Vol. 4 No. 3 (2016): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

THE DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL DEPRESSION LEVELS OF HEALTH CARE WORKERS

Meltem SAYGILI
Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Keziban AVCI
Türkiye Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü
Özgür UĞURLUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Sağlık İdaresi Bölümü
Özlem ÖZER
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İİBF, Sağlık Yönetimi Bölümü

Published 2016-12-26

How to Cite

SAYGILI, M., AVCI, K., UĞURLUOĞLU, Özgür, & ÖZER, Özlem. (2016). THE DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL DEPRESSION LEVELS OF HEALTH CARE WORKERS. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3), 260–272. https://doi.org/10.15295/bmij.v4i3.162

Abstract

The aim of this study is to determine the level of organizational depression of health care workers and to reveal whether the individual and demographic characteristics of the employees are effective on the level of organizational depression or not. The universe of this work that is a descriptive research covers whole health care workers who serve in a public hospital in Ankara. In the study, sampling method was not applied, the whole universe (670) was tried to be reached, the data were obtained from total 278 workers. According to the results derived from the study, it has been determined that organizational depression levels of health care workers participating in the study show a statictically significant difference in line with their occupational status and age, but their marital status, gender, education and working experience do not create a difference in terms of organizational depression levels. In the research, it has been fixed that the level of organizational depression falls as age increases and the level of organizational depression of nurses is higher than physicians and other health care workers.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Archer, S.K. (2011). “Institutional Resiliency within Military”, Air Force Print News Today, http://www.amc.af.mil/news/story_print.asp?id=123268193 (Erişim:09.06.2015).
 2. Aslan, D., Aslan, H., Göksoy, S. ve Sağır, M. (2014). “Öğretmenlerin ve Yardımcı Personelin Örgütsel Depresyona Maruz Kalma Dereceleri”, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 8-10 Mayıs, Siirt.
 3. Avetyan, T. (2006). Leading Brain-Like Organizations: Towards Synthesis and Practical Guidelines, Honors College Theses, Paper 38.
 4. Aziah, B.D., Rusli, B.N., Winn, T., Naing, L. ve Tengku, M.A. (2004). “Prevalence and Associated Factors of Job-Related Depression in Laboratory Technicians in Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) and Ministry of Health Malaysia (MOH) Hospitals in Kelantan”, Medical Journal of Malaysia, 59(2):268-278.
 5. Bakan, İ., Taşlıyan, M., Taş, F. ve Aka, N. (2014). “Örgüt Depresyonu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Üniversitedeki Akademisyenler Üzerinde Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1):296-315.
 6. Baltaş, A. ve Baltaş, Z. (1998). Depresyon ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 7. Betof, E. ve Betof, N. (2010). Just Promoted, A 12-Month Road Map for Success in Your New Leadership Role, Second Edition, The McGraw-Hill Companies, United States.
 8. Bilchik, G.S. (2000). “Organizational Depression”, Hospitals and Health Networks, 74(2):34-38.
 9. Cho, J.J., Kim J.Y., Chang, S.J., Fiedler, N., Koh, S.B., Crabtree, B.F., Kang, D.M., Kim, Y.K. ve Choi, Y.H. (2008). “Occupational Stress and Depression in Korean Employees”, International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(1):47-57.
 10. Cohen, W.A. ve Cohen, N. (1993). “Corporate Madness: Curing Your Company”, Management Review, 82, 9. https://www.questia.com/magazine/1G1-14355686/ corporate-madness-curing-your-company (Erişim:15.07. 2015).
 11. Demiral, Y., Akvardar, Y., Ergör, A., ve Ergör, G. (2006). “Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerde İş Doyumunun Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3):157-164.
 12. Dökmen, Ü. (2004). Yıldırma (Mobbing), İşyeri Fobisi, Kurum Depresyonu, Küçük Şeyler, Sistem Yayıncılık.
 13. Frankel, L.P. (1997). “Healthy Executive, Healthy Company”, Workplace Vitality, http://www.drloisfrankel.com/resources/ pdf/Healthy_Exec_Healthy_Co.pdf (Erişim:20.06.2015).
 14. Graber, D.R. ve Kaluzny, A.D. (1998). Developing High-Involvement Organizations for the Future in Handbook of Health Administration and Policy (ed: Kilpatrick, AO. and Johnson, JA.) CRC Press.
 15. Gray, H. (2008). “Work and Depression in Economic Organizations: The Need for Action”, Development and Learning in Organizations: An International Journal, 22(3):9-11.
 16. Griffin, J.M., Fuhrer, R., Stansfeld, S.A. ve Marmot, M. (2002). “The Importance of Low Control at Work and Home on Depression and Anxiety: Do these Effects Vary by Gender and Social Class?”, Social Science & Medicine, 54(5):783-798.
 17. Ivanov, S. (2015). “Exposing Myths of Modern Management: Innovation- Identifying The Problem,” Journal of Leadership and Management, 1(3):57-66.
 18. Kendler, K,S., Thornton, L.M. ve Prescott, C.A. (2001). “Gender Differences in The Rates of Exposure to Stressful Life Events and Sensitivity to Their Depressogenic Effects”, The American Journal of Psychiatry,158(4):587-593.
 19. Khamisa, N., Peltzer, K. ve Oldenburg, B. (2013). “Burnout in Relation to Specific Contributing Factors and Health Outcomes Among Nurses: A Systematic Review”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(6):2214-2240.
 20. Kızılırmak, M. ve Demir, S. (2016). “Hastanede Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 15(2):132-140.
 21. Krantz, G. ve Ostergren, P.O. (2000). “Common Symptoms in Middle Aged Women: Their Relation to Employment Status, Psychosocial Work Conditions and Social Support in a Swedish Setting”, Journal of Epidemiology & Community Health, 54(3):192-199.
 22. Newbury-Birch, D. ve Kamali, F. (2001). “Psychological Stress, Anxiety, Depression, Job Satisfaction, and Personality Characteristics in Preregistration HouseOfficers”, Postgraduate Medical Journal, 77, 109-111.
 23. Nur, D. (2011). “Kamu Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinde İş Doyumu ve Stres İlişkisi”, Klinik Psikiyatri, 14(4):230-240.
 24. Paterniti, S., Niedhammer, I., Lang, T. ve Consoli, S.M. (2002). “Psychosocial Factors at Work, Personality Traits and Depressive Symptoms”, The British Journal of Psychiatry, 181(2):111-117.
 25. Phelan, J., Schwartz, J.E., Bromet, E.J., Dew, M.A., Parkinson, D.K., Schulberg, H.C., Dunn, L.O., Blane, H. ve Curtis, E.C. (1991). “Work Stress, Family Stress and Depression in Professional and Managerial Employees”, Psychological Medicine, 21(4):999-1012.
 26. Revicki, D.A., Whitley, T.W. ve Gallery, M.E. (1997). “Organizational Characteristics, Perceived Work Sress, and Depression in Emergency Medicine Residents”, Hospital Topics, 75(1):30-36.
 27. Selvi, Y., Güzel Özdemir, P., Özdemir, O., Aydın, A. ve Beşiroğlu, L. (2010). “Sağlık Çalışanlarında Vardiyalı Çalışma Sisteminin Sebep Olduğu Genel Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 23, 238-243.
 28. Sezer, S. (2010). “Bilişsel Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilen Hobiterapi Uygulamasının Bir Eğitim Kurumunun Örgüt Depresyonu Üzerindeki Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(23): 36-50.
 29. Sezer, S. (2011). “Örgüt Depresyonu Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Niteliklerinin belirlemesi”, İş-Güç İnsan Kaynakları Dergisi, 13(1):39-50.
 30. Spurgeon, A., Harrington, J.M. ve Cooper, C.L. (1997). “Health and Safety Problems Associated with Long Working Hours: A Review of The Current Position”, Occupational and Environmental Medicine 54(6):367-375.
 31. Taycan, O., Kutlu, L., Çimen, S. ve Aydın, N. (2006). “Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 7(2):100-108.
 32. Ünal, F.A. (2008). Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinde Depresyon ve Anksiyete Sıklığının Saptanması ve Sosyodemografik Faktörlerin Araştırılması, Uzmanlık Tezi.
 33. Williams, L.C. (1996). Business Decisions, Human Choices, Restoring the Partnership Between People and Their Organizations, Greenwood Publishing Group, USA.
 34. Williams, L. ve Wilkins, (2006). Stedman’s Medical Dictionary. UK: MediLexicon International Ltd.