Cilt 7 Sayı 4 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

TEMETTÜNÜN BİLGİ İÇERİĞİ (SİNYAL TEORİSİ): BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Devran DENİZ
Bandırma

Yayınlanmış 2019-09-23

Anahtar Kelimeler

 • Signalling Theory, Information Content of Dividend, Istanbul Stock Exchange.
 • Sinyal Teorisi, Temettünün Bilgi İçeriği, Borsa İstanbul.

Nasıl Atıf Yapılır

DENİZ, D. (2019). TEMETTÜNÜN BİLGİ İÇERİĞİ (SİNYAL TEORİSİ): BORSA İSTANBUL UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(4), 1530–1554. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i4.1247

Özet

Bu çalışmada 2006-2018 veri dönemi için Borsa İstanbul’a kayıtlı bulunan imalat sanayi ve finansal sektöre ait şirketlerde sinyal teorisinin (temettünün bilgi içeriği) geçerliliği araştırılmıştır. Bunun için şirketlerin temettü değişimleri ile gelecek yıllardaki kâr değişimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Analizler sonucunda temettü değişimleri ile temettü değişimini takip eden yılın kâr değişimi arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Söz konusu ilişki imalat sanayi sektöründe hem büyük hem küçük ölçekli, finansal sektörde ise yalnızca büyük ölçekli şirketlerde geçerlidir. Sonuç olarak Borsa İstanbul’da imalat sanayi sektöründe ve finansal sektörde büyük ölçekli şirketlerde temettünün  gelecek yılların finansal durumu hakkında bilgi içeriği olduğu  doğrulanmıştır. Temettü değişimi ile temettü değişimini takip eden 2’inci yılın kâr değişimi arasında ise bir ilişki bulunamamıştır. Bu durum temettü değişiminin ertesi yılında olan kâr değişiminin kalıcı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu bulgu yöneticilerin temettü değişimini ancak şirketin finansal durumunda kalıcı değişimler olduğunu düşündükleri zamanlar yaptığı fenomeniyle örtüşmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ali, I., Muhammad, N. and Gohar, A. (2017), “Do Firms Use Dividend Changes to Signal Future Earnings? An Investigaation Based on Market Rationality”, International Journal of Economics and Finance, 9(4), 20-34.
 2. Aharony, J. and Dotan, A. (1994), “Regular Dividend Announcements and Future Unexpected Earnings: An Empirical Analysis, Financial Review”, 29(1), 125-151.
 3. Asquith, P. and Mullins D.W. (1983), “The Impact of Initiating Dividend Payments on Shareholders' Wealth, The Journal of Business”, 56(1), 77-96.
 4. Bajaj, M., Vijh and A.M. (1990), “Dividend Clienteles and the Information Content of Dividend Changes, Journal of Financial Economics”, 26, 193-219.
 5. Baker, H.K., Mukherjee, T.K. and Paskelian, O.G. (2006), “How Norwegian Managers View Dividend Policy, Global Finance Journal”, 17, 155–176.
 6. Benartzi, S., Michaely, R. and Thaler, R. (1997), “Do Changes in Dividends Signal the Future or the Past?, The Journal of Fınance”, LII(3), 1007-1034.
 7. Bhattacharya, S. (1979), “Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy, Bell Journal of Economics”, 10(1), 259-270.
 8. Cebenoyan, A.Sa and Strahan, P.E. (2004), “Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks, Journal of Banking & Finance”, 28, 19-43.
 9. Deniz, D. (2019), “Temettü Dağıtımlarının Sinyalizasyon Etkisi: BİST Uygulaması”, Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 10. Farsio, F. and Geary, A., Moser, J. (2004), “The Relationship Between Dividends and Earnings”, Journal For Economic Edicators, 4(4), 1-5.
 11. Freeman, R.N., Ohlson, J.A. and Penman, S.H. (1982), Book Rate-of-Return and Prediction of Earnings Changes: An Empirical Investigation, Journal of Accounting Research, 20(2), 639-653.
 12. Ghodrati, H. and Hashemi, A. (2014), “A study on Relationship Between Dividend Changes with Future Profitability”, Management Science Letters, 4, 1043-1050.
 13. Grullon, G., Michaely, R., Benartzi, S. and Thaler, R. (2005), “Dividend Changes Do Not Signal Changes in Future Profitability”, Journal of Business, 78(5), 1659-1682.
 14. Healy, P.M. and Palepu, K.G. (1987), “Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions”, Working Paper, Massachusetts Institute of Technology, Alfred P. Sloan of Management, 149-175.
 15. Jung, B.C. (2007), “Information Asymmetry, Dividend Increases, Risk and Expected Future Earnings Changes”, Phd. Thesis, University of Colorado Department of Accounting, Colarado.
 16. Kadıoğlu, E. ve Öcal, N. (2016), “Temettü Değişiklikleri ile Gelecekteki Kârlılık Arasındaki İlişkinin Test Edilmesi”, International Journal of Economics and Finance, 8(3), 196-205.
 17. Kaymaz, Ö. (2010), “Şirket Temettü Politikasında Sinyalizasyon Teorisi ve Bir İmkb Uygulaması”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 18. Kılıç, Y., Buğan, M.F. ve Özbezek, B.D. (2016), “Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi: Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (4), 1132-1145.
 19. Lee, S.P., Isa, M. and Lim, W.L. (2012), “Dividend Changes and Future Profitability: Evidence From Malaysia”, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 8(2), 93-110.
 20. Ling, L. W. (2008), “Do Changes in Dividend Policy Signal The Future or the Past?”, Master’s Thesis, Graduate School of Business Faculty of Business and Accountancy University of Malaya, Kuala Lumpur.
 21. Lintner, J. (1956), “Distribution of Incomes of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes”, The American Economic Review, 46(2), 97-113.
 22. Lukose, P.J.J. and Rao, S.N. (2010), “Dividend Changes and Profitability: An Empirical Study of Indian Manufacturing Firms”, The IUP Journal of Applied Finance, 16(1), 1-25.
 23. Miller, H.M. and Rock, K. (1985), “Dividend Policy Under Asymmetric Information”, The Journal of Finance, 40(4), 1031-1051.
 24. Miller, M.H. and Modigliani, F. (1961), “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”, The Journal of Business, 34 (4), 411-433.
 25. Nissim, D. and Ziv, A. (2001), “Dividend Changes and Future Profitability, The Journal of Finance”, LVI(6), 2111-2134.
 26. Tatoğlu, F. Y. (2016), Panel Veri Ekonometerisi. (Genişletilmiş 3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
 27. Thanatawee, Y. (2009), “The Information Content of Dividends and Openmarket Share Repurchases: Theory and Evidence”, Phd. Thesis, University of Bath, School of Management.
 28. Özvar, K. ve Ersoy, E. (2017), “Sahiplik Yapısının Kâr Dağıtım Kararlarına Etkisi: Panel Tobit Yöntemiyle Bir Analiz”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 9, 17, 129-147.
 29. Vieira, E. (2005), “Signalling with Dividends? The Signalling Effects of Dividend Change Announcements: New Evidence from Europe”, Phd Thesis, Universidade de Aveiro Management Department Rua Associação H. B. Voluntários, Portugal.
 30. Watts, R. (1973), “The information Content of Dividends”, Journal of Business, 46, 191-211.