Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN WEB TABANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLER ARASINDAKİ KONUMU

Fatih TEMİZEL
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Biyografi
Ethem ESEN
Anadolu Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
Biyografi
Cem ULUCAN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı
Biyografi

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi,
 • Kurumsal Yönetim,
 • Borsa İstanbul

Nasıl Atıf Yapılır

TEMİZEL, F., ESEN, E., & ULUCAN, C. (2017). BORSA İSTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLERİN WEB TABANLI YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ETKİNLİKLERİNİN BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDEKİ ŞİRKETLER ARASINDAKİ KONUMU. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 605–626. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.95

Özet

İletişim teknolojilerinin ve doğru, eksiksiz ve zamanında bilgiye ulaşmanın öneminin hızla arttığı günümüzde işletmeler açısından, yatırımcılarla kurulan iletişim çerçevesinde web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi oldukça önemli bir noktaya gelmiştir. Web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetiminin doğru bir şekilde yapılması, direkt olarak kurumsal itibar oluşturma ve geliştirmede, dolaylı olarak ise piyasa değeri yükseltmede işletmelere ciddi kazanımlar gerçekleştirmektedir. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerden Kurumsal Yönetim ve BİST 100 endeksine dahil olan şirketlerin, web tabanlı yatırımcı ilişkileri konusunda diğer şirketlere göre daha başarılı oldukları öngörülmektedir. Bu bağlamda, araştırmanın kapsamını, Kurumsal Yönetim Endeksi şirketlerinin web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi uygulamaları, kurumsal yönetim derecelendirme puanları ve bunların Borsa İstanbul BİST 100 endeksindeki şirketlerle karşılaştırmaları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler iki aşamada toplanmıştır. Veriler; şirketlerin web tabanlı yatırımcı ilişkileri yönetimi için Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin hazırladığı Skor Kart çalışmasından, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları için ise derecelendirme şirketlerinin değerlendirdiği notlardan elde edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Balmer, J. (2001), From the Pentagon: A New Identity Framework,” Corporate Reputation Review, Vol.4, No.1.
 2. Balmer J. ve Gray E. (1999), “Corporate Identity and Corporate Communications: Creating a Competitive Advantage,” Corporate Communications: An International Journal, Vol.4, No.4.
 3. Bayram, F., Temizel F. ve Sarıkaya M., (2009), Yatırımcı İlişkileri Yönetimi: Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı ve Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu. Girne, KKTC.
 4. Beatty, R. P. ve J. R. Ritter; (1986), “Investment Banking, Reputation and Underpricing of Initial Public Offerings,” Journal of Financial Economics, Vol.15.
 5. Brown S. and A. Stephen (2007), “Hillegeist How disclosure quality affects the level of information asymmetry”, Review Accounting Studies.12.
 6. Brunnermeir, Markus K. (2001), Asset Pricing under Asymmetric Information, New York: Oxford University Press.
 7. Callison, C. (2003), “Media Relations and the Internet: How Fotrune 500 Company Web Sites Assist Journalists in News Gathering” Public Relations Review. 29.
 8. Davies, G., Chun R., Da Silva R. V. ve Roper S. (2005), Corporate Reputation and Competitiveness, London: Routledge.
 9. Dolphin, Richard R. (2004), “The Strategic Role of Investor Relations” Corporate Communicaitons: An International Journal. Vol: 9 No: 1.
 10. Ettredge, Michael ve Gerdes J. (2005), “Timeliness of Investor Relations Data at Corporate Web Sites”Communications of the ACM. Vol: 48 No:1.
 11. Fombrun C. (1996), Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Boston: Harvard Business School Press.
 12. Fombrun, C. ve Shanley M. (1990), “What’s in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy,” Academy of Management Journal, Vol.33, No.2
 13. Fombrun, C. ve Riel C. (2004), Fame & Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations, New Jersey: Pearson Education.
 14. Gotsi, M. ve Wilson A. (2001), “Corporate Reputation: Seeking a Definition”, Corporate Communications: An International Journal, Vol.6, No.1.
 15. Gruner R. H. (2002), “Corporate Disclosure: The Key to Restoring Investor Confidence”, Strategic Investor Relations.
 16. Hamid,F. Z. A. (2005), “Malaysian Companies’ Use of the Internet for Investor Relations” Corporate Governance. Vol: 5 No: 1.
 17. Hedlin P. (1999), “The Internet as a Vehicle for Investor Relations: The Swedish Case” The European Accounting Review. 8: 2.
 18. Hong, Y. ve Spiro K. (2007), "Relationship Maintenance with Financial Publics: An Analysis of Investor Relations on Small Companies’ Web Sites" International Communication Association. [sunulmuş bildiri] TBA, San Francisco: CA.
 19. Samsup J. ve Kim Y. (2003), “The Effect of Web Characteristics on Relationship Building” Journal of Public Relations Research. Vol: 15, No: 3.
 20. Kambora, K. (2000), “Strategic Regeneration,” (Unpublished Doctorate Dissertation), University of California Irvine.
 21. Kızılkaya İ. “Kamuyu Aydınlatma ve Bilginin Önemi”, Pay Piyasası İle İlgili Özellikli İşlemler ve Kamuyu Aydınlatma. Editör: Fatih Temizel, Aydın Seyman, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını Yayın No: 2715.
 22. Klein, B. ve K. Leffler. (1981), “The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance,” Journal of Political Economy, Vol.89.
 23. Lamb, L. F. ve McKee K. B. (2004), Applied Public Relations: Cases in Stakeholder Management. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 24. Laskin, A. V. (2009), “A Descriptive Account of the Investor Relations Profession: A National Study” Journal of Business Communication. Vol: 46, No: 2.
 25. Myers D. (2004), Corporate Disclosure and Capital Markets Demand and Supply of Financially Relevant Corporate Responsibility Information, Capital Markets and Sustainability Program NRTEE, Stratos Inc.
 26. Roberts, P.W. ve Dowling G. (2002), “Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance” Strategic Management Journal, No. 23.
 27. Rose, C. ve Thomsen S. (2004), “The Impact of Corporate Reputation on Performance: Some Danish Evidence, European Management Journal, Vol. 22, No. 2.
 28. Seitel, F. P. (2004), The Practice of Public Relations. New Jersey: Prentice Hall.
 29. Testa, M. R. (2002), “A Model for Organisation-based 360 Degree Leadership Assessment,” Leadership & Organisation Development Journal, Vol.23, No.5.
 30. Theaker, A. (2006), Halkla İlişkilerin El Kitabı. Çeviren: Murat Yaz, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 31. The Wirthlin Report, (2000)
 32. Wilcox D. L., Cameron G. T., Ault P. H. ve Agee W. K. (2005), Public Relations Strategies and Tactics. Boston: Pearson Inc.