Abstract

Tedarikçi derecelendirme ve seçim konusu, tedarik zinciri yönetiminde stratejik önem kazanmıştır ve tedarikçi seçim süreci, literatürde çok kriterli karar verme konusu olarak görülmektedir. Bu çalışma, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektöründe mal ve hizmet sağlayan tedarikçiler için stratejik tedarikçi seçimine odaklanmaktadır. Örnek şirkette karşılaştırmalı bir analiz yapılmıştır. Analiz sırasında, şirkette kullanılan kriterlerin literatürde var olan kriterlere göre eşleştirilmesi yapılmış ve karşılaştırmalı çalışma iki farklı ağırlık seti ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen entegre TOPSIS - [ANP-TOPSIS] yaklaşımından elde edilen sonuçların daha ayırımcı sonuçlarla sonuçlandığı ortaya çıkmıştır. Kullanılan karşılaştırmalı yaklaşıma ve karar destek sistemine olan gereksinime dayanarak, tedarikçi seçimi için genelleştirilmiş bir model ve bu genelleştirilmiş model ile bağlantılı olarak bir karar destek sisteminin kavramsal tasarımı önerilmektedir.