Cilt 6 Sayı 4 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

DİNAMİK KAYNAK TABANLI YETENEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İLİ İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Nurhan PAPATYA
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi
Gürcan PAPATYA
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Biyografi
Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2019-01-03

Anahtar Kelimeler

 • Kaynak Tabanlı Kuram,
 • Dinamik Kaynak Tabanlı Görüş,
 • Sürdürülebilir İşletme Performansı

Nasıl Atıf Yapılır

PAPATYA, N., PAPATYA, G., & HAMŞIOĞLU, A. B. (2019). DİNAMİK KAYNAK TABANLI YETENEKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA İLİ İMALAT İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(4), 1354–1378. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i4.286

Özet

Dinamik pazar ortamında işletmelerin zayıf performansının nedeni olarak pazar koşullarındaki ani değişimler ve/veya beklenmedik olaylar gösterilir. Böylesi bir durum yöneticilerinin kendi kontrolü dışındaki koşullara ve faaliyetlere karşı bir tepkisidir. Ancak asıl neden işletmenin iç özelliklerine en iyi şekilde uyum sağlayacak stratejinin seçiminde, işletmenin sahip olduğu dinamik kaynak tabanlı yeteneklerin geliştirilememesidir. Çünkü işletmelerin sahip olduğu yetenekleri geliştirerek etkinleştirmeleri uzun vadede elde edebilecekleri temel yeteneklerin bir sonucu olarak üstün performansa bağlı rekabetçi üstünlüğü sürdürebilme olanağı sunar. Bu çalışma, Ankara ili imalat işletmelerinde dinamik kaynak tabanlı yeteneklerin (örgütsel kaynaklar, örgütsel yetenekler, ilişkisel yetenekler) sürdürülebilir işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik görgül bir değerlendirmeyi kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda 400 işletme yöneticisinden anket yardımı ile veriler toplanmış; kısmi en küçük kareler (PLS) tekniği kullanılarak oluşturulan yapısal modelin geçerliliği test edilmiştir. Sonuçta, dinamik kaynak tabanlı yeteneklerin sürdürülebilir işletme performansı üzerinde doğrudan ve pozitif etkisi olduğu görülmüştür. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abimbola, T., Vallaster C., (2007). “Brand, Organisational Identity and Reputation in SMEs: an Overview”,Qualitative Market Research: An International Journal, 10 (4), 341-348.
 2. Agarval, R. ve Karahanna, E., (2000). “Time Flies When You’re Having Fun: Cognitive Absorption and Beliefs About Information Technology Usage”, MIS Quarterly, 24 (4), 665-694.
 3. Ahuja, G., (2000). “Collaboration Networks, Structural Holes,and Innovation: A Longitudinal Stduy”,Administrative Science Quarterlyt, 45 (3), 425-455.
 4. Amit, R. Ve Schoemaker, P.J.H. (1993). “Strategic Assets and Organizational Rent”, Strategic Management Journal, 14, 33-46.
 5. Anderson, E. ve Weitz, B., (1992). “The Use of Pledges to Build Sustain Commitment in Distribution Channels”, Journal of Marketing Reseach, 29 (1), 18-34.
 6. Anderson, J., C.. ve Narus, J.,A., (1990). “A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnership”, Journal of Marketing, 54 (1), 42-58.
 7. Baker, W., E. Ve Sinkula, J., M., (1999). “The Synergiistic Effect of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance”, Journal of the Academy of Marketing Science, 27 (4), 411-427.
 8. Barnett, M., L., Jermier, J., M. ve Lafferty, B. A. (2006). “Corporate Reputation. The Definitional Landscape”, Corporate Reputation Review, 9 (1), 26-38.
 9. Barney, J. Ve Arıkan, A., M., (2001). “The Resource Based View: Origins and Implications”, Handbook of Strategic Managemen, 124-188.
 10. Barney, J., (1991). “Firm Resource and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 17(1), 99-120.
 11. Bettis, R. ve Hitt, M. (1995). “The New Competitive Lanscape”, Strategic Management Journal, Special Issue, 16, 7-20.
 12. Bharadwaj S., G., Varadarajan R. ve Fahy J., (1993). “Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A Conceptual Model and Research Propositions”, Journal of Marketing, 57 (4), 83-99.
 13. Bhatnagar, J. (2006). “Measuring Organizational Learning Capabilitiy in Indian Managers and Establishing Firm Performance Linkage”, The Learning Organiation, 13 (5), 416-433.
 14. Bontis, N., Crossan, M., M. Ve Hulland, J. (2002). “Managing an Organizational Learning System by Aligning Stock and Flows”, Journal of Management Studies, 39 (4), 437-469.
 15. Bowman, C. ve Ambrosini, V. (2003). “How The Resource-based and The Dynamic Capability Views of The Firm Inform Competitive and Corporate Level Strategy”, British Journal of Management, 14, 289-303.
 16. Bronn, C. Ve Bronn, P., S. (2005). “Reputation and Organizational Efficiency: A Data Envelopment Analysis Stduy”, Corporate Reputation Review, 8 (1), 45-58.
 17. Calantone, R., J., Cavusgil, S.,T. ve Zhao, Y. (2002). “Learning Orientation Firm Innovation Capability and Firm Performance”, Industrial Marketing Manageent, (31), 515-524.
 18. Capron, L. ve Hulland, J. (1999). “Redeployment of Brands Sales Forces and General Marketing Management Expertise Following Horizontal Acquisitions: A Resource Based View”, Journal of Marketing, 63 (April), 41-54.
 19. Carmeli, A. ve Tishler A. (2004). “The Relationship Between Intangible Organizational Elements and Organizational Performane”, Strategic Management Journal, 25 (13), 1257-1278.
 20. Carmeli, A. ve Tishler, A. (2005). “Perceived Organizational Reputation and Organizational Performance: An Emprical Invetsigation of Industrial Entreprises”, Corporate Reputation Reviiew, 8 (1), 13-30.
 21. Cartel, S. M. ve Ruefli, T. W. (2006). “Intra-Industry Reputation Dynamics Under a Resource-Based Framework: Assessing the Durability Factor“, Corporate Reputation Review, 8 (1), 13-30.
 22. Cavusgil, S. T. ve Zou, S. (1994). “Marketing Strategy Performance Relationship. An Investigation of th Emprical Linking in Export Market Ventures”, Journal of Marketing, 58 (January), 1-21.
 23. Chen, Y., Tjosvold, D. ve Fang, S. (2005). “Working with Foreign Managers: Conflict Management for Effective Leader Relationship in China”, International Journa of Conflict Management., 16 (3), 265-286.
 24. Clark, B. H. (1999). “Marketing Performance Measures: History and Interrelationship”,Journal of Marketing Management, (15), 711-732.
 25. Cohen, W. M. ve Levintal, D. A. (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”, Adminstrative Science Quarterly, 35 (1), 128-152.
 26. Coombs J., E. ve Bierly P.,E., (2006). “Measuring Technological Capabilitiy and Performance”, R & D Management, 36 (4), 421-438.
 27. Corbett, L. M. ve Claridge, G., S. (2002). “Key Manufacturing Capabilitiy Elements and Business Performance”,International Journal of Production Research, 40 (1), 109-131.
 28. Crosby, L. A, Evans, K. R. ve Cowles, D. (1990). “Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective”, Journal of Marketing, 54 (July), 68-81.
 29. Cua, K., O., McKone K., E. ve Schroeder R., G. (2001). “Relationship Between Implementation of TQM and TPM and Manufacturing Performance”, Journal of Operartions Management, 19 (6), 675-694.
 30. Cullen, J.,B., Johnson J., L. ve Sakano T. (2000). “Success Through Commitment and Trust: The Soft Side of Strategic Alliance Management”, Journal of World Business, 35 (3), 223-240.
 31. D’Aveni, R. A. (1994). Hyperompetition: Managing The Dynamics of Strategic Maneuvering, New York: Free Press.
 32. Da Silveira, G. J. C. (2006). “Effect of Simplicity and Discipline on Operational Flexibility: An Emprical Reexamination of the Rigid Flexibility Model”, Journal of Operational Management, 24 (6), 932-947.
 33. Danneels, E. (2008). “Organizational Antecedents of Second Order Competences”, Strategic Management Journal, 29 (5), 519-543.
 34. Das, T.,K. ve Teng, B. S. (2000). “A Resource Based Theory of Strategic Alliances”, Journal of Management, 26 (1), 31-61.
 35. Das, T.,K. ve Teng, B. S. (2001). “Trust Control and Risk n Strategic Alliances: An Integrated Framework”, Organization Studies, 22 (2), 251-283.
 36. Das, T.,K. ve Teng, B. S. (2004). “The Risk-Based Viev of Trust: A Conceptual Framework”, Journal of Business and Psychology, 19 (1), 85-116.
 37. Day G. S. (1994). “The Capabilities of Market Driven Organizations”, Journal of Marketing, 58 (1), 37-52.
 38. De Carolis, D. M. (2003). “Competencies and Imitability in the Pharmaceutical Industry: An Analysis of Their Relationship with Fİrm Performance”, Journal of Management., 29 (1), 27-50.
 39. Decarolis D., M. ve Deeds D., L., (1999). “The Impact of Stocks and Flows of Organizational Knowledge on Firm Performance: An Emprical Investigation of the Biotechnology Industry”, Strategic Management Journal, (20), 953-968.
 40. De-Chernatory, L., (1999). “Brand Management Through Narrowing the Gap Between Brand Identity and Brand Reputation”, Journal of Marketing Management, (15), 157-179.
 41. Dickinson, S. ve Barker, A. (2007). “Evaluations of Branding Alliances Between Non-Profit and Commercial Brand Partners: The Transfer of Affect”, International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, (12), 75-89.
 42. Dierickx, I. ve Cool, K. (1989). “Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competittive Advantage”,Management Science, 35 (12), 1504-1511.
 43. Dosi, G., Faillo, M. ve Marengo, L. (2008). “Organizational Capabilities, Patterns of Knowledge Accumulation and Governance Structure in Business Firms. An Introduction”, 29 (8/9), 1165-1185.
 44. Dowling, G. (2006). “How Good Corporate Reputation Create Corporate Value”, Corporate Reputation Review, 9 (2), 134-143.
 45. Doyle, P. (2002). Marketing Management and Strategy (3th ed.). Essex, England: FT Prentice Hall- Pearson Education
 46. Dutta, S., Narasimhan, O. ve Rajiv, S. (1999). “Success in High Technology Markets: Is Marketing Capabilitiy Critical?”, Marketing Science, 18 (4), 547-568.
 47. Eisenhardt, K., M. (1989). “Making Fast Strategic Decision in High Velocity Environments”,The Academy of Management Journal., 32(3), 543-576.
 48. Eisenhardt, K., M. (1997). “Discplines of Organizational Learning: Contribution and Critiques”, Human Relations, 50 (9), 1085-1113.
 49. Fombrun, C. ve Van-Riel, C. (1997). “The Reputational Landscape”, Corporate Reputation Review, 1 (1),5-13.
 50. Fong, P. S., Hills, M., J. ve Hayles, C. S. (2007). “Dynamic Knowledge Creation though Value Managmeent Teams”, Journal of Management in Engineering, 23 (1), 40-49.
 51. Fornell, C. (1992), “A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience”, Journal of Marketing, 56 (1), 6-21.
 52. Fornell, C. ve Lacker, D. F. (1981). “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error”, Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
 53. Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J. ve Bryant, B. E. (1996), “The American Customer Satisfaction Index: Nature,Purpose and Findings”, Journal of Marketing, 60 (4), 7-18.
 54. Gabbioneta, C., Ravasi, D. ve Mazzola, P. (2007). “Exploring the Drivers of Corporate Reputation: A Study of Italian Securities Analysts”, Corporate Reputation Review, 10 (2), 99-123.
 55. Gao, G., Y., Pan, Y., Tse, D. K.. ve Yim, C. K. (2006). “Market Share Performance of Foregin and Domestic Brand Reputation in China”, Journal of International Marketing, 14 (2), 32-51.
 56. Garcia-Muina, F. ve Navas-Lopez, J. (2007). “Explaining and Measuring Success in New Business. The Effect of Technological Capabilities on Firm Result”, Technovation, 27 (1), 30-46.
 57. Gotsi, M. ve Wilson, A. (2001). “Corporate Reputation Management: Living the Brand”, Management Decision, 39 (2), 99-105
 58. Götz, O., Gobbers, K. L. ve Manfred, K. (2010), Handbook of Partial Least Squares Concept, Methods and Apllications, Springer New Yok, in [Eds.Vinzi, V.E.,Chin, W.W., Henseler, J.,Wang H.], “Evaluation of Structural Equation Models Using the Partial Least Squares (PLS) Approach”, 691-711.
 59. Grant, R. M. (1991). “The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation”,California Management Review, 33 (3), 114-135.
 60. Grant, R. M. (1996). “Prospering in Dynamically Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Integration”, Organization Science, 7 (4), 375-387.
 61. Gratchev, M. V. ve Bobina, M. A. (2001). “Financial Resources for New Business in Russia: Desirable vs Available”, Venture Capital, 3 (3), 263-274.
 62. Griffith, D. A. ve Harvey, M. G. (2004). “The Influence of Individual and Firm Level Social Capital of Marketing Managers in a Firm’s Global Network”,Journal of World Business 39 (3), 244-254.
 63. Gröbler, A. ve Grübner, A. (2006). “An Emprical Model of the Relationship Between Manufacturing Capabilities”, International Journal of Operations and Production Management, 26 (5), 458-485.
 64. Guan, J. ve Ma, N. (2003). “Innovative Capablity and Export Performance of Chinese Firms”, Technovation, 23 (9), 737-748.
 65. Gulati, R. (1995). “Social Structure and Alliance Formation Patterns : A Longitudinal Analysis”, Administrative Science Quarterly, (40), 619-652.
 66. Helfat, C. ve Peteraf M. (2003). “The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles”, Strategic Management Journal, 24 (10), 997-1010.
 67. Helfat, C., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M., Singh, H., Teece, D. ve Wiinter, S. (2007). Dynamic Capabilities Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell, Carlton.
 68. Helm, S. (2007). “The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty”, Corporate Reputation Review, 10 (1), 22-37.
 69. Hempel, P. S., Zhang, Z-X. ve Tjosvold D. (2009). “Conflict Management Between and within Teams for Trusting Relationship and Performance in China”, Journal of Organizational Behavior, 30 (1), 41-65.
 70. Hill, C. W. ve Jones, R. G. (2008). Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 9th Edition, South-Western, Cengage Learning.
 71. Hitt M., A., Bierman L., Shimizu K. ve Kochhar R., (2001). “Direct and Moderating Effect of Human Capiital on Strategy and Performance in Professional Service Firms: A Resource Based Perspective”, Academy of Management Journal, 44 (1), 13-28.
 72. Hitt, M. A., Ireland, R. D. ve Hoskisson, R. E. (2007). Strategic Management Competitiveness and Globalization: Concept and Cases, 7th Edition, Thomson South-Western, Publisingh.
 73. Hitt, M., Ireland, R. D. (1985). “Corporate Distinctive Competence, Strategy, Industry and Performance”, Strategic Management Journal, (6), 273-293.
 74. Hofer, C. W. ve Sechendel, D. (1978). Strategy Formulation: Analytical Concept, West Publising Company.
 75. Hooley, G., Broderick, A. ve Möller, K. (1998). “Competitive Positioning and the Resource Based View of the Firm”, Journal of Strategic Marketing, (6), 97-115.
 76. Hosmer, L. T. (1995). “Trust: The Connecting Link Between Organizational Theory and Philosophical Ethics”, Academy of Management Review, 20 (2), 379-403.
 77. Hulland, J., Chow, Y. H. ve Shinyin, L. (1996). “Use of Causal Model in Marketing Research: A Review”, International Journal of Research in Marketing, 13, 181-197.
 78. Hult, G. T., Hurley, R. F. ve Knight, G. A. (2004). “Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance”, Industrial Marketing Management, 33 (5, 429-438.
 79. Hunt, S. D. ve Morgan, R. M. (1995). “The Comparative Advantage Theory of Competition”, Journal of Marketing, 59 (April), 1-15.
 80. Jones, E., Chonko, L. B. ve Roberts, J. (2003). “Creating a Partnership Oriented Knowledge Creation Culture in Strategic Sales Alliances: A Conceptual Framework”, Journal of Business & Indusrial Marketing, 18 (4/5), 336-352.
 81. Kale, P., Singh, H. ve Perlmutter, H. (2000). “Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic Alliances: Building Relational Capital”, Strategic Management Journal, (21), 217-237.
 82. Kay, M. J. (2006). “Strong Brands and Corporate Brands”, European Journal of Marketing, 40 (7/8), 742-760.
 83. Kay, N. (2010). “Dynamic Capabilities as Context”, Industrial and Corporate Change, 19 (4), 1205-1223.
 84. Kogut, B. ve Zander, U. (1992). “Knowledge of the Firm Combinative Capabiliities and the Replication of Technology”, Organization Science, 3 (3), 383-397.
 85. Kor, Y. Y. ve Leblebici, H. (2005). “How do Interdependencies Amonf Human Capital Deployment Development and Diversification Strategies Affect Firms Financial Performance?”, Strategic Management Journal, 26 (9), 967-985.
 86. Kor, Y. Y. ve Mahoney, J. T. (2005). “How Dynamic Management and Governance of Resource Deployments Influence Firm Level Performance”, Strategic Management Journal, 26 (5), 489-496.
 87. Kristensen, K., Martensen, A. ve Gronholdt, L.G.L. (1999). “Measuring the Impact of Buying Behaviour on Customer Satisfaction”, Total Quality Management, 10(4/5), 602-614.
 88. Kropp, F., Lindsay, N. ve Shoham, A. (2006). “Entrepreneurail Market and Learning Orientations and International Entrepreneurial Business Venture Performance in South Africans Firms”, International Marketing Review, 23 (5), 504-523.
 89. Lamberti, L. ve Noci, G. (2010). “Marketing Strategy and Marketing Performance Measurement System: Exploring the Relationship”, European Management Journal, (28), 139-152.
 90. Lee, D. J., Pae, J. H. ve Wong, Y. H. (2001). “A Model of Close Business Relationship in China (Guanxi)”, European Journal of Marketing, 35(1/2), 51-69.
 91. Leitch, S. ve Richardson, N. (2003). “Corporate Branding in the New Economy”, European Journal of Marketing, 37 (7/8), 1065-1079.
 92. Leuthesser, L., Kohli, C. ve Suri, R. (2002). “2+2=5? AFramework for Using Co-Branding to Leverage a Brand”, Journal of Brand Management, 11 (1), 35-47.
 93. Levinthal, D. A. ve March, J. G. (1993). “The Myopia of Learning”, Strategic Management Journal, 14 (Winter), 95-112.
 94. Li, L.L. X. (2000). “Manufacturing Capability Development in a Changing Business Environment”, Industrial Management & Data Systems, 100 (6), 261-270.
 95. Li, T. ve Calantone, R., J. (1998). “The Impact of market Knowldge Competence on New product Advantage: Conceptualization and Emprical Examination”, Journal of Marketing, 62 (October), 13-29.
 96. Liu, Y., Su C., L. Y. ve Liu, T. (2009). “Managing Opportunism in a Developing Interfirm Relationship: The Interrelationship of Calculative and Loyalt Commitment”, Industrial Marketing Management., 39 (5), 844-852.
 97. Lohmoller, J. B. (1988). “The PLS Program System: Latent Variables Path Analysis with Partial Least Squares Estimation”, Multivarate Behavioural Research, 23 (January), 125-127.
 98. Low, G. S. ve Lamb C. W. (2000). “The Measurement and Dimensionality of Brand Associations”, Journal of Product & Brand Management, 9 (6), 350-368.
 99. Low, J. ve Kalafur, P. C.,(2002). “Managing Intengibles”,Executive Excellenges”, 19 (8), 6-7.
 100. Macher, J. T. ve Mowery, D. C. (2009). “Measuring Dynamic Capabilities: Practices and Performance in Semiconductor Manufacturing”, British Journal of Management, 20, 41-62.
 101. Madhok, A. (1995). “Revisiting Multinational Firm’s Tolerance for Joint Ventures: A Trust Based Approach”, Journal of International Business Studies, 26 (1), 117-137.
 102. Makadok, R. (2001). “Toward A Synthesis of The Resource-Based View and Dynamic-Capability Views of Rent Crreation”, Strategic Management Journal, 22, 387-401.
 103. Malhotra, K. N. (2007). Marketing Research An Applied Orientation, Pearson Prentice Hall.
 104. Mavondo, F. T. (1999). “Market Orientation: Scale Invariance and Relationship to Generic Strategies Across Two Countries”, Journal of Market Focused Management, 4 (1), 125-142.
 105. Mavondo, F. T. ve Farrell, M. A. (2000). “Measuring Market Orientation: Are There Differences Between Business Marketersand Consumer Marketers”, Australian Journal of Management, 25 (2), 223-244.
 106. Mavondo, F. T. ve Rodrigo, E. M. (2001). “The Effect of Relationship Dimension on Interpersonal and Interorganizational Commitment in Organizations Conducting Business Between Australia and China”, Journal of Business Researh, 52 (1), 111-121.
 107. Mavondo, F.,Chimhanzi, J. ve Stewart, J. (2005). “Learning Orientation and Market Orientation Relationship with Innovation, Human Resource Practices and Performance”, European Journal of Marketing, 39 (11/12), 1235-1263.
 108. Mcfarland, D. J.. ve Hamilton, D. (2006). “Adding Concextual Specificity to the Technology Acceptance Model”, Computer in Human Behaviour, 22, 427-447.
 109. Mohr, J. ve Spekman, R. (1994). “Characteristics of Partnership Success: Partnership Attributes Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques”, Strategic Management Journal, 15 (2), 135-152.
 110. Moore, M. ve Fairhurst, A. (2003). “Marketing Capabilities and Firm Performance in Fashion Retailing”, Journal of Fashion Marketing Management, 7(4), 386-397
 111. Moorman C. ve Rust R.,T., (1999). “The Role of Marketing”, Journal of Marketing, 63 (4): 180-197.
 112. Moorman, C. ve Slotegraaf, R. J. (1999). “The Contigency Value of Complementary Capabilities in Product Development, Journal of Marketing Research, 36 (2), 239-257.
 113. Morgan N.,A, Zou A., Vorhies D.,W. ve Katsikeas C.,S. (2003). “Experiental and Information Knowledge Archtectural Marketng Capabilties and the Adaptive Performance of Export Ventures: A Cross National Study”, Decision Sciences, 34 (2), 287-321.
 114. Morgan, R. M. ve Hunt, S. D. (1994). “The Commitment Trust Theory of Relationship Marketing”, Journal of Marketing, 58 (July), 20-38.
 115. Mursitama, T. N. (2006). “Creating Relational Rents: The Effect of Business Groups on Affiliated Firms Performance in Indonesi”, Asia Pacific Journal of Management, 23 (4), 537-557.
 116. Muthusamy, S., White, M. ve Carr, A. (2007). “An Emprical Examination of the Role of Social Exchanges in Alliance Performance”, Journal of Management Issues, 11 (1), 53-75.
 117. Nasution, H. N. ve Mavondo, F. T. (2008). “Organisational Capabilities: Antecedents and Implications for Customer Value”, European Journal of Marketing, 42 (3/4), 477-501.
 118. Nelson, R. R. ve Winter, S. G.,(1982). An Evolutional Theory of Economic Change, Belknap Pres, Cambridge, MA.
 119. Noble, C. H. ve Mokwa, M. P. (1999). “Implementing Marketing Strategies: Developing and Testing a Managerial Theory”, 63 (October), 57-73.
 120. Nooteboom, B. (1996). “Trust Opportunism and Governance: A Process and Control Model”,Organization Studies, 17 (6), 985-1010.
 121. O’Sullivan, D. Ve Abela, A.V. (2007). “Marketing Performance Measurement Ability and Firm Performance”, Journal of Marketing, 71 (April), 79-93.
 122. Olavarrieta, S. ve Fridmann, R. (1999). “Market-Oriented Culture, Knowledge Related Resources, Reputational Assets and Superior Performance: A Conceptual Framework”, Journal of Strategic Marketing, 7 (2), 215-228.
 123. Olins, W. (1990). “The Corporate Search for Identity”, Harvard Business Review, 68 (5), 153-157.
 124. Palmatier, R. W., Dant, R. P. ve Grewal, D. (2007). “A Comparative Longitudinal Analysis of Theoretical Perspectives of Interorganizational Relationship Performance”, Journal of Marketing, 71 (4), 172-194.
 125. Palmatier, R. W., Dant, R. P., Grewal, D. ve Evans, K. R. (2006). “Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing: A Meta Analysis”, Journal of Marketing, 70 (October), 136-153.
 126. Papatya, N., (2007). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Stratejik Yönetim ve Pazarlama Odağı Kaynak Tabanlı Görüş, Asil Ya. Ankara.
 127. Papatya, N., Papatya, G., ve Hamşıoglu, A.,B., (2013). “Hazcı Algılamaların Marka Değeri Boyutlarına Etkisi: Cep Telefonu Markasında Bir Uygulama”, 18.Ulusal Pazarlama Kongresi, (Kars 19-23 Haziran), 269-284.
 128. Park C., S. ve Srinivasan V., (1994). “A Survey Based Method for Measuring and Understanding Brand Equity and Its Extendibility”, Journal of Marketing Research, 31 (3), 271-288.
 129. Park, C. W., Jun, S. Y. ve Shocker, A. D. (1996). “Composite Branding Alliances: An Investigation of Extension and Feedback Effect”, Jouurnal of Marketing Research, 33 (4), 453-466.
 130. Peteraf, M. A. (1993). “The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-based View”, Strategic Management Journal, 14 (3), 179-191.
 131. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors Free Pres, New York.
 132. Prieto, I. M. (2006b). “Learning Capabilitiy and Business Performance: A Non-Financial and Financial Assessment”,The Learning Organization, 13 (2/3), 166-185.
 133. Prieto, I. M. ve Revilla, E. (2006a). “Assessing the Impact of Learning Capabilitiy on Business Performance: Emprical Evidence from Spain”, Management Learning, 37 (4), 499-522.
 134. Pringle, C. D. ve Kroll, M. J. (1997). “Why Trafalgar was Won Before it was Fought: Lessons from Resource Based Theory”, Academy of Management Executive, 11 (4), 73-89.
 135. Raggion, R. D. ve Leone, R. P. (2007). “The Theoretical Separation of Brand Equity and Brand Value: Managerial Implications for Strategic Planning”, Journal of Brand Management, 14 (5), 380-395.
 136. Ray, G., Barney, J. B. ve Muhanna, W. A. (2004). “Capabilities Business Processes and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Emprical Tests of the Resource Based View”, Strategic Managment Journal, 25 (1), 23-37.
 137. Reed, R. ve De Fillippi, R. J. (1990). “Causal Ambiguity, Barriers to Imitation and Sustainable Competitive Advantage”, Academy of Management Review, 15 (1), 88-102.
 138. Ring, P. S. ve Van de Ven, H. (1992). “Structural Cooperative Relationship Between Organizations”, Strategic Management Journal, 13 (7), 483-498.
 139. Roberts, P. W. ve Dowling, G. R. (2002). “Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance”, Strategic Management Journal, 8 (1), 1077-1093.
 140. Rokan, A. I. ve Haugland, S. A. (2002). “Developing Relational Exchange Effectiveness and Power”, European Journal of Marketing, 36 (1/2), 211-230.
 141. Rosenbloom, R. S. (2000). “Leadership Capabilities and Technological Change: The Transformation of NCR in the Electronic Era”, Strategic Management Journal, 21 (10/11), 1083-1103.
 142. Rosenzweig, E. D. ve Roth, A. V. (2004). “Toward a Theory of Competitivee Progression: Evidence from High-Tech Manufacturing”, Production and Operations Management, 13 (4), 354-368.
 143. Ruekert, R. W. ve Walker, O. C. (1987). “Marketing’s Interaction with Other Functional Units: A Conceptual Framework and Empirical Evidence”, Jouurnal of Marketing, 51 (January), 1-19.
 144. Rush H., Bessant J. ve Hobday M., (2007). “Assessing the Technological Capabilities of Firms: Developing a Policy Tool”, R&D Management, 37 (3), 221-236.
 145. Saa-Perez, P. D. ve Garcia-Falcon, J. M. (2002). “A Resource Based View of Human Resource Management and Organizational Capabilities Development”, International Journal of Human Resource Management, 13 (1), 123-140.
 146. Sarkar, MB., Echambadi, R., Cavusgil, S. T. ve Aulakh, P. S. (2001). “The Influence of Complementarity Compatibility and Relationship Capital on Alliance Performamnce”, Journal of the Academy of Marketing Science, 29 (4), 358-373.
 147. Sarmiento, R., Sarkis, J. ve Byrne, M. (2010). “Manufacturing Capabilities and Performance: A Critical Analysis and Review”, International Journal of Production Research, 48 (5), 1267-1286.
 148. Sherehiy, B., Karwowski, W. ve Layer, J. K. (2007). “A Review of Enterprise Agiity: Concept Frameworks and Attributes”, International Journal of Industrial Ergonomics, 37 (2), 445-460.
 149. Shetach, A. (2009). “The Four Dimensions Model A Tool for Effective Conflict Management”, International Studies of Managemnt & Organization, 39 (3), 82-106.
 150. Sinkula, J. M., Baker, W. E. ve Noordewiew, T. (1997). “A Framework for Market-Based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge, and Behavior”, Journal of the Academy of Marketing Science, 25 (4), 305-318.
 151. Sirmon, D. G. ve Hitt, M. (2009). “Contingencies within Dynamic Managerial Capabilities: Interdependent Effects of Resource Investment and Deployment on Firm Performance”, Strategic Management Journal, 30 (13). 1375-1394.
 152. Sirmon, D. G. ve Ireland, R. D. (2007). “Managing Firm Resource in Dynamic Environments to Create Value: Looking Inside the Black Box”, Academy of Management Review, 32 (1), 273-292.
 153. Song, M., Dyer, B. ve Thieme, R. J. (2006). “Conflict Management and Innovation Performance: An Integrated Contingency Perspective”, Journal of the Academy of Marketing Science, 34 (3), 341-356.
 154. Styles, C. Ve Hersch, L. (2005). “Executive Insights: relationship Formation in International Joint Ventures: Insights from Australian Malaysian International Joint Ventures”, Journal of International Marketing, 13 (3), 105-134.
 155. Teece, D. J. (2007). “Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustaniable) Enterprise Performance”, Strategic Management Journal, 28, 1319-1350.
 156. Teece, D. J., Pisano, G. ve Shuen, A. (1997). “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, Strategic Management Journal,, 18 (7), 509-533.
 157. Thuy, L. X. ve Quang, T. (2005). “Relational Capital and Performance of International Joint Ventures in Vietnam”, Asia Pacific Business Review, 11 (3), 389-410.
 158. Tsai, K. H., Hsieh, M. H. (2009). “How Different Types of Partners Influence Innovation Product Sales: Does Technologiical Capacity Matter?”, Journal of Business Research, 62 (12), 1321-1328.
 159. Tushman, M., Smith, W. K.,Wood, R. C., Westerman, G. ve O’Reilly, C. (2006). “Organizational Designs and Innovation Streams”, Harvard Business School Working Paper, 1-54.
 160. Urde, M. (1999). “Brand Orientation: A Mindset of Building Brands into Strategic Resource”, Journal of Marketing Management, 15 (2), 117-133.
 161. Vargo, S. L. ve Lusch, R. F. (2004). “Evolving to a New Dominant Logic fo Marketing”, Journal of Marketing, 64 (January), 1-17.
 162. Venkatraman, V., Ramanujman, V. (1987). “Measurement of Business Economic Performance: An Examination of Method Convergence”, Journal of Management, 13 (1), 109-122.
 163. Vorhies, D. W. (1998). “An Investigation of the FactorsLeading to the Development of Marketing Capabilities and Organizational Effectiveness”, Joournal of Strategic Marketing, (6), 3-23.
 164. Vorhies, D. W. ve Harker, M. (2000). “The Capabilities and Performance Advantages of Market-Driven Firms: An Empirical Investigation”, Australian Journal of Management, 25 (2), 145-172.
 165. Vorhies, D. W. ve Morgan, N. A. (2005). “Benchmarking Marketing Capabilities for Sustainable Competitive Advantage”, Journal of Marketing, 69 (January), 80-94.
 166. Voss, K. E., Johson, J. L., Cullen, J. B., Sakano, T. ve Takenouchi, H. (2006). “Relational Exchange in US-Japanese Marketing Strategic Alliances”, International Marketing Review, 23(6), 610-635.
 167. Wang, Y., Kandampully, J. A., Lo, H. G. ve Shi, G. (2006). “The Role of Brand Equity and Corporate Reputation in CRM: A Chinese Study”, Corporate Reputation Review, 9 (3), 179-197.
 168. Wang, Y., Lo, H. ve Yang, Y. (2004). “The Constituents of Core Competencies and Firm Performance: Evidence from High Technology Firms in China”, Journal of Engineering Technology Management, 21(3), 249-280.
 169. Wartick, S. L. (2002). “Measuring Corporate Reputation Definition and Data”, Business & Society, 41 (4), 371-392.
 170. Weerawardena, J. (2003). “The Role of Marketing Capability iin Innovation Based Competitive Strategy”, Journal of Strategic Marketing, 11 (1),15-35.
 171. Wernerfelt, B. (1984). “The Resource-based View of the Firm”, Strategic Management Journal, 5 (2): 171-180.
 172. White S. ve Siu-Yun Lui, (2005). “Distinguishing Costs of Cooperation and Control in Alliances”, Strategic Management Journal, 26 (10), 913-932.
 173. Wietz B., A. ve Jap S., D., (1995). “Relationship Marketing and Distribution Channnels”, Journal of the Academy of Marketing Science”, 23 (4), 305-320.
 174. Wilson, D. T. (1995). “An Integrated Model of Buyer Seller Relationship”, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (4), 335-345.
 175. Wright, P. M., Dunfort, B. B. ve Snell, S. A. (2001). “Human Resources and the Resource Based View of the Firm”, Journal of Management, 27 (6), 701-721.
 176. Wu, F. ve Cavusgil, T. S. (2006). “Organizational Learnnig, Commitment and Joiint Value Creation in Interfirm Relationship”, Journal of Business Research, 59 (1), 81-89.
 177. Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, J. ve Lepak, D. (1996).”Human Resource Management Manufacturing Strategy and Firm Performance”, Academy of Management Journal, 39 (4), 836-866.
 178. Zahra, S. A. ve George, G. (2002). “Absorptive Capacity: A Review Reconceptualization and Extension”, Academy of Management Review, 27 (2), 185-203.
 179. Zollo, M. ve Singh, H. (1998). “The Impact of Knowledge codificationExperience Trajectories and Integration Strategies on the Performance Corporate Acquisition”, Paper Presented at the Academy of Management Best Paper proceedings, San Diego, CA.
 180. Zollo, M. ve Winter, S. G. (2002). “Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities”, Organization Science, 13 (3), 339-351.
 181. Zou, S., Fang, E. ve Zhao, S. (2003). “The Effect of Export Marketing Capabilities on Export Performance: An Investigation of Chinese Exporters”, Journal of International Marketing, 11(4), 32-55.