Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN ROLÜ

Gülşah KAZAK
Doktorant, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Namık Kemal ERDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Blok Zinciri, Blok ZinciriTeknolojisi, Muhasebe Bilgi Sistemi
 • BlockChain BlockChain Technology Accounting Information System

Nasıl Atıf Yapılır

KAZAK, G., & ERDEMİR, N. K. . (2020). MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN ROLÜ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 464–481. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1725

Özet

Blok zinciri teknolojisinde yapılan paylaşımların diğer paylaşımlardan farklı olmasının sebebi, paylaşımın değerli varlıklar üzerinde yapılmasıdır. Çalışmada öncelikle blok zinciri teknolojisi hakkında kısa bir bilgi verilmiş, daha sonra blok zincirinin muhasebe alanında uygulanmasının, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe sistemi ile uyumu irdelenmiştir. İnceleme sonucunda Blok zincirinin, karar almaya yönelik olarak ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir bilgileri, zamanında düzenlenene mali tablolar aracılığıyla temin ettiği, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, temel kavramları ve muhasebe sistemin özelliklerinden dolayı otomatik olarak gerçekleştireceği, “Parayla Ölçme, Maliyet Esası, Tarafsızlık ve Belgelendirme, Önemlilik, Dönemsellik, Sosyal Sorumluluk” kavramlarıyla tam uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Akdoğan, N., ve Sevilengül, O. (2007). Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması (Cilt Onikinci Baskı). Ankara: Gazi Kitapevi.
 2. Blok Zincir Araştırma Laboratuarı. Blok Zincir Teknolojileri. https://blokzincir.bilgem.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html, Erişim Tarihi: 12.12.2019
 3. Coyne, J. G., ve Mcmickle, P. L. (2017). Can Blockchains Serve An Accounting Purpose? Journal Of Emergıng Technologıes In Accountıng, 14 (2), 101-111.
 4. Dai, J., ve Vasarhelyi, M. A. (2017). Toward Blockchain-Based Accounting And Assurance. Journal Of Informatıon Systems , 5-21.
 5. Dai, J., Wang, Y., ve Vasarhelyi, M. A. (2017b, Eylül). Why Blockchain Has The Potential To Serve As A Secure Accounting Information System. The Cpa Journal - The Voice Of The Profession: Https://Www.Cpajournal.Com/2017/09/20/Blockchain-Potential-Serve-Secure-Accounting-İnformation-System-Cpe-Season/. Erişim Tarihi: 09.01.2020.
 6. Erdemir, N. K. (2015). Muhasebede Sürekli Denetim Anlayışı Ve Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Doktora Tezi.
 7. Holotiuk, F., Pisani, F., ve Moormann, J. (2017). The Impact Of Blockchain Technology On Business Models İn The Payments Industry. 13th International Conference On Wirtschaftsinformatik , 912-926.
 8. https://www.icaew.com/technical/technology/blockchain/blockchain-articles/blockchain-and-the-accounting-perspective, Blokchain and future of accountancy, Erişim Tarihi: 12.12.2019
 9. Fanning, K., ve Centers, D. P. (2016). Blockchain And İts Coming İmpact On Financial Services. Journal Of Corporate Accounting And Finance , 53-57.
 10. Inghirami, I. E. (2019). Accounting Information Systems İn The Time Of Blockchain. Conference: İtaıs 2018 Conference (S. 1-16). Pavia: Researchgate.Net.
 11. Jutila, L. (2017). The Blockchain Technology And İts Applications İn The Financial Sector. Bachelor’s Thesis Aalto University School Of Business Department Of Economics.
 12. Karacan, S. (2015). Muhasebede Dönem Sonu İşlemler. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 13. Kaufmann, J. (2018, Ağustos 7). Blockchain Meets Data Privacy (Part 1) Blockchain And The Data Controller. The Legal Evolution Ary , 120-127.
 14. Kiviat, T. I. (2015). Beyond Bitcoin: Issues İn Regulating Blockchain Transactions. Duke Law Journal (65), 569–608.
 15. Lazanis, R. (Ocak, 2015 22). How Technology Behind Bitcoin Could Transform Accounting As We Know It . Digital : Https://Www.Borndigital.Com/2015/01/22/How-Technology-Behind-Bitcoin-Could-Transform-Accounting-As-We-Know-İt-2015-01-22. Erişim Tarihi: 10.01.2020
 16. Mainelli, M, ve Smith, M. (2015). Sharing Ledgers For Sharing Economies: An Exploration Of Mutual Distributed Ledgers (Aka Blockchain Technology). Https://Www.The-Blockchain.Com/Docs/Journal%20of%20financial%20perspectives%20%20sharing%20ledgers%20for%20sharing%20economies.Pdf. Erişim Tarih: 13.01.2020
 17. Murray, S. (2016). Blockchain Can Create Financial Sector Jobs As Well As Kill Them. Tarihinde Financial Times: Https://Www.Ft.Com/Content/3a9ef8d8-33d5-11e6-Bda0-04585c31b153 Erişim Tarihi: 9.12.2019.
 18. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System. Manuscript , Http://Bitcoin.Org/Bitcoin.Pdf
 19. Özkan, Ö. (2019). Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Ve Blokzinciri Teknolojisi Raporu. Türkiye Bilişim Vakfı. İstanbul: Blockcahin Türkiye.
 20. Peters, G., ve Panayi, E. (2015). Understanding Modern Banking Ledgers Through Blockchain Technologies: Future Of Transaction Processing And Smart Contracts On The Internet Of Money. Available At Ssrn: Https://Ssrn.Com/Abstract=26.
 21. Pilkington, M. (2015). Blockchain Technology: Principles And Applications. E. Elgar İçinde, Research Handbook On Digital Transformations . Edited By F. Xavier Olleros And Majlinda Zhegu.
 22. Sevilengül, O. (2016). Genel Muhasebe, 18.Baskı. Ankara: Gazi Kitapevi.
 23. Soydemir, C. (2019, Temmuz 30). Finansal Servislerde Devrim Beklentisi: Blok Zinciri Teknolojisi. Garanti Bbva: Https://Www.Garantibbva.Com.Tr/Tr/Blog/Blockchain-Teknolojisi.Page Erişim Tarihi: 11.12.2019.
 24. Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint For A New Economy. Boston : O’reilly Media, Inc.
 25. Trautman, L. J. (2016). Is Disruptive Blockchain Technology The Future Of Financial Services?. The Consumer Finance Law Quarterly Report (Forthcoming).
 26. Ünsal, E., ve Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları Ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi (13), 54-64.
 27. Yermack, D. (2017). Corporate Governance And Blockchains. Review Of Finance , 7-31.
 28. Young, E. (2015). Sharing Ledgers For Sharing Economies: An Exploration Of Mutual Distributed Ledgers (Aka Blockchain Technology). https://Www.The-Blockchain.Com/Docs/Journal%20of%20financial%20perspectives%20 %20sharing%20ledgers%20for%20sharing%20economies.Pdf .