Cilt 8 Sayı 4 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

DİNAMİK PROJE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN MATEMATİKSEL BİR MODEL VE REAKTİF ÇİZELGELEME UYGULAMASI

Murat RUHLUSARAÇ
Dr., Erciyes Üniversitesi
Filiz ÇALIŞKAN
Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-12-10

Anahtar Kelimeler

 • Proje Çizelgeleme, Dinamik Proje, Reaktif Çizelge, Matematiksel Model
 • Project Scheduling, Dynamic Project, Reactive Schedule, Mathematical Model

Nasıl Atıf Yapılır

RUHLUSARAÇ, M. ., & ÇALIŞKAN, F. (2020). DİNAMİK PROJE ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN MATEMATİKSEL BİR MODEL VE REAKTİF ÇİZELGELEME UYGULAMASI. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 83–97. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i4.1708

Özet

Günümüz gerçek hayat uygulamalarında projeler belirsizlik altında dinamik bir ortamda yürütülmektedir. Kaynak kısıtlarının yanı sıra dinamik ortamdaki öngörülemezlik nedeniyle de temel çizelge etkilenmektedir. Proje yürütülmesi sırasında yaşanan belirsizlik temelli dinamik olaylar temel çizelgenin kısmen veya büyük ölçüde değişmesini ve projelerin yeniden çizelgelenmesini gerektirebilmektedir. Bu çalışmada, dinamik kaynak kısıtlı proje çizelgeleme problemi için bir karma tamsayılı doğrusal programlama modeli önerilmiştir. Önerilen modelle, makine arızalanması, işçi hastalanması ve elektrik kesintisi içeren üç dinamik durum senaryosu çözülmüştür. Sonuç olarak, oluşturulan reaktif çizelgeler temel çizelgeye göre daha geç tamamlanmıştır. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Adamu, P. I., Akinwumi, I. I., & Okagbue, H. I. (2019). Reactive project scheduling: minimizing delays in the completion times of projects. Asian Journal of Civil Engineering, 20, 1189-1202.
 2. Ben Issa, S., Patterson, R.A., & Tu, Y. (2020). Solving resource-constrained multiproject environment under different activity assumptions, International Journal of Production Economics, 107936, 1-41.
 3. Çapa, C. (2013). A Three-Phase Approach For Robust Project Scheduling: An Application For R&D Project Scheduling, Master Thesis, Sabanci University, 1-209.
 4. Collyer, S., & Warren, C. M. J. (2009). Project management approaches for dynamic environments. International Journal of Project Management, 27(4), 355–364.
 5. Da Silva, André Renato Villela, & Ochi, L. S. (2010). Hybrid heuristics for dynamic resource-constrained project scheduling problem. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 6373 LNCS, 73–87.
 6. Da Silva, Andre Renato Villela, Ochi, L. S., & Santos, H. G. (2008). New effective algorithm for Dynamic Resource Constrained Project Scheduling Problem, (June), 1–5.
 7. Hauder V.A., Beham A., Raggl S., Parragh S.N., & Affenzeller M. (2020) Resource-constrained multi-project scheduling with activity and time flexibility. Computers & Industrial Engineering, 150, 106857, 1-42.
 8. Hazir, O., & Ulusoy, G. (2019). A Classifıcation And Review Of Approaches And Methods For Modeling Uncertainty In Projects. International Journal of Production Economics, 1–52.
 9. Hazır, Ö., Eryılmaz, U., & Hafızoğlu, M. (2014). Proje Yönetimi: Analitik Yaklaşımlar. PMI TR.
 10. Joo, B. J., Chua, T. J., Cai, T. X., & Chua, P. C. (2019). Coordination-based reactive resource-constrained project scheduling. Procedia CIRP, 81, 51–56.
 11. Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2010). Operations Management Processes and Supply Chains, Pearson Prentice Hall, 1-640.
 12. Leusin, M., Frazzon, E., Uriona Maldonado, M., Kück, M., & Freitag, M. (2018). Solving the Job-Shop Scheduling Problem in the Industry 4.0 Era. Technologies, 6(4), 107.
 13. Pritsker, A. Alan B. and Lawrence J. Watters. (1968). A Zero-One Programming Approach to Scheduling with Limited Resources. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1-59.
 14. Ruhlusaraç, M., & Çalışkan, F. (2018). Ağırlıklı Erken ve Geç Bitirme Maliyetli Çok Modlu Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Çizelgeleme Problemi. International Science and Technology Conference, July 18-20, 2018 Paris,France, 60–64.
 15. Sabuncuoglu, I., & Bayiz, M. (2000). Analysis of reactive scheduling problems in a job shop environment. European Journal of Operational Research, 126(3), 567–586.
 16. Song, W., Xi, H., Kang, D., & Zhang, J. (2018). An Agent-based Simulation System for Multi-Project Scheduling under Uncertainty. Simulation Modelling Practice and Theory, 86, 187-203.
 17. Van de Vonder, S. (2006). Proactive-reactive procedures for robust project scheduling. Applied Economics, Doctoral Dissertation, (247), 1-219.
 18. Van de Vonder, S., Ballestín, F., Demeulemeester, E., & Herroelen, W. (2007). Heuristic procedures for reactive project scheduling. Computers and Industrial Engineering, 52(1), 11–28.
 19. Van de Vonder, S., Demeulemeester, E., & Herroelen, W. (2008). Proactive heuristic procedures for robust project scheduling: An experimental analysis. European Journal of Operational Research, 189(3), 723–733.
 20. Van De Vonder, S., Demeulemeester, E., & Herroelen, W. (2007). A classification of predictive-reactive project scheduling procedures. Journal of Scheduling, 10(3), 195–207.
 21. Wang, W., Ge, X., Li, L., & Su, J. (2019). Proactive and Reactive Multi-Project Scheduling in Uncertain Environment. IEEE Access, 7, 88986–88997.