Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ NE ETKİLER? DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA

İsmail Tamer TOKLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Girişimcilik Niyeti,
 • Eğitime Yönelik Memnuniyet,
 • Girişimciliğe Yönelik Tutum,
 • Subjektif Norm,
 • Algılanan Davranışsal Kontrol

Nasıl Atıf Yapılır

TOKLU, İsmail T. (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİ NE ETKİLER? DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1081–1100. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.320

Özet

Dünyanın her yerindeki girişimciler fırsatlardan ve zorunluluktan yararlanarak yeni girişimler peşinde koşmaktadır. Bu girişimler yalnızca bireysel yatırımcılara fayda sağlamakla kalmamakla birlikte, aynı zamanda genel piyasanın verimliliğini ve yenilikçiliğini de artırmaya yardımcı olmaktadır. Araştırmalar çoğu insanın girişimcilik potansiyeline sahip olduğunu ve zamanla bunların girişimcilere dönüştüğünü göstermektedir. Türkiye’nin her ilinde üniversitelerin kurulması ve üniversite sayısındaki niceliksel artışla birlikte mezunlarının girişimciliğe yönelmeleri ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayabilecektir. Bu çalışma öğrencilerin girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yapılan araştırma ile üniversite eğitimine yönelik memnuniyet, girişimcilik davranışına yönelik kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrolün girişimcilik niyetine etkisi incelenmektedir. Araştırmanın örneklemi Doğu Karadeniz üniversitelerinde iktisadi ve idari bilimlerle ilgili disiplinlerde eğitim gören girişimcilik eğitimi alan son sınıf öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Yüz yüze anket yöntemi ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen ilk sonuçlara göre girişimcilik davranışına yönelik kişisel tutum, sübjektif norm ve algılanan davranışsal kontrol girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmişken, üniversiteden memnuniyetin girişimcilik niyeti üzerinde etkisi bulunamamıştır. Üniversitelerin pazarlama bakış açısı ile birbirinden farklılaşması ve girişimci odaklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak için gerekli düzenlemeleri yapması ürettiklerine artı bir değer katacağı düşünülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007), “Girişimcilik Ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 101-120.
 2. Azjen, I. (1991), “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Process, 50 (2), 179-211.
 3. Bagozzi, R. P. and Yi, Y. (1988), “On the evaluation of structural equation models”, Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94.
 4. Bagozzi, R., Baumgartner, H. and Yi, Y. (1989), “An investigation into the role of intentions as mediators of the attitude-behavior relationship”, Journal of Economic Psychology, 10 (1), 35-62.
 5. Barbosa, S.D., Gerhard, M.W. and Kickul, J.R. (2007), “The role of cognitive style and risk preference on entrepreneurial self efficacy and entrepreneurial intentions”, Journal of Leadership and Organizational Studies, 13 (4), 86-104.
 6. Bilge, H. ve Bal, V. (2012), “Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 131-148.
 7. Bird, B. (1988), “Implementing entrepreneurial ideas: the case for intention”, Academy of Management Review, 13, 442-453.
 8. Buli B.M. and Yesuf, W.M. (2015), “Determinants of entrepreneurial intentions Technical-vocational education and training students in Ethiopia”, Education + Training, 57 (8/9), 891-907.
 9. Carree, M., Stel, A., Thurik, R. and Wennekers, S. (2002), “Economic development and business ownership: an analysis using data of 23 OECD countries in the period 1976-1996”, Small Business Economics, 19 (3), 271-297.
 10. Darmanto, S. and Wahyudi, S. (2014), “Developing Intention and entrepreneurial behavior. Through the mediating role of entrepreneurial self efficacy maturity (an empirical study on University Students in Semarang, Indonesia)”, SSRN Working Paper Series, 2, 39-50.
 11. Diaz-Garcia, M.C. and Jiménez-Moreno, J. (2010), “Entrepreneurial intention: the role of gender”, International Entrepreneurship Management Journal, 6 (3), 261-283.
 12. Douglas, E. J. and Shepherd, D. A. (2000), “Entrepreneurship as utility-maximizing response”, Journal of Business Venturing, 15 (3), 231-251.
 13. Ekici, E. Turan, M. (2017), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi: Planlanmış Davranışlar Teorisi Ve Girişimcilik Eğitiminin Rolü”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (1), 201-215.
 14. Fayolle, A. and Gailly, B. (2015), “The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intentions: hysteresis and persistence”, Journal of Small Business Management, 53 (1), 75-93.
 15. Fayolle, A., Gailly, B. and Lassas-Clerc, N. (2006), “Assessing the impact of entrepreneurship education programs: a new methodology”, Journal of European Industrial Training, 39 (9), 701-720.
 16. Fayolle, A., Linan F. and Moriano, J.A. (2014), “Beyond entrepreneurial intentions: values and motivations in entrepreneurship”, International Entrepreneurship and Management Journal, 10 (4), 679-689.
 17. Fenton, M. and Barry, A. (2014), “Breathing space – graduate entrepreneurs perspectives of entrepreneurship education in higher education”, Education+Training, 56 (8/9), 733-744.
 18. Finisterra Do Paco, A.M., Matos Ferreira, J., Raposo, M., Gouveia Rodrigues, R. and Dinis, A. (2011), “Behaviours and entrepreneurial intention: empirical findings about secondary students”, Journal International of Entrepreneurship, 9 (1), 20-38.
 19. Fornell, C. and Larcker, D.F. (1981), “Evaluating structural models with unobservables variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 20. Gibb, A. and Ritchie, J. (1982), “Understanding the process of starting small business”, European Small Business Journal, 1 (1), 26-45.
 21. Gurel, E., Altinay, L. and Daniele, R. (2010), “Tourism students’ entrepreneurial intentions”, Annals of Tourism Research, 37 (3), 646-669.
 22. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle, C.M. and Sarstedt, M. (2014), A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). SAGE Publications.
 23. Hair, J.F., Sarstedt, M., Ringle, C.M. and Mena, J.A. (2012), “An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research”, Journal of the Academy of Marketing Science, 40 (3), 414-433.
 24. Hattab, H.W. (2014), “Impact of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of university students in Egypt”, Journal of Entrepreneurship, 23 (1), 1-18.
 25. Hindle, K. and Rushworth, S. (2000), Global Entrepreneurship Monitor Hawthorne, Swinburne University of Technology Australia, Victoria.
 26. Hulland, J. (1999),. “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies”, Strategic Management Journal, 20 (2), 195-204.
 27. Iglesias-Sanchez, P.P., Jambrino-Maldonado, C., Velasco, A.P. and Kokash, H. (2016), “Impact of entrepreneurship programmes on university students”, Education + Training, 58 (2), 209-228.
 28. Johnson, J. (2001), “What is innovation and entrepreneurship? Lessons for larger organizations”, Industrial and Commercial Training, 33 (4), 135-140.
 29. Kama, Ö., “Yeni Kurumsal İktisat Okulunun Temelleri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 183-204.
 30. Karlsson, T. and Moberg, K. (2013), “Improving perceived entrepreneurial abilities through education: Exploratory testing of an entrepreneurial self efficacy scale in a pre-post setting”, The International Journal of Management Education,11(1), 1-11.
 31. Krueger, N.F. Jr, Reilly, M.D. and Carsrud, A.L. (2000), “Competing models of entrepreneurial intentions”, Journal of Business Venturing, 15 (5/6), 411-432.
 32. Kshetri, N. (2011), “Institutional and economic foundations of entrepreneurship in Africa: an overview”, Journal of Developmental Entrepreneurship, 16 (1), 9-35.
 33. Kurato, D.F. (2005), “The emergence of entrepreneurship education: development, trends, and challenges”, Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5), 577-597.
 34. LeBlanc G. and Nguyen N. (1999), “Listening to the customer's voice: examining perceived service value among business college students”, International Journal of Educational Management, 13(4), 187-198.
 35. Ledden, L., Kalafatis, S.P. and Samouel, P. (2007), “The relationship between personal values and perceived value of education”, Journal of Business Research, 60, 965-974.
 36. Lee, S.H. and Wong, P.K. (2004), “An exploratory study of technopreneurial intentions: a career anchor perspective”, Journal of Business Venturing, 19 (1), 7-28.
 37. Linan, F. and Chen, Y. (2009), “Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions”, Entrepreneurship: Theory and Practice, 33 (3), 593-617.
 38. Linan, F., Urbano, D. and Guerrero, M. (2011), “Regional variations in entrepreneurial cognitions: start-up intentions of university students in Spain”, Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal, 23 (3/4), 187-215.
 39. Malebana, J. (2014), “Entrepreneurial intentions of South African rural university students: a test of the Theory of Planned Behaviour”, Journal of Economics and Behavioral Studies, 6 (2), 130-143.
 40. McDougall G.H.G. and Levesque T. (2000), “Customer satisfaction with services: putting perceived value into the equation”, Journal of Services Marketing, 14 (5), 392-410.
 41. Mcgee, J.E., Peterson, M., Mueller, S.L. and Sequeira, J.M. (2009), “Entrepreneurial self-efficacy: refining the measure”, Entrepreneruship: Theory and Practice, 33 (4), 965-988.
 42. Moriano, J.A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U. and Zarafshani, K. (2012), “A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention”, Journal of Career Development, 39 (2), 162-185.
 43. Nabi, G. and Holden, R. (2008), “Graduate entrepreneurship: intentions, education and training”, Education + Training, 50 (7), 545-551.
 44. Obembe, E., Otesile, O. and Ukpong, I. (2014), “Understanding the students’ perspectives towards entrepreneurship” Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145, 5-11.
 45. Raijman, R. (2001), “Determinants of entrepreneurial intentions: mexican immigrants in Chicago”, Journal of Socio-Economics, 30 (5), 393-411.
 46. Ramayah, T. and Harun, Z. (2005), “Entrepreneurial intention among the student of Universiti Sains Malaysia”, International Journal of Management and Entrepreneurship, 1, 8-20.
 47. Sanchez, J.C. (2011), “University training for entrepreneurial competencies: its impact on intention of venture creation”, International Entrepreneurship and Management Journal, 7 (2), 239-254.
 48. Shapero, A. (1982), Social dimensions of entrepreneurship. In C. A. Kent, D. L. Sexton, and K. Vesper (Eds.), The encyclopedia of entrepreneurship (72–90). Englewood Cliffs: Prentice Hall. (In Fayolle vd., 2014)
 49. Shaw, G. and Urban, B. (2011), “The influence of the institutional environment on entrepreneurial intentions in an emerging economy”, International Council for Small business, ICSB World Conference Proceedings, 1-36.
 50. Solesvik, M., Westhead, P. and Matlay, H. (2014), “Cultural factors and entrepreneurial intention”, Education+Training, 56 (8/9), 680-696.
 51. Storen, L.A. (2014), “Entrepreneurship in higher education”, Education + Training, 56 (8/9), 795-813.
 52. Tessema, G.D. (2012), “The Context of entrepreneurship education in Ethiopian universities”, Management Research Review, 36 (3/4), 225-244.
 53. Tilley, F. and Young, W. (2009), “Sustainability Entrepreneurs - Could they be theTrue Wealth Generators of the Future?”, Greener Management International, 55, 79-92.
 54. Unni, R.M. (2005), “Value perceptions and retention of textbooks among marketing and other business majors”, Marketing Education Review, 15 (2), 71-79.
 55. Van Gelderen, M., Brand, M., van Praag, M., Bodewes, W., Poutsma, E. and van Gils, A. (2008), “Explaining entrepreneurial intentions by means of the theory of planned behaviour”, Career Development International, 13 (6), 538-559.
 56. Veciana, J. M., Aponte M. and Urbano, D. (2005), “University students’ attitudes towards entrepreneurship: A two countries comparison”, International Entrepreneurship and Management Journal, 1 (2), 165-182.
 57. Venesaar, U., Kolbre, E. and Piliste, T. (2007), Students’ Attitudes and Intentions toward Entrepreneurship at Tallinn University of Technology, TUTWPE, 154, 97-114.
 58. Wang, C.K. and Wong, P.K. (2004), “Entrepreneurial interest of university students in Singapore”, Technovation, 24 (2), 163-172.
 59. Wu, S. and Wu, L. (2008), “The impact of higher education on entrepreneurial intentions of university students in China”, Journal of Small Business and Entreprise Development, 15 (4), 752-774.
 60. Zeithaml, V. A. (1988), “Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence”. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.
 61. Zhao, H., Seibert, S.E. and Hills, G.E. (2010), “The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: a meta-analitic review”, Journal of Management, 36 (2), 381-401.