Vol. 5 No. 2 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF UNIVERSITY HOSPITALS BY RATIO ANALYSIS METHOD

Ferda BÜLÜÇ
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bio
Okan ÖZKAN
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bio
İsmail AĞIRBAŞ
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü
Bio

Published 2017-09-16

How to Cite

BÜLÜÇ, F., ÖZKAN, O., & AĞIRBAŞ, İsmail. (2017). EVALUATION OF FINANCIAL PERFORMANCE OF UNIVERSITY HOSPITALS BY RATIO ANALYSIS METHOD. Business & Management Studies: An International Journal, 5(2), 268–281. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i2.93

Abstract

This study aims to evaluate the financial performances of public university hospitals in Turkey; make contribution to the related literature in accordance with the findings and develop recommendations for the decision makers. Within the scope of the study, financial statements of revolving fund of the 43 public university hospitals for the years of 2013, 2014 and 2015 were obtained from the Ministry of Finance General Directorate of Public Accounts. Financial statements were evaluated by ratio analysis method. After analysing, it has been reached that the burden of debt of the hospitals were high,  they have been experiencing the problem of paying short term debts, stock turnover rates and turnover rates were low and the incomes of the hospitals can not cover their expenses. It is recomended that hospitals should use resources more efficiently and decision makers should consider education and research activities in budget allocation to university hospitals.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Ağırbaş, İ. (2014). Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 2. Akca, N., ve Somunoğlu İkinci, S. (2014). Ankara'da Yer Alan Özel Bir Sağlık İşletmesinin Finansal Tablolarının Oran Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1):111-126.
 3. Akgüç, Ö. (2013a). Finansal Yönetim. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 4. Akgüç, Ö. (2013b). Mali Tablolar Analizi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 5. Aksöyek, İ. ve Yalçıner, K. (2014). Çözümlü Problemleriyle Finansal Yönetim. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 6. Avcı, K. (2014). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Finansal ve Operasyonel Performans Göstergeleri Arasındaki İlişki. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 17(1):1-20.
 7. Brigham, E. ve Ehrhardt, M. (2005). Financial Management Theory and Practice. South Western: Thomson Learning.
 8. Ceylan, A. ve Korkmaz, T. (2015). Finansal Yönetim Temel Konular. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 9. Chandra, P. (2008). Financial Management Theory and Practice. New Delhi: McGraw Hill Publishing.
 10. Drake, P. P. ve Fabozzi, F. J. (2012). Analysis of Financial Statements. New Jersey: Wiley.
 11. Gapenski, L. C. (2005). Healthcare Finance: An Introduction to Accounting and Financial Management. AUPHA.
 12. Karadeniz, E. (2016). Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansını İncelenmesi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançolarında Bir Uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2): 101-114.
 13. Lee, M. (2015). Financial Analysis of National University Hospitals in Korea. Osong Public Health and Research Perspectives, 6(5): 310-317.
 14. Megginson , W., Smart, S. ve Graham, J. (2010). Financial Mangement. South Western: Cengace Learning.
 15. Okka, O. (2009). Analitik Finansal Yönetim Teori ve Problemler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 16. Özer, Ö. (2012). Mali Tablolar Analizi: Bir Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (6):183-199.
 17. Poyraz, E. (2008). Açıklamalı Örneklerle Finansal Yönetim. Bursa: Ekin Yayınevi.
 18. Sarıaslan, H. ve Erol, C. (2008). Finansal Yönetim Kavramlar, Kuramlar ve İlkeler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 19. Suarez, V., Lesneski, C. ve Denison, D. (2011). Making the Case for Using Financial İndicators in Local Public Health Agencies. American Journal of Public Health, 101(3): 419-425.
 20. Wongsin, U. (2014). Development of Financial Performance Benchmark of Ministry of Public Health's Hospitals in Thailand. BMC Public Health, 14(1):01.
 21. Yiğit, V. ve Yiğit, A. (2016). Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(6):253-273.