Cilt 3 Sayı 3 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

YATIRIM FONU PERFORMANS DEĞERLEMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE TEFAS SONRASI DÖNEM İÇİN TÜRKİYE ÖNERİSİ

Fatih Temizel
Anadolu Üniversitesi
Berfu Ece Bayçelebi
Anadolu Üniversitesi

Yayınlanmış 2016-01-11

Anahtar Kelimeler

 • Yatırım Fonları,
 • Performans Değerlemesi,
 • Performans Ölçümü

Nasıl Atıf Yapılır

Temizel, F., & Bayçelebi, B. E. (2016). YATIRIM FONU PERFORMANS DEĞERLEMESİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE TEFAS SONRASI DÖNEM İÇİN TÜRKİYE ÖNERİSİ. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 273–289. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.120

Özet

Türkiye’de yatırım fonlarının sayısı son yıllarda dikkat çekici bir artış göstermiştir. Yatırımcılardan toplanan fonların uygun koşullarda risk yönetimi esasına dayalı olarak değerlendirildiği yatırım fonlarının sayısı ve çeşidi arttıkça, yatırımcı açısından fonlar arasında tercih yapmak önem kazanmaktadır. Özellikle 2011/2015 yılında TAKASBANK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), tarafından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)’nun faaliyete geçirilmesi ile yatırım fonları bireysel yatırımcılar açısından daha etkin kullanılabilir hale gelimiştir. Bireysel yatırımcıların yüksek performans gösteren fonlara erişiminin kolaylaşmasını sağlayan TEFAS platformu sonrasında, yatırımcıların fonlar arasında etkin tercih yapabilmelerine katkı sağlayacak olan performans değerleme çalışmalarının gerekliliği artmıştır. Yatırım fonu performans değerlemesi konusunun akademik çalışmalar ile desteklenmesi ve erişilebilir bilgilerin sisteme kazandırılması fon piyasasının sağlıklı işlemesine katkıda bulunacaktır. Tam da bu noktada performansın nasıl ölçülmesi gerektiğine yönelik karar gündeme gelmektedir. Bu çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de Yatırım Fonu Endüstrisinin performans ölçümünde kullandığı yöntemler, veri setleri ve incelenen dönemler ele alınarak hangi yaklaşımın ne tür avantaj ve dezavantajlarının olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu sayede Türkiye’de işlem gören yatırım fonları için güncel bir performans değerlemesi önerisi ortaya konulacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. ALTINTAŞ, K.M. (2008) Türk özel emeklilik fonlarının risk odaklı yönetim performansı: 2004-2006 dönemine ilişkin bir analiz, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 85–110.
 2. ALPTEKİN, N., ŞIKLAR, E. (2009) Türk hisse senedi emeklilik yatırım fonlarının çok kriterli performans değerlendirmesi: TOPSİS metodu, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 185-196.
 3. ANDERSEN, P., PETERSEN, N.C. (1993) A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis, Management Science 39(10), 1261-1264.
 4. APAK, S., TAŞCIYAN K.H. (2009) Morningstar Yıldız Derecelendirme Sistemi ile Türk Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44, 80-90.
 5. ARSLAN, M. (2005) A tipi yatırım fonlarında yöneticilerin zamanlama kabiliyeti ve performans ilişkisi analizi: 2002-2005 dönemi bir uygulama, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2.
 6. ARSLAN, M., ARSLAN, S. (2010) “Yatırım fonu performans ölçütleri, regresyon analizleri ve
 7. MANOVA yöntemine göre A, B ve borsa yatırım fonlarının karşılaştırmalı analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 3-20.
 8. ATAN, M., ATAN, S., ÖZDEMİR, Z.A. (2008) Türkiye’deki bazı yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 47-67.
 9. AYAYDIN, H. (2013) Türkiye’deki emeklilik yatırım fonlarının performanslarının analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 59-80.
 10. BARRAS, L., SCAILLET, O., WERMERS, R. (2010) False discoveries in mutual fund performance:Measuring luck in estimated alphas, The Journal of Finance, 65(1), 179-216.
 11. BASSO, A., FUNARİ, S. (2000) A data envelopment analysis approach to measure the mutual fund performance, European Journal of Operational Research, 135 (3), 477-492.
 12. CHARNES, A., COOPER, W. W. and RHODES, E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 2 (6), 429-444.
 13. CUTHBERTSON,K., NITZSCHE, D., O’SULLIVAN, N. (2008) UK mutual fund performance: Skill or luck?, Journal of Empirical Finance, 15(4), 613-634.
 14. DAĞLI, H., BANK, S., ER, (2008) Türkiye’deki bireysel emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40, 84-95.
 15. DAĞLI, H., KARAKAYA, A., BULUT, E. (2015) Emeklilik yatırım fonlarının karakteristik özellikleri ve performansı: Türkiye örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari İnceleme Dergisi, 14, 178-200.
 16. DING, B., WERMERS, R. (2012) Mutual fund performance and governance structure: The role of portfolio managers and boards of directors, Social Science Research Network, SSRN 2207229.
 17. EKEN M.H., PEHLİVAN, E. (2009) Yatırım fonları performansı klasik performans ölçümleri ve VZA analizi, Maliye Finans Yazıları, 83, 85-114.
 18. FERREIRA, M.A., KESWANI, A., MIGUEL, A.F., RAMOS, S.B. (2012) The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study, Review of Finance, rfs 013.
 19. GOTTESMAN, A.A., MOREY, M.R. (2006) Manager education and mutual fund performance, Journal of empirical finance, 13(2), pp.145-182.
 20. GÖKGÖZ, F., GÜNEL, M.O. (2012) Türk yatırım fonlarının portföy performanslarının analizi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 3-25.
 21. HUANG, J., SIALM, C., ZHANG, H. (2011), Risk shifting and mutual fund performance, Review of Financial Studies, 1.
 22. JENSEN, M., (1968) The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, Journal of Finance, 23 (2), 389 – 416.
 23. JONES, C.S., SHANKEN, J. (2005) Mutual fund performance with learning across funds, Journal of Financial Economics, 78(3), 507-552.
 24. KARATEPE, Y., GÖKGÖZ, F. (2007) A tipi yatırım fonu performansının değerlendirilmesi ve performans devamlılık analizi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62 (2), 75-109.
 25. KORKMAZ, T., UYGURTÜRK, H. (2008). Türkiye’deki emeklilik fonları ile yatırım fonlarının performans karşılaştırması ve fon yöneticilerinin zamanlama yetenekleri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1), 114-147.
 26. KORKMAZ, T., UYGURTÜRK, H. (2011) Türkiye’de işlem gören hisse senedi ağırlıklı yatırım fonlarının performans karşılaştırması, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1 (1), 1-15.
 27. KOSOWSKI, R. (2006) Do Mutual Funds Perform When It Matters Most To Investors ? US Mutual Fund
 28. Performance and Risk in Recessions and Expansions, The Quarterly Journal of Finance, 1(03), 607-664.
 29. KOTHARI, S. P., WARNER, J. B. (2001). Evaluating mutual fund performance. The Journal of Finance, 56(5), 1985-2010.
 30. MASSA, M., PATGIRI, R. (2009). Incentives and mutual fund performance: higher performance or just higher risk taking?. Review of Financial Studies, 22 (5), 1777-1815.
 31. MURTHI, B. P. S., CHOI, Y. K., DESAI, P. (1997). Efficiency of mutual funds and portfolio performance measurement: A non-parametric approach. European Journal of Operational Research, 98 (2), 408-418.
 32. ÖZEK, P. T. (2014) Yatırım fonu performansının portföy bilgileri ile ilişkili olarak analiz edilmesi., Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2), 42.
 33. SAMIRKAŞ, M. C., DÜZAKIN, H. (2012) Türkiye’deki A ve B tipi yatırım fonlarının performans analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (3), 391-410.
 34. SEXTON, T.R., SILKMAN, R.H., HOGAN, A.J. (1986) Data Envelopment Analysis: Critique and Extensions. İçinde Silkman RH (editör) Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis Jossey-Bass: 73-105.
 35. SHARPE, W. F., (1966) Mutual Fund Performance, Journal of Business, 39(1), 119-138.
 36. TEKER, S., KARAKURUM, E. ve Tav, O. (2008), Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 89-105.
 37. TREYNOR, J. L., (1965) How to Rate Management Investment Funds”, Harvard Business Review, 43 (1), 63-75.
 38. TURAN KURTARAN, A., KURTARAN, A. (2010) Türkiye’de emeklilik yatırım fonlarının performans değerlendirmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 248-259.
 39. YOLSAL, H. (2012) A tipi yatırım fonlarının performansı: Banka ve aracı kurum fonları üzerine bir inceleme, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32 (2), 343-364.