Vol. 3 No. 3 (2015): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

A STUDY IN KASTAMONU ON APPLICANTS OF KOSGEB APPLIED ENTREPRENEURSHIP EDUCATION

Fatma Zehra Tan
Karabük Üniversitesi

Published 2016-01-11

How to Cite

Tan, F. Z. (2016). A STUDY IN KASTAMONU ON APPLICANTS OF KOSGEB APPLIED ENTREPRENEURSHIP EDUCATION. Business & Management Studies: An International Journal, 3(3), 382–417. https://doi.org/10.15295/bmij.v3i3.126

Abstract

Development and the supporting of entrepreneurship which plays a major role in the development of national economies are extremely important in terms of countries. For this purpose, based on the rule of competitive superiority in today's world, state policies encouraging and supporting entrepreneurship have been implemented by the countries.  In this study, comparing results of Entrepreneurship test of applicants of Applied Entrepreneurship Trainings that was organized by KOSGEB, firstly, it is mentioned of the concepts of the entrepreneurship that is the key of improvement of the competitiveness between countries and economic development, types of entrepreneurship and finally about supports of KOSGEB and the other institutions for the entrepreneurship. Then, a detailed information is given about KOSGEB’s (that runs programs in order to support the development of entrepreneurship) Applied Entrepreneurship Training. In this context, survey studies have been conducted for the candidate entrepreneurs who want to benefit from the support of entrepreneurship.255 candidate entrepreneurs who apply for Applied Entrepreneurship Trainings that was organized by KOSGEB took place in this study. According to test results; male candidates, candidates having bachelor or master degree and candidates who are between 25 and 35 years old are more successful than others in terms of gender, level of education and age groups, respectively. In addition, since overall success level in tests is high, it is revealed that entrepreneurial potential is high.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Arıkan, Semra. (2004). Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 2. Aykan, Ebru. (2002). Girişimcilik ve Girişimcilerin Liderlik Davranışları (Kayseri’de Bir Uygulama). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Soysal Bilimler Enstitüsü. s27.
 3. Berber, Aykut.(Nisan 2000). Girişimci İle Yönetici Profilinin Karşılaştırılması ve Girişimcilikten Yöneticiliğe Geçiş Süresi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,C.29S(1):23,http://www.isletme.istanbul.edu.tr/surekli_yayinlar/dergiler/nisan2000/2.htm, Erişim Tarihi: 21 Kasım 2013
 4. Global Enterpreneurship Monitor Executive Report (GEM), (2001). s15, http://www.gemconsortium.org/docs/download/255, Erişim Tarihi: 13 Aralık 2013
 5. İrmiş, Ayşe, Durak, İ. ve Özdemir, L.(2010) Girişimcilik Kültürü Anadolu Girişimciliğinden Örnekler, Ekin Yayınevi.
 6. KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8, Erişim Tarihi: 23 Aralık 2015
 7. KOSGEB Web Sitesi, www.kosgeb.gov.tr, Erişim Tarihi: 22 Kasım 2015
 8. Küçükaltan, Derman.(2009). Genel Bir Yaklaşımla Girişimcilik, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 4(1):21 http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/eskisyilr/4in1/kucukaltan.pdf, Erişim Tarihi: 22 Eylül 2015
 9. Müftüoğlu, Tamer M. ve Haliloğlu, Necla.(2009). Nasıl Girişimci Olunur?. Ankara: Turhan Kitabevi
 10. Özkul, Gökhan ve Dulupçu Ali Murat.(Aralık 2007). Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi: Antalya-Isparta İllerinde Bir İnceleme, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi 2(2) , http://girisim.comu.edu.tr/dergiall/eskisyilr/2in2.htm, Erişim Tarihi: 15 Eylül 2015
 11. Öztürk, İbrahim.(2008). Girişimcilik Raporu, İstanbul: İGİAD Yayınları, s21, http://www.fatih.edu.tr/~ahmetcaliskan/buyume-gelisme1/girisimcilik_raporu.pdf, Erişim Tarihi: 29 Ekim 2015
 12. Tekin, Mahmut.(2006). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Geliştirilmiş ve Yenilenmiş Beşinci Baskı, Konya: Güney Ofset,
 13. Tekin, Mahmut.(1999). Girişimcilik Kendi İşini Kurma ve İşletme, 2. Basım, Konya: Dizgi Kitabevi,
 14. Tikici, Mehmet ve Aksoy, Ali.(2009). Girişimcilik ve Küçük İşletmeler, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım,
 15. Timmons, Jefry A.(2004). New Venture Creation, Enterpreneurship in the 1990, Boston: Mcgraw Hill,
 16. TÜGİAD.(1993) Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Önemi Ve Değişen Girişimcilik Nitelikleri, İstanbul: TÜGİAD Yayınları, s3.
 17. Türk Dil Kurumu Web Sayfası, www.tdk.org.tr, Erişim Tarihi: 5 Aralık 2015
 18. TÜSİAD.(2003). Türkiye’de Girişimcilik, TÜSİAD Basın Bülteni, Yayın No: TS/BAS/03-018, s2.
 19. TÜSİAD Web Sitesi, http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/girisimcilik.pdf, Erişim Tarihi: 5 Kasım 2015