Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ VE DENETİM GELİRLERİ: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İbrahim SAKİN
Araştırma Görevlisi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Zeynep TÜRK
Profesör Doktor, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-08-30

Anahtar Kelimeler

  • Independent Audit, Audit Quality, Transparency Report, Public Interest Entities
  • Bağımsız Denetim, Denetim Kalitesi, Şeffaflık Raporu, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar

Nasıl Atıf Yapılır

SAKİN, İbrahim, & TÜRK, Z. (2019). BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ AÇISINDAN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ ÖZELLİKLERİ VE DENETİM GELİRLERİ: BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 200–220. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1239

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim kalitesi açısından özellikleri ile bağımsız denetim gelirleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Bu araştırmada, Türkiye faaliyette bulunan 73 adet bağımsız denetim kuruluşunun 2017 yılına ait şeffaflık raporlarından elde edilen faaliyet yılı, ortak sayısı, yönetim kurulu üye sayısı, sorumlu denetçi sayısı, denetimi yapılan KAYİK sayısı ve uluslararası tecrübe durumu değişkenleri bağımsız denetim kalitesiyle ilişkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının özellikleri olarak belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda, faaliyet yılı, sorumlu denetçi sayısı ve denetimi yapılan KAYİK sayısının bağımsız denetim gelirlerini pozitif yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Buna karşın, ortak sayısının, yönetim kurulu üye sayısının ve uluslararası tecrübe durumunun denetim gelirleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.