Vol. 3 No. 2 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE YIELD ANALYSIS IN PRODUCTION COMPANIES BY AUDIT

Tuğçe Uzun Kocamış
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bio

Published 2015-10-30

How to Cite

Uzun Kocamış, T. (2015). THE YIELD ANALYSIS IN PRODUCTION COMPANIES BY AUDIT. Business & Management Studies: An International Journal, 3(2), 203–219. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i2.112

Abstract

Change and development of the manufactured goods and technology also affects production processes. Tax authorities have to follow these developments closely in order to identify tax base reliable and fair. In this context, efficiency analysis is a tax review procedures that to demonstrate the company's productivity and to
measure efficiency, trying to establish the relationship between cause and effect which should be. Yield and fire investigations are conducted on books and documents primarily. When the differences are occurred authorities can deduction to ex officio. it is obvious that there are some difficulties in practice and taxpayers does not have standards. In our article, inventory control were discussed within the concept of tax audits. Yield analysis examining all aspects and it is devoted to the application for ensuring that the subject more understandable.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. (tarih yok). V.U.K.
 2. Çelikkaya, A. (2006). Türk Vergi Hukuku Açısından Randıman İncelemesi ve Hukuki Sonuçları. Mali
 3. Çözüm (78), 80-94.
 4. Özdoğan, O. (2007, Şubat 19). Vergi Hukukunda Defter ve Belgelerin Kaybının Hukuki Sonuçları.
 5. Mayıs 10, 2015 tarihinde ttp://www.turkhukuksitesi.com/makale adresinden alındı
 6. Özer, M. (1997). Denetim. Ankara: Özkan Matbaacılık-Gazeetecilik Ltd.
 7. Özkan, M. (1988). Mamül Maliyetlerinin Saptanmasında Fire Ve Özürlü Mamullere İlişkin Sorunlar
 8. Ve Çözümlemeleri. Haziran 30, 2015 tarihinde www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 9. Öğredik, G. (2007). Vergisel Yönden Stokların Denetimi ve Randıman Analizi. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 10. Alptürk, E. (2010, Mayıs 10). Fireler ve Maliyetlere Etkileri. Mayıs 12, 2015 tarihinde
 11. www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 12. Altundiş, M. (2007). Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları ile Yeni Türk Ceza
 13. Kanunu’nun Bu Suçlara Etkisi. Ankara Barosu Dergisi (1), 168-179.
 14. Altuğ, O. (2006). Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 15. Arslan, M. (2005). Vergi Hukuku. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 16. Aslan, A. (2010, Mayıs 12). Vergi Denetim Sistemi. Eylül 10, 2015 tarihinde
 17. http://www.huk.gov.tr/makaleler.asp?id=13 adresinden alındı
 18. Ataman, B., & Akay, H. (2004). Uluslararası Muhasebe Standartları Ve Türkiye'de Uygulama
 19. Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 20. Biyan, Ö. (2009). Türk Vergi Hukukunda Randıman İncelemesi ve Fire Uygulamas. Vergi Sorunları
 21. Dergisi (255).
 22. Günay, F. (2010, Mayıs 15). Stokların Denetimi. Mayıs 10, 2015 tarihinde
 23. www.archive.ismmmo.org.tr adresinden alındı
 24. Keseli, B. (2008). Stoklarda Firenin Oluşumu ve Vergisel Açıdan Denetimi. İstanbul: Marmara
 25. Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,.
 26. Lazol, İ. (2009). Genel Muhasebe. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 27. Sazak, C. (2007). Vergi Uygulamasında “Olağan Fire” Kavramı. Mali Çözüm (83), 159-164.
 28. Sevgener , A., & Hacırüstemoğlu, R. (1998). Yönetim Muhasebesi (5. b.). İstanbul: Alfa Basım Yayım
 29. Dağıtım.
 30. Seviğ, V. (2004, Kasım 8). Vergi Hukukunda Randıman. Dünya Gazetesi.
 31. Şeker, S. (2010, Mayıs 10). Vergi İncelemeleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Eylül 10, 2015
 32. tarihinde www.kanitymm.com.tr adresinden alındı
 33. V.U.K.
 34. www.danistay.gov.tr/kerisim/container.jsp