Cilt 7 Sayı 3 (2019): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DOĞU AVRUPA VE MERKEZ ASYA’DA YENİLİK: BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI

Özgür KABADURMUŞ
Dr. Öğretim Üyesi, Yaşar Üniversitesi
Fatma Nur Karaman KABADURMUŞ
Dr. Öğretim Üyesi, Yaşar Üniversitesi

Yayınlanmış 2019-08-29

Anahtar Kelimeler

  • Innovation, Multi-Criteria Decision Making, TOPSIS
  • İnovasyon, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS

Nasıl Atıf Yapılır

KABADURMUŞ, Özgür, & KABADURMUŞ, F. N. K. (2019). DOĞU AVRUPA VE MERKEZ ASYA’DA YENİLİK: BİR ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMI. Business & Management Studies: An International Journal, 7(3), 98–121. https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1234

Özet

 Günümüzün yüksek rekabet ortamında, ülkelerin inovasyon düzeyleri rekabetçi avantajlarını da belirlemektedir. Bu çalışma Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin inovayon düzeylerini çok kriterli karar verme yöntemleri ile karşılaştırmaktadır. Dünya Bankası’nın firma düzeyindeki inovasyon veri seti (BEEPS) kullanılarak ülkelerin inovasyon düzeyleri ve yetenekleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmada geliştirilen TOPSIS tabanlı yöntemle dört inovasyon türü (Ürün, Organizasyonel , Pazarlama ve Süreç Yeniliği) kullanılarak ülkeler karşılaştırılmıştır. Ayrıca, ülkelerin inovasyon sıralamasının farklı kriter ağırlıklarında nasıl değiştiğini gösterecek şekilde bir duyarlılık analizi yapılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.