Vol. 5 No. 4 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM ON PUBLIC HOSPITALS AND HEALTH PROFESSIONALS (RESEARCH IN ANKARA PROVINCE)

Kemal TEKİN
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bio

Published 2018-01-07

How to Cite

TEKİN, K., & BIYIK, E. (2018). INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM ON PUBLIC HOSPITALS AND HEALTH PROFESSIONALS (RESEARCH IN ANKARA PROVINCE). Business & Management Studies: An International Journal, 5(4), 190-210. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i4.153

Abstract

AIM: The aim of this study is to investigate the effects of health applications of the Health Transformation Program (HTP) on public hospitals and health professionals.

MATERIALS AND METHODS: This descriptive and seeking relations study was conducted with the health professionals who were working in 4 public hospitals located in Ankara province. The survey was administered to 335 health professionals by using stratified sampling method. Frequency analysis, factor analysis, correlation, and regression analysis methods were used to analyze the data.

RESULTS: Independent variables were infrastructure, health care delivery, and management. Dependent variables were digital displays and health professional variables. Two different regression models were developed. Multiple regression models which were designed for independent and dependent variables were statistically significant. Independent variables explained almost 14% of the total variance of the digital displays and 33% of the variance of the health professionals.

CONCLUSION: The management and the representation of the health services are important forecasting tools for digital displays. However, the infrastructure of the health care does not have a significant effect. On the other hand, all of the independent variables are significant forecasting tools for health professionals and the Health Transformation Program (HTP) affects the health professionals more than public hospitals. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Akdağ, R., 2008. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ankara.
 2. Altay, A., 2007. Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Sayıştay Dergisi (64), 33-58.
 3. Ataay, F., 2008. Sağlık Reformu ve Yurttaşlık Hakları. Amme İdaresi Dergisi , 41 (3), 69-184.
 4. Birinci, Ş., 2013, November 5. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu., Available at: http://www.sdplatform.com/Dergi/731/Saglikta-yeni-bir-donem-Kamu-Hastaneleri-Birligi.aspx, [Access date: 04 February 2014]
 5. Bostan, S. (2009). Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastane İşletmeleri Üzerindeki Değişim Etkisi (Yönetici Perspektifi). (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 6. Breyer, F., Haufler,A., 2000. “Health Care Reform: Separating Insurance from Income Redistribution”, International Tax and Public Finance, , Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 7, 445–461, s. 445.
 7. Büyüköztürk, Ş., 2013. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı (Expanded 18. Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 8. Elbek, O., Adaş, E. B., 2009. Sağlıkta Dönüşüm: Eleştirel Bir Değerlendirme. Türki̇ye Psi̇ki̇yatri̇ Derneği̇ Bülteni, 12 (1), 33-43.
 9. Ener, M., Demircan, E., 2008. Küresellesme Sürecinde Değisen Devlet Anlayısından Kamu Hizmetlerinin Dönüsümüne: Saglık Hizmetlerinde Piyasa Mekanizmaları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 3 (1), 57-82.
 10. Erençin, A., Yolcu, V., 2008. Türkiyede Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü ve Yerinden Yönetimi. Memleket Siyaset Yönetim Dergisi , 3 (6), 124.
 11. Etiler, N., 2011. Neoliberal Politikalar ve Sağlık Emekgücü Üzerindeki Etkileri. TBB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 2-11.
 12. Figueras, J, Ray R., Elke J. (ed.)., 2005 Purchasing to Improve Health Systems Performance, Europen Observatory on Health Systems and Policies Series, First Published, Glasgow, Open University Pres,
 13. Günaydın, D., 2011. Sağlık Hizmetlerinde Küresel Reform Yaklaşımları. Sosyal Siyaset Konferansları , 1 (60), 323–365.
 14. Güzelsarı, S., 2012. Sağlık Sisteminde Yeniden Yapılanma ve Kamu-Özel Ortaklıkları. Amme İdaresi Dergisi , 45 (3), 29-57.
 15. Karabulut, K., 2001. Sağlık Sektöründe Özelleştirme. İktisadi ve idari Bilimler Dergisi , 15 (1-2), 31-39.
 16. Kartal, F., 2009. Özelleştirilen Yurttaşlık: Türkiye'de Sağlık Politikalarında Dönüşüm. Amme idaresi Dergisi , 42 (2), 23-43.
 17. Koçak, O., Tiryaki, D., 2011. Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği. Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), 51-84.
 18. Topaca, E., Ekici, B., 2007. Sağlık Sisteminde Yerinden Yönetim: Sağlık Hizmetlerinin İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Sunulması. Çağdaş Yerel Yönetimler , 16 (3), 49-69.
 19. Yılmaz, B. N., 2008. Aile Hekimliği; Sağlıkta Geriye Gidişin Öyküsü. Eskişehir Tabip Odası Bülteni Sağlıkta Dönüşüm Özel Sayısı , 4-5.