Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

SAĞLIK SİSTEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

Özlem ÖZER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü
Hasan Hüseyin YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Sağlık Sistemi,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Finansal Sürdürülebilirlik,
 • Sağlık Sisteminde Finansal Sürdürülebilirlik

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZER, Özlem, & YILDIRIM, H. H. (2019). SAĞLIK SİSTEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1141–1151. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.311

Özet

Sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin temeli, sağlık politikası tartışmalarının merkezinde yer alan finansal sürdürülebilirlik konusu olmaktadır. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, yeni teknolojik gelişmelerin ortaya çıkması, sağlık sisteminden olan beklentilerin ve talebin artış göstermesi, sağlık hizmetlerine olan erişim artması, kaliteli sağlık hizmeti arayışı gibi faktörler sağlık sistemleri üzerinde önemli baskılar yaratmaya başlamış ve sağlık sistemlerinin finansal sürdürülebilirliğini tehdit eder bir hale gelmiştir. Sürdürülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik ülkelerin sağlık sistemlerini değerlendirmede oldukça önemli kavramlar olmasına rağmen literatürde bu kavramlar hakkında henüz üzerinde fikir birliğine varılmış tanımlamalar bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı da, son yıllarda tüm dünya ülkelerinin sağlık sistemlerinde önemli bir tartışma konusu haline gelen sürdürülebilirlik ve finansal sürdürülebilirlik kavramları hakkında bilgiler vermek ve bu kavramları sağlık sistemi açısından değerlendirmektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abuor, G.O. (2012), Health Care Financing Strategies and Their Impact on Financial Sustainability (Case of Faith Based Hospitals in Kenya), A Research Project Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Business Administration of Kenyatta University.
 2. Akdağ, R. ve Mollahalioğlu, S. (2011), Kamu Hastanelerinin Genel Verimliliğinin Değerlendirilmesi Araştırma Raporu. Refik Saydam Hıfsızıssha Merkezi Başkanlığı, Ankara.
 3. Alper, Y. (2011), “Sosyal Güvenlik Reformu ve Finansmanla İlgili Beklentiler”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 1(1), 7-47.
 4. BASYS, CEPS, IRDES and IGSS. (2005), Development of a Methodology for Collection and Analysis of Data on Efficiency and Effectiveness in Health Care Provision. Final Report, Eurostat Grant: N°20023510004 ESTAT/R-3/PT/ar/B2002 E-3. Retrieved from: http://www.basys.de/aktuelles/sha-efficiency.pdf, (Date of access: 12 May 2018).
 5. Belek, İ. (2009), Sağlığın Politik Ekonomisi, Sosyal Devletin Çöküşü. İstanbul: Yazılama Yayınları.
 6. Birch, S. (2014), OHE Lunchtime Seminar: Improving Sustainability through Needs-Based Planning. Retrieved from: https://www.ohe.org/node/1563. (Date of access: 12 May 2018).
 7. Brenzel, L. and Young, D. (2011), Assessment of the Financial Sustainability of the Affordable Medicines Facility-Malaria (AMFm) in Eight Pilot Countries. Information and Discussion Paper, Submitted to the AMFm Unit of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Retrieved from: www.theglobalfund.org. (Date of access: 15August 2018).
 8. Borgonovi, E., Adinolfi, P., Palumbo, R. and Piscopo, G. (2018). “Framing the Shades of Sustainability in Health Care: Pitfalls and Perspectives from Western EU Countries”. Sustainability, 10, 4439, doi:10.3390/su10124439.
 9. Campbell, S. Pieters, K., Mullen, K.A., Reece, R. and Reid, R.D. (2011), “Examining Sustainability in a Hospital Setting: Case of Smoking Cessation”, Implementation Science, 6, 108.
 10. Coiera, E. and Hovenga, E.J.S. (2007), Building a Sustainable Health System. IMIA Yearbook of Medical Informatics.
 11. Deloitte, (2012), Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli İçin Yol Haritası ve Süreç Yönetimi. Retrieved from: http://www.ieis.org.tr/pdfler/Deloitte_kamufinansmanraporu _0612.pdf. (Date of access: 6 August 2018).
 12. Di Matteo, L. (2010), “The Sustainability of Public Health Expenditures: Evidence from the Canadian Federation”, The European Journal of Health Economics, 11, 569-584.
 13. Essink, D. R. (2012), Sustainable Health Systems. The role of Change Agents in Health System Innovation. Faculty of Earth and Life Sciences. Hertogenbosch: Uitgeverij BoxPress.
 14. European Commission, (2013), Investing in Health, Commission Staff Working Document Social Investment Package, Brussels. Retrieved from: http://ec.europa.eu/health/strategy/ docs/swd_investing_in_health.pde. (Date of access: 10August 2018).
 15. European Commission, (2014), Communication from the Commission on Effective, Accessible and Resilient Health Systems. Brussels, 4.4.2014, COM(2014) 215 final.
 16. Eurostat, (2005), Development of a Methodology for Collection and Analysis of Data on Efficiency and Effectiveness in Health Care Provision, Final Report. Retrieved from: http://www.basys.de/aktuelles/sha-efficiency.pdf. (Date of access: 7 June 2018).
 17. Figueras, J., McKee, M., Lessof, S., Duran, A. and Menabde, N. (2012), Health Systems, Health, Wealth, and Societal Well-Being: An Introduction. In Figueras, J. & McKess, M. (Eds). Health Systems, Health, Wealth and Societal Well-Being, Assessing the Case for Investing in Health Systems, World Health Organization. England: McGraw-Hill Open University Press, pp. 1-13.
 18. Göktan, A. (2008), “Türkiye’de Mali Sürdürülebilirlik Üzerine Amprik Bir Çalışma”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 425-445.
 19. Gruen, R.L., Elliott, J.H., Nolan, M.L., Lawton, P.D., Parkhill, A., McLaren, C.L. and Lawis, J.N. (2008), “Sustainability Science: An Integrated Approach for Health Programme Planning”, The Lancet, 371, 1579-1589.
 20. Kalkınma Bakanlığı, (2014), Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği, Özel İhtisas Komisyonu Raporu 2023, Ankara. Retrieved from: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists /zel% 20htisas%20Komisyonu%20Raporlar/Attachments/220/sosyal%20g%C3%BCvenlik%20sis.OIK.pdf (Date of access: 20 August 2018).
 21. Kaya, A. (2013), Mali Sürdürülebilirlik: Teori ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği.
 22. Klaus, B. (2010), Developing an Assessment of Organizational Sustainability. Retrieved from: http://www.thesustainablengo.org. (Date of access: 08 August 2018).
 23. Knowles, J.C., Leighton, C. and Stinson, W. (1997), Measuring Results of Health Sector Reform for System Performance: A Handbook Indicators, Special Initiatives Report No.1, Bethesda, MD: Partnerships for Health Reform.
 24. Kuhlman, T. and Farrington, J. (2010), “What is Sustainability?”, Sustainability, 2, 3436-3448.
 25. La Fond, A. (1995), Sustaining Primary Health Care. The Save the Children Fund, London.
 26. Marchildon, G.P. (2004), The Many Worlds of Fiscal Sustainability. In Marchildon, G.P., McIntosh, T. and Forest, P.G. (Eds.). The Fiscal Sustainability of Health Care in Canada. Canada: University of Toronto Press, pp.3
 27. Mathaisel, D.F.X. and College, B. (2014), “A Strategy For Promoting Health Care Sustainability”, The Clute Institute International Academic Conference, San Antonio, Texas, USA.
 28. Miller, T. (2013), “Sustainable Healthcare and the Role of Medical Technology”, Arab Health Magazine, 3, 64-66.
 29. Murray, C.J. and Frenk, J. (2000), “A Framework for Assessing the Performance of Health Systems”, Bulletin of the World Health Organization, 78(6), 717-731.
 30. Owusu-Seyere, E. and Bagah, D. (2014), “Towards a Sustainable Health Care Financing in Ghana: Is the National Health Insurance the solution?”, Public Health Research, 4(5), 185-194.
 31. Özer, Ö. and Yıldırım, H.H. (2016), “Türkiye Sağlık Sisteminin Finansal Sürdürülebilirliğine Yönelik Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 149-161.
 32. Özsarı, H.S. (2013), “Üniversite Hastaneleri, Sürdürülebilirlik ve Güçler Ayrılığı”, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, 20, 40-43.
 33. Prada, G., Grimes, K. and Sklokin, L. (2014), Defining Health and Health Care Sustainability. Ottawa: The Conference Board of Canada.
 34. Queensland Treasury Corporation, (2016), Financial Sustainability in Public Health: The Imperative for Forecasting. AHHA-Innovation Collaboration Network.
 35. Romanow, R.J. (2002), Building on Values: The Future of Health Care in Canada. Final Report. Commission on the Future of Health Care in Canada.
 36. Thomson, S., Foubister, T., Figueras, J., Kutzin, J., Permanand, G. and Bryndová, L. (2009), Addressing Financial Sustainability in Health Systems, WHO, Copenhagen, pp.1-3.
 37. Tıraş, H.H. (2012), “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre: Teorik Bir İnceleme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 57-73.
 38. Tordrup, D., Angelis, A. and Kanavos, P. (2013), “Preference on Policy Options for Ensuring the Financial Sustainability of Health Care Services in the Future: Results of a Stakeholder Survey”, Applied Health Economics and Health Policy, 11, 639-652.
 39. Tsai, S. (2010), “Understanding the Financial Sustainability of Taiwan’s Health System: Modelling Health Expanditure Through 2035”, Retrieved from: http://tr.scribd.com/doc/108963696/7/SUSTAINABILITY-IN-HEALTHCARE (Date of access: 04 December 2018).
 40. Uğurluoğlu, E. and Özgen, H. (2008), “Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Hakkaniyet”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 11(2), 133-160.
 41. USAID, (2001), Fundamentals of NGO Financial Sustainability. Retrieved from: (http://www.pathfind.org/site/DocServer/Fundamentals_of_NGO_Financial Sustainability.pdf. (Date of access: 20 September 2018).
 42. Wang, G.X. (2010), “Financial Sustainability of Universal Healthcare and Its Reform: The Case of Taiwan”, Asian Social Science, 6(4), 3-18.
 43. WHO, (2000), The World Health Report 2000: Health Systems-Improving Performance, Geneva pp.5-8.
 44. World Economic Forum, (2012), The Financial Sustainability of Health Systems A Case for Change, A Report from the World Economic Forum. Prepared in collaboration with McKinsey & Company.
 45. Yıldırım, H.H. (2012a), Sağlık Harcamaları ve Sağlık Finansmanı. In Yıldırım, H.H. (Ed.). Sağlık Sigortacılığı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 46. Yıldırım, T. (2012b), Türkiye’de Sağlık Sigortacılığının Değerlendirilmesi. In Yıldırım, H.H. (Ed). Sağlık Sigortacılığı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 47. Yıldırım, T. (2015), Avrupa Birliği, Sağlık Çalışanları ve Türkiye: Serbest Dolaşım ve Potansiyel Göç. Ankara: ABSAM Yayınları.