Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE POSTMODERN EPİSTEMOLOJİNİN ÖNEMİ

Evla Eda KESİCİ
Biyografi

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • Örgütsel değişim,
 • postmodern,
 • bilişsel çeşitlilik

Nasıl Atıf Yapılır

KESİCİ, E. E. (2017). ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE POSTMODERN EPİSTEMOLOJİNİN ÖNEMİ. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 717–727. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.181

Özet

Örgütsel değişim, çalışanların bilişsel süreçlerindeki farklılıkların doğal bir sonucu olarak, keskin sınırlarla tanımlanamayan, soyut ve somut unsurları yapısında barındıran bir fenomendir. Yazındaki mevcut sınıflandırmaların ve modellerin, çoğunlukla farklı işletmeleri temsil edebilir ve genellenebilir özellikte kurgulandığı bilinmektedir. Modern yaklaşımın bu genellemeci bakış açısına karşıt olarak, postmodern yaklaşım genellenebilir modellerin temsil gücünü sorgulayarak, gerçekliğin çoklu olduğunu önermektedir. Bu bakış açısıyla, postmodern epistemolojiden faydalanarak, örgütsel değişimin ne şekilde incelenebileceği ve yorumlanabileceğine yönelik öneriler getiren bu çalışma, genel anlamıyla yazındaki örgütsel değişim çalışmalarına farklı bir bakış açısı sunmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Altmann, P., & Lee, C. (2015). Cognition, Capabilities, and Resources: Developing a Model of Organizational Change. Journal of Management and Change, 34, 76-92.
 2. Ashley, R., & Walker, R. B. J. (1990). Speaking the Language of Exile: Dissident Thought In International Studies, International Studies Quarterly, 34 (3), 259-68.
 3. Astley, W. G. (1985). Administrative Science As Socially Constructed Truth. Administrative Science Quarterly, 30, 497–513.
 4. Bartunek, J. M., Lacey, C. A., & Wood, D. R. (1992). Social Cognition in Organizational Change: An Insider-Outsider Approach. Journal of Applied Behavioral Science, 28 (2), 204-223.
 5. Barry, D. (1997). Telling changes: From narrative family therapy to organizational change and development. Journal of Organizational Change Management, 10(1), 30-46.
 6. Boje, D. M. (1995). Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis of Disney as “Tamara-Land”. Academy of Management Journal, 38(4), 997-1035.
 7. Brown, L. A., & Strega, S. (2005). Research as Resistance: Critical, Indigenous and Anti-oppressive Approaches. Canadian Scholars’ Press.
 8. Calori, R., Johnson, G., & Sarnin, P. (1994). CEOs' Cognitive Maps and the Scope of the Organization. Strategic Management Journal, 15, 437-457.
 9. Chia, R. (1995). From Modern To Postmodern Organizational Analysis. Organization Studies, 16 (4), 579-604.
 10. Clegg, S. (1990). Modern Organizations: Organization Studies in The Postmodern World. Sage.
 11. Çapraz, B. (2009). ÖRgütsel Değişim: Çok Boyutlu Bir Model Önerisi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitürü, Doktora Tezi.
 12. Daft, R. L., & Weick, K. E. (1984). Toward a model of organizations as interpretation systems. Academy of Management Review, 9(2), 284-295.
 13. Davis, M. S. (1971). That’s Interesting! Towards a Phenomenology of Sociology and a Sociology of Phenomenology. Philosophy of the Social Sciences, 1, 309–344.
 14. DiBella, A. J. (1992), Planned Change in an Organized Anarchy: Support for a Postmodernist Perspective, Journal of Organizational Change Management, 5 (3), pp. 55 – 65.
 15. Garcia, D., Gluesing, J. C. (2013),"Qualitative research methods in international organizational change research", Journal of Organizational Change Management, 26 (2), pp. 423 – 444.
 16. Gephart Jr, R. P. (1991). Succession sensemaking and organizational change: A story of a deviant college president. Journal of Organizational Change Management, 4(3), 35-44.
 17. Gioia, D. A., & Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation. Strategic management journal, 12(6), 433-448.
 18. Graetz, F., & Smith, A. C. (2010). Managing organizational change: A philosophies of change approach. Journal of change management, 10(2), 135-154
 19. Greve, H. R., & Taylor, A. (2000). Innovations as Catalysts for Organizational Change: Shifts in Organizational Cognition and Search. Administrative Science Quarterly, 45(1), 54-80.
 20. Hassard, J. (1994). Postmodern Organizational Analysis: Toward a Conceptual Framework. Journal of Management Studies, 31, 303–324.
 21. Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2013). Organization Theory: Modern, Symbolic And Postmodern Perspectives. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
 22. Huyssen, A. (1990). Mapping the Postmodern. L. Nicholson (Ed.) İçindeFeminism/Postmodernism. New York: Routledge.
 23. Kesici, E. E. (2017). Örgütsel Değişimin Postmodern Epistemolojiyle Bilişsel İncelemesi. (Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 24. Keskin, U. & Baltacı, A. (2012). Bireyci ekol’den postmodern performans değerlendirmeye: epistemolojik bir tartışma. Sosyal Siyaset Konferansları, 62-63(1-2), 47-63.
 25. Kilduff, M., & Mehra, A. (1997). Postmodernism and Organizational Research. Academy of Management Review, 22, 453–481.
 26. Law, J. (1992). Notes on the theory of the actor-network: Ordering, strategy and heterogeneity. Systems practice, 5: 379-393.
 27. Lyotard, J. F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, G. Bennington and B. Massumi (Trans.). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 28. McKinley, W. (2003). Postmodern epistemology in organization studies: A critical appraisal. In Post Modernism and Management (pp. 203-225). Emerald Group Publishing Limited.
 29. Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323-343.
 30. Rosenau, P. M. (1991). Post-modernism and the social sciences: Insights, inroads, and intrusions. Princeton University Press.
 31. Shenhav, Y., & Weitz, E. (2010). The Roots of Uncertainty in Organization Theory: A Historical Constructivist Analysis. S. R. Clegg (Ed.) İçinde Sage Directions in Organization Studies, 1st section, Volume 1, ss.. 3-30. Sage.
 32. Thompson, J. (1967). Organizations in Action. New York: McGraw-Hill.
 33. Uştuk, O. (2016). Aşk Örüntüleri Üzerine Bir Anlatı Analizi. Anadolu University Journal of Social Sciences, 16(3), 59-70.
 34. Weick, K. E., (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.