Makale Detayına Dönün ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE POSTMODERN EPİSTEMOLOJİNİN ÖNEMİ
İndir