Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

GÖÇÜ YÖNETMEK: TÜRKİYE PERSPEKTİFİ

İhsan GÜLAY
Maltepe University

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

 • Göç,
 • Suriyeli göçmenler,
 • Stratejik Yönetim

Nasıl Atıf Yapılır

GÜLAY, İhsan. (2018). GÖÇÜ YÖNETMEK: TÜRKİYE PERSPEKTİFİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 281–290. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.224

Özet

Göç meselesini irdelemek özellikle “açık kapı politikası” izleyerek tarih boyunca göçlere sahne olmuş Türkiye gibi bir ülke için son derece önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı göç meselesinin üstesinden gelebilmek için Türkiye’nin stratejik yönetim şeklini değerlendirmektir. 2011 yılının Nisan ayında ülkelerinde patlak veren iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli göçmenler çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Çalışma, Suriyeli göçmen akımında göçmenlerin demokratik ortamda toplumsal kabul ve uyum konusunda Türkiye’nin izlediği politika ve süreçleri ele almaktadır. Çalışmanın kapsamında Türkiye’de günlük yaşamın bir parçası olan Suriyeli göçmen ile ilintili bir takım istatistiki tespitler yer almaktadır. Göç sürecinde insan haklarının ne şekilde korunduğu da çalışmanın ele aldığı konulardan biridir. Çalışmada, göç meselesinde sağlıklı stratejik yönetim politikaları geliştirilmesi adına öngörülerde bulunmaya çalışılmıştır.    

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Dil, A.N. (2014). Geçiçi Koruma Yönetmeliği Kabul Edildi. Temporary Protection Law was Approved. Ankara
 2. Institute of Strategy.
 3. Erdoğan, M.M.,(2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması Syrians in Turkey".
 4. Hacettepe University Migration and Politics Research Center, Ankara.
 5. Esen, O. & Binatlı, A. O. (2017). The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour
 6. Market Effects. Social Sciences, 1-12.
 7. Gün, Z.& Bayraktar, F. (2008). The Role of Migration on Adjustment of Adolescents in Turkey. Turkish Journal
 8. of Psychiatry, 19(2), 167-176.
 9. Gündüz, Ş. (2018). Preventing Blue Ocean from Turning into red Ocean: A Case Study of Room Escape Game.
 10. Journal of Human Sciences, 15(1), 1-7.
 11. Huffpost, https://www.huffingtonpost.com/entry/turkey-syrian-refugees_us_55fbd728e4b08820d9183073
 12. (March 19, 2018)
 13. Tunç, Ş.A. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme
 14. Migrant Behaviour and Social Effects: An Evaluation of Syrian Migrants in Turkey, Turkish Journal of TESAM Academy 2 (2). 29 – 63
 15. Instituto Affari Internazionali, http://www.iai.it/en/pubblicazioni/syrian-refugees-turkey-insecure-lives-
 16. environment-pseudo-integration (March 18, 2018)
 17. International Crisis Group, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europe mediterranean
 18. /turkey/248-turkeys-syrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions (March 3, 2018)
 19. Migration Policy Institute, https://www.migrationpolicy.org/article/unhcr-and-ngos-competitors-or-companions-
 20. refugee-protection (March 11, 2018)
 21. Ministry of Interior, Directorate General of Migration Management, http://www.goc.gov.tr/files/files/eng
 22. _minikanun_5_son.pdf (March 2, 2018)
 23. MPI (Migration Policy Institute), https://www.migrationpolicy.org/article/thinking-outside-camp-syrian-
 24. refugees-istanbul (March 1, 2018)
 25. Republic of Turkey, Ministry of Interior Directorate General of Migration Management
 26. http://www.goc.gov.tr/icerik6/history-of-migration_915_915_1026_icerik March 1, 2018.
 27. Syria Regional Refugee Response, http://data.unhcr.org/syrianrefugees /country.php?id=224 (February 19, 2018)
 28. The Sabah, https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/03/14/turkuaz-kart-yonetmeligi-resmi-gazetede (February
 29. , 2018)
 30. Turkish Laborlaw, https://turkishlaborlaw.com/news/business-in-turkey/417-turkey-s-turquoise-card (March 19,
 31. vocabulary.com, https://www.vocabulary.com/ (March 16, 2018)