Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ENDÜSTRİ 4.0 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ

Aytaç YILDIZ
Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Endüstri 4.0,
 • Dijital Tedarik Zinciri,
 • Nesnelerin İnterneti,
 • Bulut Bilişim

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, A. (2019). ENDÜSTRİ 4.0 İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1215–1230. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.322

Özet

 Son yıllarda rekabet ortamlarının zorlaşması, küreselleşme, teknolojinin hızlı gelişimi, tedarik zincirindeki ağların karmaşıklığının artması ve ürün yaşam sürecinin kısalması gibi gelişmeler, işletmelerin tedarik zinciri stratejilerini gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Bundan dolayı, bu koşullarda rekabet etmek isteyen işletmeler, tedarik zincirlerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmelidirler. Tedarik zincirinin etkin olarak yönetilebilmesi için de tedarik zinciri ortakları arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Tedarik zinciri sürecinde satın alma, üretim ve dağıtım süreçlerinin organize edilmesi, stok yatırımlarının yönetilmesi, tedarikçiler ile bağlantıların iyileştirilmesi, müşteri geribildirimlerinin hızlı alınması ve isteklerine hızlı cevap verilmesi gibi faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmesi geleneksel tedarik zincirlerinin dijitalleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu çalışmada, işletmelerin tedarik zincirleri faaliyetlerini kolaylaştıran ve verimli hale getiren dijital tedarik zincirinin genel yapısının anlatılması amaçlanmaktadır. Bu amaç için, dijital tedarik zincirinin genel yapısı, endüstri 4.0 ile olan ilişkisi, geleneksel tedarik zincirinden dijital tedarik zincirine dönüşüm, dijital tedarik zincirinin özellikleri, temel karakteristikleri ve faydaları ile ilgili genel bir literatür taraması yapılmıştır. Ayrıca, nesnelerin interneti ve bulut bilişimin dijital tedarik zinciri süreçlerindeki önemi incelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdel-Basset, M., Manogaran, G., & Mohamed, M. (2018). Internet of Things (IoT) and its impact on supply chain: a framework for building smart, secure and efficient systems. Future Generation Computer Systems, in prees.
 2. Akben, İ., & Avşar, İ. İ. (2017). Dijital tedarik zinciri ve bulut bilişim. 1. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi- El-Ruha, 8-12 Kasım 2017, Şanlıurfa, 104-113.
 3. Bhargava, B., Ranchal, R., & Othmane, L. B. (2013, February). Secure information sharing in digital supply chains. In Advance Computing Conference (IACC) (pp. 1636-1640).
 4. Büyüközkan, G., & Göçer, F. (2018). An extension of ARAS methodology under ınterval valued ıntuitionistic fuzzy environment for digital supply chain. Applied Soft Computing, 69, 634-654.
 5. Büyüközkan, G., & Göçer, F. (2018). Digital supply chain: literature review and a proposed framework for future research. Computers in Industry, 97, 157-177.
 6. Govindan, K., Cheng, T. C. E., Mishra, N., & Shukla, N. (2018). Big data analytics and application for logistics and supply chain management. Transportation Research Part E, 114, 343–349.
 7. Guarraia, P., Gerstenhaber, G., Athanassiou, M., & Boutot, P. H. (2015). The intangible benefits of a digital supply chain. Bain & Company 1-2.
 8. Günal, T. (2015). Dijital tedarik zinciri ve elektronik ihaleler. Satınalma Dergisi, 3(28).
 9. Hanifan, G., Sharma, A., & Newberry, C. (2014). The digital supply network: a new paradigm for supply chain management. Accenture Global Management Consulting, 1-8.
 10. Korpela, K., Hallikas, J., & Dahlberg, T. (2017, January). Digital supply chain transformation toward blockchain integration. In proceedings of the 50th Hawaii international conference on system sciences.
 11. Luthra, S., & Mangla, S. K. (2018). Evaluating challenges to Industry 4.0 initiatives for supply chain sustainability in emerging economies. Process Safety and Environmental Protection, 117, 168-179.
 12. Obal, M., & Lancioni, R. A. (2013). Maximizing buyer–supplier relationships in the digital era: concept and research agenda. Industrial Marketing Management, 42(6), 851-854.
 13. Oh, J., & Jeong, B. (2019). Tactical supply planning in smart manufacturing supply chain. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 55, 217-233.
 14. Pflaum, A., Prockl, G., Bodendorf, F., & Chen, H. (2018). The digital supply chain of the future: from drivers to technologies and applications. minitrack ıntroduction. In The 51st Hawaii International Conference on System Sciences. HICSS 2018Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 3924-3925).
 15. Raab, M., & Griffin-Cryan, B. (2011). Digital transformation of supply chains. Creating Value–When Digital Meets Physical, Capgemini Consulting.
 16. Raj, S., & Sharma, A. (2014). Supply chain management in the cloud. Accenture Global Management Consulting, 1-12.
 17. Roßmann, B., Canzaniello, A., von der Gracht, H., & Hartmann, E. (2018). The future and social impact of big data analytics in supply chain management: results from a delphi study. Technological Forecasting and Social Change, 130, 135-149.
 18. Schmidt, B., Rutkowsky, S., Petersen, I., Klötzke, F., Wallenburg, C. M., & Einmahl, L. (2015). Digital supply chains: increasingly critical for competitive edge. European AT Kearney, WHU Logistics Study.
 19. Şekkeli, Z. H., & Bakan, İ. (2018). Endüstri 4.0’ın etkisiyle lojistik 4.0. Journal of Life Economics, 5(2), 17-36.
 20. Vazquez-Martinez, G. A., Gonzalez-Compean, J. L., Sosa-Sosa, V. J., Morales-Sandoval, M., & Perez, J. C. (2018). CloudChain: A novel distribution model for digital products based on supply chain principles. International Journal of Information Management, 39, 90-103.
 21. Xu, L. D. (2011). Information architecture for supply chain quality management. International Journal of Production Research, 49(1), 183-198.
 22. Yıldız, A. (2018). Endüstri 4.0 ve akıllı fabrikalar. Sakarya University Journal of Science, 22(2), 546-556.
 23. Yıldız, A., Karakoyun, F., & Parlak, İ. E. (2018). Mühendislik Alanında Akademik Araştırmalar. Endüstri 4.0 temelli dijital tedarik zinciri, 1, 416-426, Gece Kitaplığı, Ankara.