Cilt 8 Sayı 5 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TÜRKİYE’DE BORSADA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ

Gülnaz ŞENGÜL GÜNEŞ
Arş. Gör., Ankara Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Yatırım Fonları,
 • Gayrimenkul Yatırım Fonları,
 • Gayrimenkul Finansı,
 • Performans Kriterleri
 • Mutual Funds Real Estate Investment Funds Real Estate Finance Performance Criteria Mutual Funds

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENGÜL GÜNEŞ, G. (2020). TÜRKİYE’DE BORSADA İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ PERFORMANS ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(5), 4438–4462. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i5.1669

Özet

Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren borsaya kote olmuş Albaraka Türk Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi’ne ait Batışehir, Dükkân ve One Tower Gayrimenkul Yatırım Fonu ile Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi’ne ait Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonuna ait 509 günlük veri Mayıs 2018 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında incelenmiştir. Araştırma kapsamında Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem gören 4 adet gayrimenkul yatırım fonu Sharpe, Treynor, Jensen, M² ve T² performans ölçütlerine göre analizi yapılarak, fonlar performanslarına göre sıralanmıştır. Araştırmaya göre borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonlarının piyasa portföyünden daha yüksek performans gösteremediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Amihud, Y., and Goyenko, R. (2013). Mutual fund's R² as predictor of performance. Review of FinancialStudies, 26(3), 667–694.
 2. Antonova, I. S., Negodina, O. A., Koptelova, K. S., Spitsina, L. Y., Popova, S. N., & Vavilov, D. D. (2016, January). Investment attractiveness of closed-end real estate investment funds in Russia: factor score evaluation. In International Conference on Education, Management, Computer and Society. Atlantis Press.
 3. Bingöl, M. (2015). Gayrimenkul fonu yatırımcılarında vergi avantajları. Finans Gündem. https://www.finansgundem.com/yazarlar/gayrimenkul-fonu-yatirimcilarinda-vergi-avantajlari-yazisi/466758 (Erişim Tarihi: 13 Ocak 2020).
 4. Brueggeman, W.B., Chen, A.H. and Thibodeau, T.G. (1992). Some additional evidence on the performance of commingled real estate investment funds: 1972-1991. The Journal of Real Estate Research, 7(4), 433-448.
 5. Chiang, K., Kozhevnikov, K., Lee, M., & Wisen, C. (2008). Further evidence on the performance of fund offunds: The case of real estate mutual funds.Real Estate Economics, 36(1), 47–61.
 6. Fletcher, S. (1993). Portfolio considerations in commingled real estate funds. The Journal of Real Estate Research, 8(2), 171-187.
 7. Jensen, M. C. (1968). The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal of finance, 23(2), 389-416.
 8. Gallo, J., Lockwood, L., and Rutherford, R. (2000). Asset allocation and the performance of real estate mutual funds. Real Estate Economics, 28(1), 165–184.
 9. Galloppo, G. and Mundula, L. (2015). Analysis of closed real estate funds in Italy. Journal of Real Estate Literature, 23(1), 85-114.
 10. Güçlü, S. (2007). Yatırım Fonlarının Performansının Ölçülmesi ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 11. Kaushik, A., and Pennathur, A. K. (2012). An empirical examination of the performance of real estate mutual funds 1990-2008. Financial Services Review, 21(4).
 12. Kılıç, S. (2002). Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi, İMKB Yayınları, İstanbul.
 13. Korkmaz, T. ve Uygurtürk, H. (2007). Türkiye’deki Emeklilik Fonlarının Performans Ölçümü ve Fon Yöneticilerinin Zamanlama Yeteneği, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (14): 66-93.
 14. Kök, D., & Erikçi, M. E. (2015). Türkiye’de A tipi yatırım fonlarının performansı: 2004-2013 dönemi analizi. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (2), 15-26.
 15. Lantushenko, V., and Nelling, E. (2019). Active Management in Real Estate Mutual Funds. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1-28.
 16. Lee, S.L. (1997). The components of property fund performance. Journal of Real Estate Portfolio Management, 3(2), 97-105.
 17. Lin, C. Y. and Yung, K. (2004). Real estate mutual funds: Performance and persistence. Journal of Real Estate Research, 26(1), 69-94.
 18. Modigliani, F. and Modigliani, L. (1997). Risk-Adjusted Performance, Journal of Portfolio Management, 23(2), 45-54.
 19. Myer, F.C.N. and Webb, J. R. (1993). The effect of benchmark choice on risk-adjusted performance measures for commingled measures for commingled real estate funds. The Journal of Real Estate Research, 8(2), 189-204.
 20. O'Neal, E.S. and Page, D. E. (1998). Real estate mutual funds: Abnormal performance and fund characteristcs. Journal of Real Estate Porfolio Management, 6(3), 239-247.
 21. Özgüç, E. (2008). Gayrimenkul Yatırım Fonları: Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamalar ve Türkiye İçin Öneriler, Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Ankara.
 22. Ro, S., and Gallimore, P. (2014). Real estate mutual funds: Herding, momentum trading and performance.RealEstate Economics, 42(1), 190–222.
 23. Rodriguez, J. (2007). A critical look at the forecasting ability of real estate mutual fund managers.Journal ofReal Estate Portfolio Management, 13(2), 99–106.
 24. Sharpe, W. F., (1966). Mutual Fund Performance, Journal of Business, 39(1), 119-138.
 25. SPK, (2020). Web Sitesi: https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/AylikIstatistikBultenleri, Erişim tarihi: 10.06.2020.
 26. Treynor, J. L. (1965). How to Rate Management Investment of Funds, Performance Measurement. Harvard Business Review, 43, 69-87.
 27. Ural, M. (2010). Yatırım Fonlarının Performans ve Risk Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 28. Vasques, F., Teixeira, J.C. and Brandao, E. (2009). Persistence of Portuguese real estate investment funds performance. Journal of Real Estate Portfolio Management, 15(3), 251-266.
 29. Yöner, C. (2015). Gayrimenkul yatırım fonu ve yabancıların gayrimenkul yatırım fonu kapsamındaki avantajları. http://www.kasaroglu.av.tr/tr/28035/Gayrimenkul-Yatirim-Fonu-Ve-Yabancilarin-Gayrimenkul-Yatirim-FonuKapsamindaki-Avantajlari (Erişim Tarihi: 27 Ocak 2020).