Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

BİLGİ YÖNETİM SÜRECİ VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ KESİŞİMİNDE BİR YAKLAŞIM: UFUK TARAMASI

Emine ŞENER
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Ufuk Taraması,
 • Öngörü Araştırmaları,
 • Bilgi Yönetimi.

Nasıl Atıf Yapılır

ŞENER, E. (2019). BİLGİ YÖNETİM SÜRECİ VE STRATEJİK ÖNGÖRÜ KESİŞİMİNDE BİR YAKLAŞIM: UFUK TARAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 920–934. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.278

Özet

Belirsizlik, örgütsel düzeyde istenilen bir durum değildir. Bu nedenle işletmeler ancak bilgi yönetimi ve stratejik öngörü süreçlerini birlikte kullanarak iç ve dış çevrelerinin yarattığı karmaşayı kontrol altında tutabilirler. Bu çalışmada stratejik bir öngörü yaklaşımı olarak ufuk taraması tanımlanarak, bilgi yönetimi ile ilişkisi kurulmuştur. Birçok Avrupa ülkesinde kamu ve özel sektörde yaygın olarak kullanılan bu öngörü yönteminin Türkiye’de ele alınıp kullanılmadığı vurgulanmıştır. Çalışmada, ufuk taramasının nasıl uygulandığı ve örgütsel etkileri açıklanmıştır. Buna ek olarak, ufuk taraması endüstri 4.0 çağında işletmelerin öngörü faaliyetleri ve bilgi yönetimi ile birlikte stratejik bir yaklaşımla geleceği yakalamalarına katkı sağlayacak bir yaklaşım olarak ele alınmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Amanatidou, E., Butter, M., Carabias, V., Könnölä, T., Saritas, M. L., Schaper-Rinkel, P., and Rij, V. V. (2012). On Concepts and Methods in Horizon Scanning: Lessons From Initiating Policy Dialogues On Emerging Issues. Science and Public Policy, 39(2), 208-221.
 2. Aydın, M. E., Bedük, F. (2010). İşletmelerde Çevre Yönetimi ve Karaman İli İçin Bir Örnek Uygulama. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(19), 403-414.
 3. Baran, M. (2017). İşletmelerde Rekabet Avantajı Elde Etek Büyük Veri Bilgi Yönetimi ve İş Zekası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 4. Bengston, D. N. (2013). Horizon Scanning for Environmental Foresight: A Review of Issues and Approaches. United States Department of Agriculture. https://www.fs.fed.us/nrs/pubs/gtr/nrs_gtr121.pdf (01.07.2018)
 5. Berry, M. and Johnston-Jewell, D. (2014). The Role of Knowledge Management in Fortifying Foresight. http://openresearch.ocadu.ca/id/eprint/347/3/BerryJohnstonJewell_MartinDustin_2014_Mdes_SFIN_MRP.pdf (01.07.2018)
 6. Bishop, P. (2009). Horizon Scanning Why is It So Hard? (01.07.2018)
 7. http://www.law.uh.edu/faculty/thester/courses/Emerging%20Tech%202011/Horizon%20Scanning.pdf
 8. Brown, D. (2007). Horizon Scanning And The Business Environment The Implications For Risk management. BT Technology 208 Journal , 25(1), 208-214.
 9. Browne, R. (2015). A Review of Elina Hiltunen’s Foresight and Innovation: How Companies are Coping with the Future. Journal of Futures Studies, 19(4), 117-118.
 10. Commission, E. C., JRC, IPTS. (2018). Criteria For Defining The Time Horizon. http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/3_scoping/dec_time-horizon.htm (01.07.2018)
 11. Çakırel, Y. (2016). İşletmelerde Büyük Veri. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 52-62.
 12. Delaney, K. (2014). Introduction to Horizon Scanning In The Public Sector. Australian Department of Industry.
 13. Garrett, T. (2017). Future Studies Techniques – Scenario Planning and Foresight.
 14. moodlearchive2017.uws.ac.uk/ (01.07.2018)
 15. Habegger, B. (2009). Horizon Scanning in Government: Concept, Country Experiences, and Models for Switzerland, Swiss Federal Office for Civil Protection. Zurich https://works.bepress.com/beathabegger/16/. (01.07.2018)
 16. Hines, A., Bengston, D. N., Dockry, M. J., and Cowart, A. (2017). Setting Up a Horizon Scanning System: A US Federal Agency Example. https://www.andyhinesight.com/wp-content/uploads/2018/01/Setting-Up-a-Horizon-Scanning-System-PrePub-DRAFT.pdf
 17. http://www.horizons.gc.ca. (2018). Weak Signals. http://www.horizons.gc.ca.
 18. https://www.gov.uk. (2018). Horizon Scanning Programme Team. https://www.gov.uk/government/groups/horizon-scanning-programme-team (01.07.2018)
 19. İnce, M. ve Oktay, E. (2009). Bilginin Bir Stratejik Güç Olarak Önemi ve Örgütlerde Bilgi Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10(9), 15-29.
 20. Jackson, M. (2013). Practical Foresight Guide (Chapter 4–Scanning).
 21. https://www.shapingtomorrow.com/media-centre/pf-ch04.pdf (01.07.2018)
 22. Kayser V., and Bierwischa A (2016). Using Twitter for foresight: An opportunity? Futures 84, 50–63.
 23. Miles, I., and Saritas, O. (2012). The Depth Of The Horizon: Searching, Scanning And Widening Horizons. Foresight, 14(6), 530 - 545.
 24. OED. (2018). What's Horizon?
 25. https://en.oxforddictionaries.com/definition/horizon. (01.07.2018).
 26. Özdemir, V. (2018). “Sanayi 4.0 Ufuk Taraması: Yapay Zekâ İle Akıllı Fabrika, Dijital Hastane ve Şehir Tasarımı” https://www.dunya.com/kose-yazisi/sanayi-40-ufuk-taramasi-yapay-zeka-ile-akilli-fabrika-dijital-hastane-ve-sehir-tasarimi/417802 (01.07.2018).
 27. Özdenizci, B. (2015). Bilgi Değer Zinciri. S. Gülseçen içinde, Bilgi Yönetimi Bilgi Türeticileri, Büyük Veri İnovaasyon ve Kurumsal Zeka. İstanbul: Papatya Bilim.
 28. Palomino, M. A., Bardsley, S., Bown, K., Lurio, J. D., Ellwood, P., Holland‐Smith, D., and Vincenti, A. (2012). Web-based Horizon Scanning: Concepts And Practice. Foresight, 14(5), 355-373.
 29. Popper, R., Keenan, M., Medina, and Miles, I. (2008). Benchmarking the Colombian Foresight Programme Against Practices in Europe and South America. Cuadernos de Administración, 40, 9-25.
 30. Pozdnakova, A. (2008). Knowledge Management And Foresight Elements For Small And Medium Enterprises . Computer Science, 34:126-137.
 31. Rowea, E., Wrightb, G., and Derbyshire, J. (2017). Enhancing Horizon Scanning By Utilizing Pre-Developed Scenarios: Analysis Of Current Practice And Specification Of A Process Improvement To Aid The Identification Of Important ‘Weak Signals. Technological Forecasting & Social Change, 125, 224–235.
 32. Saritas, O., and Smith, J. E. (2011). The Big Picture–Trends, Drivers, Wild Cards, Discontinuities And Weak Signals. Futures, 43, 292–312.
 33. Savran, G. A. (2004). Marx’dan Delphy’ye Bir Ufuk Taraması (Beden Emek Tarih İçinde). İstanbul: Kanat Yayınları.
 34. Sevencan, M. (2010). Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama. KÖKSAV E-bülten, 1-25.
 35. TDK. (2018). Ufuk. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5bae2cd3ce30f5.04459657 (01.07.2018).
 36. Tunalı, S. ve Kiraz, E. (2017). Gelecek Üzerine Araştırma Yapma Yöntemlerinin Eğitim Araştırmalarında Kullanılması. Yaşadıkça Eğitim, 31(2 ), 41-54.
 37. TÜBİTAK (2004). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi. https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/Vizyon2023_Strateji_Belgesi.pdf (01.07.2018).
 38. Uhl A., Kolleck N., and Schiebel E. (2017). Twitter Data Analysis As Contribution To Strategic Foresight-The Case Of The EU Research Project Foresight and Modelling for European Health Policy and Regulations (FRESHER). European Jornal Futures Research 5(1), 2-16.
 39. Yavan, Ö. (2012). Örgüt Stratejileri Kriz Yönetimi ve Senaryolar. Kamu-iş, 12(2), 101-135.