Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER KULLANIM DÜZEYİNİN TESPİTİ

Zeynep TÜRK
Prof. Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
İbrahim SAKİN
Arş. Görv., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Gerçeğe Uygun Değer, Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisi, İçerik Analizi, Türk Bankacılık Sektörü
 • Fair Value Fair Value Hierarchy Content Analysis Turkish Banking Sector

Nasıl Atıf Yapılır

TÜRK, Z. ., & SAKİN, İbrahim. (2020). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GERÇEĞE UYGUN DEĞER KULLANIM DÜZEYİNİN TESPİTİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 424–444. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1723

Özet

Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların gerçeğe uygun değer kullanım düzeyini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bankaların finansal tablo dipnotlarında yayınladıkları gerçeğe uygun değer hiyerarşisi tablosu içerik analizi yöntemiyle incelenerek gerçeğe uygun değer kullanılarak ölçülen finansal tablo kalemlerinin seviye ve yıllar itibariyle değişimleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bankaların ağırlıklı olarak finansal varlıklarını ve yükümlülüklerini gerçeğe uygun değeriyle raporladığı tespit edilmiştir. Finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri ağırlıklı olarak seviye 1 ve seviye 2 girdileri kullanılarak raporlanmıştır. Seviye 3 girdisi kullanılarak raporlanan finansal varlıkların tutarı daha az olduğu ve yıllar itibariyle yatay bir seyir izlediği tespit edilmiştir. Ayrıca, finansal yükümlülüklerinin değerlendirilmesinde ise 2. Seviye girdilerinin çoğunlukla kullanıldığı tespit edilmiştir.                               

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Allen, F., & E. Carletti, 2008, Mark-to-market accounting and liquidity pricing, Journal of Accounting and Economics 45, 358–378.
 2. Artemyeva, A. (2016). Impact of IFRS 13 on disclosure requirements under fair value hierarchy: Case: Industrial sector in Finland.
 3. Bosch, P. (2012). Value Relevance of the Fair Value Hierarchy of IFRS 7 in Europe-How reliable are mark-to-model Fair Values?. Université de Fribourg.
 4. Cebeci, Y., & Gökçen, G. (2019). Gerçeğe Uygun Değer Hiyerarşisine İlişkin Borsa İstanbul’da İçerik Analizi. Journal of Research in Business, 4(2), 196-215.
 5. Fiechter, P., & Novotny-Farkas, Z. (2017). The impact of the institutional environment on the value relevance of fair values. Review of Accounting Studies, 22(1), 392-429.
 6. Goh, B. W., Li, D., Ng, J., & Yong, K. O. (2015). Market pricing of banks’ fair value assets reported under SFAS 157 since the 2008 financial crisis. Journal of Accounting and Public Policy, 34(2), 129-145.
 7. Gökgöz, A. (2012). Küresel Finansal Krizin Muhasebe Temelli Nedenleri Bağlamında Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Meslek Etiğinin Önemi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 26.
 8. Gökgöz, A., & Sentürk, F. (2015). Borsa Istanbul'da Islem Gören Sirketlerin Gerçege Uygun Deger Ölçümü Hiyerarsisinde Kullandiklari Seviye Girdilerinin Tespiti Üzerine Bir Arastirma. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 1(4), 67-80.
 9. Gürkan, S. (2014). Yatırımcıların Gerçege Uygun Deger Hiyerarsisine Yönelik Algıları Üzerine Bır Çalısma. Muhasebe ve Denetime Bakiş, 14(43), 65.
 10. He, L. Y., Wright, S., & Evans, E. (2018). Is fair value information relevant to investment decision-making: Evidence from the Australian agricultural sector?. Australian Journal of Management, 43(4), 555-574.
 11. Hitz, J. M. (2007). The decision usefulness of fair value accounting–a theoretical perspective. European Accounting Review, 16(2), 323-362.
 12. Hsu, P. H., & Lin, Y. R. (2016). Fair value accounting and Earnings Management. Eurasian Journal of Business and Management, 4(2), 41-54.
 13. KGK. (2012). TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü. www.kgk. gov.tr Erişim Tarihi: 07 Şubat 2020
 14. Kolev, K. S. (2008). Do investors perceive marking-to-model as marking-to-myth? Early evidence from FAS 157 disclosure. Early Evidence from FAS, 157.
 15. Laghi, E., Pucci, S., Tutino, M., & Di Marcantonio, M. (2012). Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure-Is There Transparency for Investors? Evidence from the Banking Industry. Journal of Governance and Regulation, 1(4).
 16. Mala, R., & Chand, P. (2012). Effect of the global financial crisis on accounting convergence. Accounting & Finance, 52(1), 21-46.
 17. Malone, L., A. Tarca, & M. Wee, (2016), IFRS non-GAAP earnings disclosures and fair value measurement, Accounting and Finance 56, 59–97.
 18. Mard, M. J., Hitchner, J. R., & Hyden, S. D. (2007). Valuation for financial reporting: fair value measurements and reporting, intangible assets, goodwill and impairment. John Wiley & Sons.
 19. Mwapula, S. M. (2016). The Relationship Between Corporate Governance And Fair Value Accounting: The Case Of Commercial Banks Listed On The Nairobi Securities Exchange (Doctoral dissertation, University of Nairobi).
 20. Parlakkaya, R., & Çetın, H. (2010). Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi Finansal Krizlerin Sebebi mi Yoksa Habercisi mi?. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 3(2).
 21. Richardson, S. A., R. G. Sloan, M. T. Soliman, & I. Tuna (RSST). 2005. Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics 39 (3): 437-485.
 22. Šodan, S. (2015). The impact of fair value accounting on earnings quality in eastern European countries. Procedia Economics and Finance, 32, 1769-1786.
 23. Song, C. J., Thomas, W. B., & Yi, H. (2010). Value relevance of FAS No. 157 fair value hierarchy information and the impact of corporate governance mechanisms. The Accounting Review, 85(4), 1375-1410.
 24. Yao, D., Percy, M., Stewart, J., & Hu, F. (2018). Determinants of discretionary fair value measurements: the case of Level 3 assets in the banking sector. Accounting & Finance, 58(2), 561-597.
 25. Zyla, M. L. (2020). Fair value measurement: Practical guidance and implementation. John Wiley & Sons.