Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİNDEN ÜÇLÜ KAYIT SİSTEMİNE GEÇİŞ: MOMENTUM MUHASEBESİ

Mehmet YÜCENURŞEN
Dr. Öğr. Üyesi, Aksaray Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Momentum Accounting, Triple-Entry Bookkeeping, Yuji Ijiri
 • Momentum Muhasebesi, Üçlü Kayıt Sistemi, Juji Ijiri

Nasıl Atıf Yapılır

YÜCENURŞEN, M. (2020). ÇİFT TARAFLI KAYIT YÖNTEMİNDEN ÜÇLÜ KAYIT SİSTEMİNE GEÇİŞ: MOMENTUM MUHASEBESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 1008–1025. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1426

Özet

Çift taraflı kayıt yöntemi, bir muhasebe kayıt sistemi olarak ilk olarak Luca Pacioli tarafından açıklanmış ve bütün dünyada kabul görmüştür. Bilindiği üzere bir önerme, kuram ya da teori yanlışlanabilir ise bilimseldir. Bu doğrultuda çift taraflı kayıt yöntemini eleştiren ve alternatif kayıt sistemi arayışını sürdüren muhasebeciler olmuştur. Yeni bir muhasebe sistemi önerenlerden biri de Amerikan Muhasebeciler Derneği’nin başkanlığını yürütmüş Japon ekonomi ve muhasebe profesörü Juji Ijiri’dir. Ijiri ilk olarak 1982 yılında yayınladığı “Üç Taraflı Kayıt Sistemi ve Gelir Momentumu” adlı kitabında çift taraflı kayıt yönteminin eksik ve kusurlu taraflarını açıklamış ve alternatif olarak üçlü kayıt sistemi ve momentum muhasebesini önermiştir. Aynı zamanda ilerleyen yıllarda konu ile ilgili çeşitli yayınları yayınlanmıştır. Bu çalışmada, Ijiri’nin üçlü kayıt sistemi ve momentum muhasebesi geliştirme nedenlerine değinilmiş, sistemin örnek bir uygulama ile açıklanmaya çalışılmış ve sisteme yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu bağlamda bu çalışma ile üçlü kayıt yöntemi ve momentum muhasebesinin özellikleri açıklanarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. AAA. (2020, Ocak 24). American Accounting Association. American Accounting Association: https://aaahq.org/Accounting-Hall-of-Fame/members/1989/Yuji-Ijiri adresinden alındı
 2. Akalın, K. H. (2017). Çift Taraflı Defter Tutmanın Zihniyet Kökenleri. Istanbul Journal of Economics(67), 1-29.
 3. Akdoğan, N. (2009). Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 4. Andreica, I. (2016). Double-entry Bookkeeping versus Simple-entry Bookkeeping. Economics and Rural Development, 73(2), 282-290.
 5. Arzova, S. B. (2009). Muhasebe Teorisi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 6. Atabey, N. A., Yılmaz, B., & Yılmaz, H. (2018). Ortaçağ Avrupa'sında İktisadi ve Siyasi Tarih Çerçevesinde Muhasebe İhtiyacı ve Çift Taraflı Kayıt Tekniği: Lisans ve Lisans Üstü Öğrenciler İçin Bir Rehber. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmları Dergisi(15), 7-38.
 7. Bahadır, O. (2016). Normatif Muhasebe Teorileri Kapsamında Ölçüm. Mali Çözüm, 26(136), 35-48.
 8. Barlev, B., & Haddad, J. R. (2003). Fair Value Accounting and the Management of the Firm. Critical Perspectives on Accounting, 14(4), 383-415.
 9. Blommaer, T. M. (1995). Additional Disclosure: Triple-entry and Momentum Accounting. European Accounting Review, 4(3), 580-581.
 10. Can, A. V. (2007). Luca Pacioli "Muhasebenin Babası" mıdır? Akademik Bakış(12), 1-15.
 11. Chiapello, E. (2007). Accounting and the Birth of the Notion of Capitalism. Critical Perspectives on Accounting(18), 263-296.
 12. Fraser, I. A. (1993). Triple-entry Bookkeeping: A Critique. Accounting and Business Research, 23(90), 151-158.
 13. Hsieh, P.-G. (2018). The Intellectual Development of Yuji Ijiri. Accounting History, 23(4), 541-554.
 14. Ijiri, Y. (1971). Axioms for Historical Cost Valuation: A Reply. Journal of Accounting Research, 9(1), 181-187.
 15. Ijiri, Y. (1971). Logic and Sanctions in Accounting. R. Stirling, & W. Bentz içinde, Accounting in Perspective. Chicago: South-Western Publishing Company.
 16. Ijiri, Y. (1975). Theory of Accounting Measurement. American Accounting Association.
 17. Ijiri, Y. (1981). Historical Cost Accounting and Its Rationality. Canadian Certified General Accountants' Research Foundation.
 18. Ijiri, Y. (1982). Triple-entry Bookkeeping and Income Momentum. Sarasota: American Accounting Association.
 19. Ijiri, Y. (1984). A Reliability Comparison of the Measurement of Wealth, Income, and Force. The Accounting Review, 59(1), 52-63.
 20. Ijiri, Y. (1986). A Framework for Triple-Entry Bookkeeping. The Accounting Review, 61(4), 745-759.
 21. Ijiri, Y. (1987). Three Postulates of Momentum Accounting. Accounting Horizons, 1(1), 25-34.
 22. Ijiri, Y. (1988). Momentum Accounting and Managerial Goals on Impulses. Management Science, 34(2), 160-166.
 23. Ijiri, Y. (1989). Momentum Accounting and Triple-entry Bookkeeping. American Accounting Association.
 24. Kirkegaard, H. (1996). The Logic of Double-Entry Bookkeeping. American Business Review, 14(2), 9-18.
 25. Melse, E. (2004). Accounting in Three Dimensions: A Case for Momentum. Balance Sheet, 12(1), 31-36.
 26. Melse, E. (2008). Accounting in Three Dimensions: A Case for Momentum Revisited. The Journal of Risk Finance, 9(4), 334-350.
 27. Örten, R., Kurt, G., & Torun, S. (2011). Muhasebede Çift Taraflı Kayıtlama ve Kitab-Us Siyakat. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi(1), 34-69.
 28. Perks, R. W. (1993). Accounting and Society. New York: Chapman & Hall.
 29. Peters, R. M., & Emery, D. R. (1978). The Role of Negative Numbers in the Development of Double Entry Bookkeeping. Journal of Accounting Research, 16(2), 424-426.
 30. Ryan, J. (2014). Historical Note: Did Double-Entry Bookkeeping Contribute to Economic Development, Specifically the Introduction of Capitalism? Australasian Accounting Business & Finance Journal, 8(3), 85-97.
 31. Sangster, A. (2016). The Genesis of Double Entry Bookkeeping. The Accounting Review, 91(1), 299-315.
 32. Uçma, T. (2010). Çift Taraflı Kayıt Sistemi ve Kapitalizmin Doğuşu: Werner Sombart'ın Sosyo-Ekonomik Perspektifinden. Muhasebe ve Denetime Bakış, 10(32), 101-115.
 33. Wells, M. C. (1971). Axioms for Historical Cost Valuation. Journal of Accounting Research, 9(1), 171-180.
 34. Winjum, J. O. (1971). Accounting and the Rise of Capitalism: An Accountant's View. Journal of Accounting Research, 9(2), 333-350.
 35. Yamey, B. S. (2005). The Historical Significance of Double-entry Bookkeeping: Some Non-Sombartian Claims. Accounting, Business & Financial History, 15(1), 77-88.
 36. Yavuz, E. (2017). Çift Yanlı Muhasebe ve Kapitalizm: Sermayenin Dolanımı Açısından Sombart’gil Bir Yaklaşım. Accounting and Financial History Research Journal(13).