektör endekslerinin uzun vadeli volatiliteden güçlü bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Varyansta nedensellik testi ana bulgularına göre, ABD ekonomi politikası belirsizlik endeksinden BIST ana sektör endeksleri (mali, sınai ve teknoloji endeksleri) getirilerine doğru önemli ve güçlü volatilite geçişkenlikleri olduğu gözlemlenmiştir. Test bulguları BIST ana sektör endeks getirilerinin ABD ekonomi politikası belirsizliğindeki şoklara oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçları etkin ekonomi politikaları geliştirme ve optimum portföyler oluşturma açısından piyasa katılımcıları için dikkate değer çıkarımlar sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akkaya, B. M. O., & Sarı, R. (2019). Oil prices and banking stocks nexus: evidence from an oil-dependent country. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (59), 34-47.
 2. Aloui, R., Aïssa, M. S. B., & Nguyen, D. K. (2011). Global financial crisis, extreme interdependences, and contagion effects: The role of economic structure?. Journal of Banking & Finance, 35(1), 130-141.
 3. Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131(4), 1593-1636.
 4. Barberis, N., & Thaler, R. (2003). A survey of behavioral finance. Handbook of the Economics of Finance, 1, 1053-1128.
 5. Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307-343.
 6. Berument, H., Akdi, Y., & Atakan, C. (2005). An empirical analysis of Istanbul stock exchange sub-indexes. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 9(3).
 7. Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 153-76.
 8. Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.
 9. Caggiano, G., Castelnuovo, E., & Figueres, J. M. (2020). Economic policy uncertainty spillovers in booms and busts. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 82(1), 125-155.
 10. Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-48.
 11. Duran, S., & Şahin, A. (2006). İMKB Hizmetler, Mali, Sınai ve Teknoloji Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 57-70.
 12. Ellsberg, D. (1961). Risk, ambiguity, and the Savage axioms. The Quarterly Journal of Economics, 643-669.
 13. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business & Economic Statistics, 19(2), 166-176.
 14. Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55, 251-276.
 15. Eyüboğlu, K., & Eyüboğlu, S. (2016). Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Journal of Yasar University, 11(42).
 16. Eyüboğlu, S., & Eyüboğlu, K. (2019). Borsa İstanbul sektör endekslerinin karşılıklı bağımlılıklarının test edilmesi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (53), 246-260.
 17. Granger, C. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
 18. Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). A Lagrange multiplier test for causality in variance. Economics Letters, 93(1), 137-141.
 19. Hoffmann, A. O., Post, T., & Pennings, J. M. (2013). Individual investor perceptions and behavior during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 37(1), 60-74.
 20. Hong, Y. (2001). A test for volatility Spillover with application to exchange rates. Journal of Econometrics 103 (1–2):183–224.
 21. Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics And Control, 12(2-3), 231-254.
 22. Kamışlı, M., & Sevil, G. (2018). Borsa İstanbul Alt Sektör Endeksleri Arasındaki Oynaklık Yayılımlarının Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1015-1032.
 23. Kamışlı, M., Kamışlı, S., & Sevil, G. (2016). The Effects of Crises on Volatility Spillovers between Borsa Istanbul Sector Indexes. Advances in Economics and Business, 4(7), 339-344.
 24. Kim, D., & Perron, P. (2009). Unit root tests allowing for a break in the trend function at an unknown time under both the null and alternative hypotheses. Journal of Econometrics, 148(1), 1-13.
 25. Knight, F. H. (1921). Risk, uncertainty and profit (Vol. 31). Houghton Mifflin.
 26. Kocaarslan, B. (2020). Borsa İstanbul (BIST) Teknoloji Endeksi ve Diğer Ana Sektör Endeksleri Arasindaki Volatilite Etkileşimi. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 458-475.
 27. Kocaarslan, B., Sari, R., & Soytas, U. (2017). Are there any diversification benefits among global finance center candidates in Eurasia?. Emerging Markets Finance and Trade, 53(2), 357-374.
 28. Korkmaz, Ö., & Güngör, S. (2018). Küresel Ekonomi Politika Belirsizliğinin Borsa İstanbul’da İşlem Gören Seçilmiş Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(ICEESS’18), 211-219.
 29. Küçükkaya, E. (2009). Diversification benefits of including Turkish and US stocks in a portfolio. The International Journal of Economic and Social Research,. 5(2), 1-11.
 30. Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.
 31. Sadeghzadeh, K., & Aksu, L. E. (2020). Borsa İstanbul ve Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olup Olmadığına Dair İncelemeler (1998: 01-2018: 12). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 445-462.
 32. Sadorsky, P. (2003). The macroeconomic determinants of technology stock price volatility. Review of Financial Economics, 12(2), 191-205.
 33. Solnik, B. H. (1974). Why not diversify internationally rather than domestically?. Financial Analysts Journal, 30(4), 48-54.
 34. Tiryaki, H. N., & Tiryaki, A. (2019). Determinants of Turkish Stock Returns under the Impact of Economic Policy Uncertainty. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 147-162.
 35. Tokat, E. (2010). İMKB Sektör Endeksleri Arasındaki Şok ve Oynaklık Etkileşimi. Journal of BRSA Banking & Financial Markets, 4(1).
 36. Wilkens, K., Thomas, N. D., & Fofana, M. S. (2004). Stability of technology stock prices: evidence of rational expectations or irrational sentiment?. Managerial Finance, 30(12), 33-54.
 37. Xia, Y. (2001). Learning about predictability: The effects of parameter uncertainty on dynamic asset allocation. The Journal of Finance, 56(1), 205-246.
 38. Yüksel, E., & Güleryüz, G. (2010). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Eşhareketlilik ve Asimetrik Ayarlama. Maliye ve Finans Yazıları, 1(88), 97-113.
 39. Zhang, X. F. (2006). Information uncertainty and stock returns. The Journal of Finance, 61(1), 105-137.