Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Fatih GÜÇLÜ
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi
Feyzullah Esad ŞEKKELİ
Arş. Gör, Karabük Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • İslami Finans,
 • İslami Yatırım Fonları,
 • Performans Analizi
 • Islamic Finance Islamic Mutual Funds Performance Analysis

Nasıl Atıf Yapılır

GÜÇLÜ, F., & ŞEKKELİ, F. E. (2020). TÜRKİYE’DEKİ İSLAMİ VE KONVANSİYONEL HİSSE SENEDİ YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4463–4486. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1659

Özet

İslami hisse senedi yatırım fonları, portföylerinde yalnızca İslami finans kurallarına uygun hisse senetleri ve kira sertifakaları (sukuk) gibi yatırım araçları bulunduran fonlardır.  Bu çalışmanın amacı, Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören konvansiyonel ve İslami hisse senedi fonlarının performanslarının karşılaştırılarak, fon yöneticilerinin menkul kıymet seçim ve piyasa zamanlama yeteneklerinin ortaya koyulmasıdır. Çalışmada analizler, fonlara ait Kasım 2015-Ağustos 2020 dönemine ait aylık kapanış değerleri üzerinden hesaplanan aylık getiriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Fonların risk ayarlı performanslarının ölçümünde Sharpe Oranı, Treynor Oranı, M2 Ölçütü ve Bilgi Oranı, fon yöneticilerinin menkul kıymet seçimi yeteneklerinin ölçümünde Jensen Alfa ve piyasa zamanlama yeteneklerinin ölçümünde ise Treynor ve Mazuy (1966) tarafından geliştirilen model kullanılmıştır. Çalışmada, İslami hisse senedi yatırım fonlarının performanslarının, konvansiyonel hisse senedi fonlarına yakın olduğu, aralarında önemli farklılıklar olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca İslami hisse senedi fonlarının düşük risk içerdiği, dolayısıyla güvenli bir yatırım aracı oldukları belirlenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdullah, F., Hassan, T. ve Mohamad, S. (2007). Investigation of performance of Malaysian Islamic unit trust funds: Comparison with conventional unit trust funds. Managerial Finance, 33(2), 142–153. doi:10.1108/03074350710715854
 2. Aksu, M. ve Aytekin, S. (2020). Türkiye’de kurulan İslami ve geleneksel yatırım fonlarının karşılaştırmalı performans analizi. Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları içinde (ss. 816–826).
 3. Alam, N. ve Rajjaque, M. S. (2010). Shariah-compliant equities: Empirical evaluation of performance in the European market during credit crunch. Journal of Financial Services Marketing, 15(3), 228–240. doi:10.1057/fsm.2010.19
 4. Ashraf, D. (2013). Performance evaluation of Islamic mutual funds relative to conventional funds: Empirical evidence from Saudi Arabia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 6(2), 105–121. doi:10.1108/17538391311329815
 5. Bayraktar, M. ve Aksoy, M. (2020). Katılım esasına dayalı bireysel emeklilik fonlarının performans analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 710354(86), 195–226. doi:10.25095/mufad.710354
 6. Climent, F., Mollá, P. ve Soriano, P. (2020). The investment performance of U.S. Islamic mutual fuThomson Reuters Islamic funds database.ndsThomson Reuters Islamic funds database. Sustainability (Switzerland), 12(9). doi:10.3390/SU12093530
 7. Değertekin, E. A. (2011). Türkiye’de Yatırım Fonları. Sermaye Piyasasında Gündem, (105), 24–35.
 8. Goodwin, T. H. (1998). The Information Ratio. Financial Analysts Journal, 54(43), 34–43. doi:10.2469/faj.v54.n4.2196
 9. Hassan, M. K. ve Girard, E. (2012). Faith-Based Ethical Investing: The Case of Dow Jones Islamic Indexes. SSRN Electronic Journal, (April), 1–41. doi:10.2139/ssrn.1808853
 10. Hassan, M. K., Khan, A. N. F. ve Ngow, T. (2010). Is faith-based investing rewarding? The case for Malaysian Islamic unit trust funds. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 1(2), 148–171. doi:10.1108/17590811011086732
 11. Hoepner, A. G. F., Rammal, H. G. ve Rezec, M. (2011). Islamic mutual funds’ financial performance and international investment style: Evidence from 20 countries. European Journal of Finance, 17(9–10), 829–850. doi:10.1080/1351847X.2010.538521
 12. ICD. (2019). Islamic Finance Development Report 2019 - Shifting Dynamics.
 13. Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964. The Journal of Finance, 23(2), 389–416.
 14. Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2008). Türkiye’deki Emeklilik Fonları ile Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yetenekleri. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 114–147.
 15. Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2009). Türkiye’de İşlem Gören Hisse Senedi Ağırlıklı Yatırım Fonlarının Performans Karşılaştırması. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 1(1), 1–15.
 16. Kuzubaş, T. U., Saltoğlu, B., Sert, A. ve Yüksel, A. (2019). Performance evaluation of the Turkish pension fund system. Journal of Capital Markets Studies, 3(1), 18–33. doi:10.1108/jcms-03-2019-0013
 17. Mansor, F. ve Bhatti, M. I. (2011). The Islamic mutual fund performance : New evidence on market timing and stock selectivity. Economics and Finance Research, 4, 487–494.
 18. Marzban, S. ve Donia, M. (2010). Shariah-compliant equity investments frameworks, trends and crisis. Harvard Islamic Finance Forum Paper 2010.
 19. Merdad, H., Hassan, M. K. ve Alhenawi, Y. (2010). Islamic Versus Conventional Mutual Funds Performance in Saudi Arabia: A Case Study. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 23(2), 161–198.
 20. Modigliani, F. ve Modigliani, L. (1997). Risk-Adjusted Performance: How to measure it and why. The Journal of Portfolio Management, 23(2), 45–54.
 21. Naqvi, B., Rizvi, S. K. A., Mirza, N. ve Reddy, K. (2018). Religion based investing and illusion of Islamic Alpha and Beta. Pacific Basin Finance Journal, 52(August 2016), 82–106. doi:10.1016/j.pacfin.2018.02.003
 22. Nicolescu, L., Tudorache, F. G. ve Androniceanu, A. (2020). Performance risk analysis on mutual funds versus stock exchanges in young financial markets. Journal of International Studies, 13(1), 279–294. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-1/18
 23. Oliveira, L., Salen, T., Curto, J. D. ve Ferreira, N. (2019). Market Timing and Selectivity: An Empirical Investigation of European Mutual Fund Performance. International Journal of Economics and Finance, 11(2), 1. doi:10.5539/ijef.v11n2p1
 24. Omri, A., Soussou, K. ve Goucha, N. B. S. (2019). On the post-financial crisis performance of Islamic mutual funds: the case of Riyad funds. Applied Economics, 51(18), 1929–1946. doi:10.1080/00036846.2018.1529403
 25. Razzaq, N., Gul, S., Sajid, M., Mughal, S. ve Bukhari, S. A. (2012). Performance of Islamic Mutual Funds in Pakistan. Economics and Finance Review, 2(3), 16–25.
 26. Reddy, K., Mirza, N., Naqvi, B. ve Fu, M. (2017). Comparative risk adjusted performance of Islamic, socially responsible and conventional funds: Evidence from United Kingdom. Economic Modelling, 66(July 2016), 233–243. doi:10.1016/j.econmod.2017.07.007
 27. Rubio, J. F., Hassan, M. K. ve Merdad, H. J. (2012). Non-parametric performance measurement of international and Islamic mutual funds. Accounting Research Journal, 25(3), 208–226. doi:10.1108/10309611211290176
 28. Seçme, O., Aksoy, M. ve Uysal, Ö. (2016). Katılım Endeksi Getiri, Performans ve Oynaklığının Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 107–128. doi:10.25095/mufad.396724
 29. Shah, I. U., Iqbal, J. ve Malik, M. F. (2012). Comparative valuation between Islamic and conventional mutual fund. International Research Journal of Finance and Economics, 96(October), 28–34.
 30. Sharpe, W. F. (1966). Mutual Fund Performance. The Journal of Business, 39(1), 119–138.
 31. TEFAS. (2020a). Fon Bazlı İşlem Hacmi Raporu.
 32. TEFAS. (2020b). Toplam İşlem Hacmi Raporu. 26 Ekim 2020 tarihinde https://www.tefas.gov.tr/IstatistikiRaporlar/ToplamIslemHacmi.aspx adresinden erişildi.
 33. TEFAS. (2020c). Fon Karşılaştırma. 26 Ekim 2020 tarihinde https://www.tefas.gov.tr/FonKarsilastirma.aspx adresinden erişildi.
 34. Treynor, J. L. (1965). How to Rate Management of Investment Funds. Harvard Business Review, 43(1), 63–75.
 35. Treynor, J. L. ve Mazuy, K. K. (1966). Can Mutual Funds Outguess the Market? Harvard Business Review, 44(4), 131–136.
 36. Uysal, M. ve Adalı, Z. (2018). Performance measurement of pension investment funds in Turkey: Comparing performance of traditional and Islamic pension investment funds. Fiscaoeconomia, 2(2), 50–73. doi:10.25295/fsecon.2018.02.004
 37. Zouaoui, M. (2019). Selectivity and market timing ability of fund managers: Comparative analysis of Islamic and conventional HSBC Saudi mutual funds. International Journal of Financial Studies, 7(3). doi:10.3390/ijfs7030048