Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Girişimlerin başarısında girişimcilik yetkinlikleri: Alandaki yayınların bibliyometrik analizi

Nezahat Koçyiğit
Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Türkiye
Esra Yıldız
Dr., Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye
Turgut Emre Akyazı
Öğr. Görv. Dr., Aksaray Üniversitesi, Aksaray, Türkiye

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik, Girişimcilik Yetkinlikleri, Performans, Bibliyometrik Analiz, VOSviewer
 • Entrepreneurship, Entrepreneurial Competencies, Performance, Bibliometric Analysis, VOSviewer

Nasıl Atıf Yapılır

Koçyiğit, N., Yıldız, E., & Akyazı, T. E. (2024). Girişimlerin başarısında girişimcilik yetkinlikleri: Alandaki yayınların bibliyometrik analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 315–328. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2390

Özet

Yetkinliğe dayalı yönetimde son yıllarda bir hızlanma yaşanmakta ve bu da girişimci yeterlilikleri güçlendirerek girişimcilik başarısını etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı girişimcilik yetkinlikleri üzerine yapılan araştırmaları bibliyometrik yöntemler kullanarak analiz etmek ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaktır. Bu amaçla eş kelime analizi için VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Girişimcilik yetkinlikleri ile ilgili çalışmaların analizinde atıf analizi ve ortak yazar analizi gibi bibliyometrik yöntemlerden yararlanılmıştır. Web of Science veri tabanında 1995-2023 yılları arasında yapılan taramaya göre en fazla yayının 2019 yılında yapıldığı belirlenmiştir. 1403 yayının analizi sonucunda 460 bildiri, 10 erken erişim ve 210 kitap bölümünün yer aldığı tespit edilmiştir. İncelenen yayınlar yalnızca makaleleri içerecek şekilde daraltıldıktan sonra 914 makale değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yıllar içinde en çok alıntı yapılan yazarların Lans Thomas, Al Mamun Abdullah, Mulder Martin ve Obschonka olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca en fazla eserin yayımlandığı ülkenin İspanya'nın olduğu, onu sırasıyla Çin ve ABD'nin takip ettiği belirlenmiştir. Araştırma bulguları ayrıca girişimci yetkinliklerin temel, duygusal ve ağ yetkinlikleri, sürdürülebilir kalkınma, yaratıcılık, yenilikçilik, sosyal sermaye ve yüksek öğrenimle daha fazla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aftab, J., Veneziani, M., Sarwar, H., & Ishaq, M. I. (2022). Entrepreneurial Orientation and Firm Performance in SMEs: The Mediating Role of Entrepreneurial Competencies and Moderating Role of Environmental Dynamism. International Journal of Emerging Markets, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2021-1151.
 2. Ahmad, N. H., Ramahay, T., Wilson, C., & Kummerow, L. (2010). Is Entrepreneurial Competency and Business Success Relationship Contingent upon Business Environment? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(3): 182-203. https://doi.org/10.1108/13552551011042780.
 3. Al Mamun, A., Fazal, S. A., & Muniady, R. (2019). Entrepreneurial Knowledge, Skills, Competencies and Performance: A Study of Micro-Enterprises in Kelantan, Malaysia. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 13(1): 29–48. https:// doi.org/10.1108/apjie-11-2018-0067.
 4. Al Mamun, A., & Fazal, S. A. (2018). Effect of Entrepreneurial Orientation on Competency And Microenterprise Performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(3): 379–398. https://doi.org/10.1108/apjie-05-2018-0033.
 5. Amjad, T. (2022). Digital Entrepreneurial Marketing: A Bibliometric Analysis Reveals an Inescapable Need of Business Schools. The International Journal of Management Education, 20(2): 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100655.
 6. Barney, R. J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108.
 7. Baron, R. A., & Markman, G. D. (2003). Beyond Social Capital: The Role of Entrepreneurs’ Social Competence in Their Financial Success. Journal of Business Venturing, 18(1): 41-60. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(00)00069-0.
 8. Bird, B. (1995). Toward A Theory of Entrepreneurial Competency. In J. A. Katz, & R. H. Brockhaus, Sr. (Eds), Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence, and Growth (pp. 51-72). Greenwich, CN: JAI Press.
 9. Bismala, L., & Handayani, S. (2022, July 21-23). Bibliometric Analysis of the Term Entrepreneurial Characteristics and Competencies [Conference Presentation]. the 5th International Conference on Management and Entrepreneurship (i-CoME), Banglore, India.
 10. Chaston, I. (1997). Small Firm Performance: Accessing the Interaction Between Entrepreneurial Style and Organizational Structure. European Journal of Marketing, 31(11/12): 814-831.
 11. Fagadar, C. F., Trip, D. T., & Badulescu, D. (2021). Entrepreneurial Competencies and Higher Education Institutions: A Bibliometric Study. Journal of e-Learning and Higher Education, V. 2021(2021). Article ID 804268, DOI: 10.5171/2021.804268.
 12. Feurer, R., & Chaharbaghi, K. (1994). Defining Competitiveness: A Holistic Approach. Management Decision, 32(2): 49-58. https://doi.org/10.1108/00251749410054819.
 13. Gurel, T. M. (2010). The Importance of Competencies in Career Planning and a Research, Master’s Thesis, Marmara University Social Sciences Institute, Istanbul.
 14. Hamzah, M. I. and Othman, A. K. (2023). How Do Locus of Control Influence Business and Personal Success? The Mediating Effects of Entrepreneurial Competency. Frontiers in Psychology.13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.958911.
 15. Hasan, M., Hatidja, S., Nurjanna Guampe, F. A., & Gempita Ma’ruf, M. I. (2019). Entrepreneurship Learning, Positive Psychological Capital and Entrepreneur Competence of Students: A Research Study. Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 425-437. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(30).
 16. Ismail, I. J. (2022). Entrepreneurs’ Competencies and Sustainability of Small and Medium Enterprises in Tanzania: A Mediating Effect of Entrepreneurial Innovations. Cogent Business & Management, 9(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2111036.
 17. Johari, S. F. A., Rashid, U. K., Safian, E. E. M., & Nasureddin, J. (2023). Conceptualizing Entrepreneurial Competencies (EC) and Entrepreneurial Orientation (EO) of Women-Owned SMEs Performance. Res Militarias 13(1), 3807-3817.
 18. Kimeu, N. D. (2017). The Effect of Entrepreneurial Competencies on Business Performance: A Case of Kenya’s Public Transport Industry. [Unpublished master’s thesis]. United States International University.
 19. Kisubi, M. K., Aruo, F., Wakibi, A., Mukyala, V., & Ssenyange, K. (2022). Entrepreneurial Competencies and Performance of Ugandan SMEs: The Mediating Role of Firm Capabilities. Cogent Business & Management 9(1). DOI: 10.1080/23311975.2022.2115622.
 20. Kocyigit, N., & Celik, A. (2021). Girişimcilik Yetkinliklerinin İşletme Performansına Etkileri. Turkish Studies – Social. 16(3): 1127-1145. https://dx.doi.org/10.47356/TurkishStudies.46627
 21. Kravis, I. B., & Lipsey, R. E. (1992). Sources of Competitiveness of the United States and of Its Multinational Firms. The Review of Economics and Statistics, 74(2): 193-201. https://doi.org/10.2307/2109650.
 22. Lans, T., Biemans, H., Mulder, M., & Verstegen, J. (2010). Self-Awareness of Mastery and Improvability of Entrepreneurial Competence In Small Businesses in the Agrifood Sector. Human Resource Development Quarterly, 21: 147-168. https://doi.org/10.1002/hrdq.20041.
 23. Lans, T., Vestergen, J., & Martin, M. (2011). Analyzing, Pursing and Networking: Towards a Validated Three-Factor Framework for Entrepreneurial Competence from a Small Firm Perspective. International Small Business Journal, 29(6): 695-713. https://doi.org/10.1177/0266242610369737.
 24. Lumpkin, G. T., Dess, & Gregory, G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172. https://doi.org/10.5465/amr.1996.9602161568.
 25. Man, T. W., Lau, T., & Chan, K. F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium Enterprises: A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing, 17 (2): 123-142.
 26. Man, W. Y. T., Lau, T., & Snape, E. (2008). Entrepreneurial Competencies and the Performance of Small and Medium Enterprises: An Investigation Through a Framework of Competitiveness. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 21(3): 257-276. https://doi.org/10.1080/08276331.2008.10593424.
 27. Manickam, M. K., & Rozan, M. Z. A. (2023). Bibliometric Analysis of Entrepreneurial Competencies Using Scopus Data and VOSviewer. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 10(1), 198-207. https://doi.org/10.21833/ijaas.2023.01.025.
 28. Martin, G., & Staines, H. (1994). Managerial Competencies in Small Firms. Journal of Management Development, 13(7): 23-34.
 29. Mejri, R., & Zouaoui, M. (2020). Entrepreneurial Competencies and Growth of New Micro Small and Medium Businesses. Open Journal of Business and Management, 8: 1151-1163. https://doi.org/10.4236/ojbm.2020.83074.
 30. Minimol, M. C. (2021). Measurement and Validation of Entrepreneurial Competency Scale. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27(2): 3778-3794.
 31. Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2010). Entrepreneurial Competencies: A Literature Review and Development Agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 16(2): 92-111.
 32. Pennetta, S., Anglani, F. & Mathews, S. (2023). Navigating Through Entrepreneurial Skills, Competencies and Capabilities: A Systematic Literature Review and
 33. Rauch, A., & Frese, M. (2007). Born to Be an Entrepreneur? Revisiting the Personality Approach to Entrepreneurship, In J. R. Baum, M. Frese, & R. Baron (Eds), The Psychology of Entrepreneurship, Lawrence Erlbaum.
 34. Rehman, S. U., Elrehail, H., Nair, K., Bhatti, A. & Taamneh, A. M. (2023). MCS Package and Entrepreneurial Competency Influence on Business Performance: The Moderating Role of Business Strategy. European Journal of Management and Business Economics, 32 (1), 1-23. https://doi.org/ 10.1108/EJMBE-04-2020-0088.
 35. Reis, D. A., Fleury, A. L. & Carvalho, M. M. (2021). Consolidating Core Entrepreneurial Competences: Toward A Meta-Competence Framework. International Journal of Entrepreneurial Behavior&Research, 27(1), 179-204. https://doi.org/10.1108/IJEBR-02-2020-0079.
 36. Sarwoko, E., Surachman, A., & Hadiwidjojo, D. (2013). Entrepreneurial Characteristics and Competency as Determinants of Business Performance in SMEs. ISR Journal of Business and Management, 7(3): 31-38. https://doi.org/10.1080/08276331.2008.10593424.
 37. Schmitt-Rodermund, E. (2004). Pathways to Successful Entrepreneurship: Parenting, Personality, Early Competence and Interests. Journal Of Vocational Behavior, 65(3): 498-518. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2003.10.007.
 38. Soh, H-P. (2003). The Role Of Networking Alliances In Information Acquisition And Its Implications For New Product Performance. Journal of Business Venturing, 18, 727-744.
 39. Tehseen, S., & Ramayah, T. (2015). Entrepreneurial Competencies and SME’s Business Success: The Contingent Role of External Integration. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(1): 50- 61.https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1p50.
 40. Umeze, G. E., & Ohen, S. B. (2015, August 9-14). Marketing Mix Strategies and Entrepreneurial Competence: Evidence from Micro Restaurants in Calabar Metropolis [Conference Presentation]. International Association of Agricultural Economists, Cross River State, Nigeria. https://doi.org/10.22004/ag.econ.211928.
 41. van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software Survey: Vosviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. Scientometrics, 84(2): 523-538.
 42. Vijay, L. & Ajay, K.V. (2011). Entrepreneurial Competency In SME’s, Bonfring International Journal Of Industrial Engineering and Management Science, 1, Special Issue, 5-10.
 43. Vijaya, C., Das, M., & Das, M. M. (2015). Entrepreneurship Competencies and Competitive Advantage of Small and Medium Enterprises of Odisha-A Statistical Analysis. International Journal of Management, 6(1): 740-757.
 44. Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3): 429–472. https://doi.org/10.1177/109442811456262.