Cilt 10 Sayı 3 (2022): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Tersine lojistik uygulamalarının önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi

Zeynep ÖZGÜNER
Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
Biyografi
Mert ÖZGÜNER
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman, Türkiye
Biyografi

Yayınlanmış 2022-09-25

Anahtar Kelimeler

 • Tersine lojistik, DEMATEL, SWARA
 • Reverse logistics, DEMATEL, SWARA

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZGÜNER, Z., & ÖZGÜNER, M. (2022). Tersine lojistik uygulamalarının önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin çok kriterli karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi. Business & Management Studies: An International Journal, 10(3), 895–912. https://doi.org/10.15295/bmij.v10i3.2087

Özet

Artan çevre bilinci, yeşil ürünlere olan talebin artması, sürdürülebilir üretim anlayışının giderek yaygın hale gelmesi gibi gelişmeler işletmeleri yeşil gelişmeleri takip etmek, verimli kaynak kullanımını önemsemek ve üretimden kaynaklanan atıkları en aza indirmek için çeşitli stratejiler geliştirmeye mecbur bırakmıştır.  Tersine lojistik uygulamaları da bu stratejilerin en önemlilerinden birisidir. Fakat, son zamanlarda artan karmaşıklıkla beraber tersine lojistiğin uygulanmasını zorlaştıran ve başarısızlığına neden olan bazı engellerin ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Bu noktada işletmeler, tersine lojistik uygulamalarında verimliliği artırabilmek için bu engelleri ortadan kaldıracak stratejiler ve çözüm önerileri geliştirmek zorundadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye imalat endüstrisinde yer alan farklı sektörlerden işletmelerin tersine lojistik uygulamalarında karşılaştıkları engelleri önem düzeylerine göre belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırabilecek çözüm önerilerini değerlendirmektir. Bu maksatla geniş bir literatür araştırması sonucunda belirlenen 12 engel DEMATEL yöntemiyle analiz edilmiştir. Daha sonra bu engelleri ortadan kaldıracak çözüm önerilerini temsil eden 9 çözüm kriteri belirlenmiş ve SWARA yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular en büyük engelin “Yasal sorunlar ve destekleyici politikaların yetersizliği”, en önemli çözüm önerisinin ise “Tersine lojistik uygulamalarının organizasyon vizyon ve misyonuna entegre edilmesi” olduğunu göstermiştir. Görüldüğü üzere tersine lojistik uygulamalarının başarısı noktasında hükümetlerin yasal tedbirlerine olan ihtiyaç açıktır. Ayrıca, işletmelerin kendi içlerinde tersine lojistik uygulamalarını benimsemeleri ve gerekli adımları atmaları önem taşımaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdulrahman, M.D., Gunasekaran, A., & Subramanian, N. (2014). Critical barriers in implementing reverse logistics in the Chinese manufacturing sectors. International Journal of Production Economics, 147, 460-471.
 2. Ali, S.M., Arafin, A., Moktadir, A., Rahman, T., & Zahan, N. (2017). Barriers to reverse logistics in the computer supply chain using ınterpretive structural model. Global Journal of Flexible Systems Management, 19, 53–68.
 3. Bappy, M., Ali, S., Kabir, G., & Paul, S.K. (2019). Supply chain sustainability assessment with Dempster-Shafer evidence theory: Implications in cleaner production. Journal of Cleaner Production, 237, 117-129.
 4. Belhadi, A., Touriki, F.E., & El Fezazi, S. (2017). Prioritizing the solutions of lean implementation in SMEs to overcome its barriers: an integrated fuzzy AHP-TOPSIS approach. Journal Manufacturing Technology Management, 28(8), 1115-1139.
 5. Bernon, M., Upperton, J., Bastl, M., & Cullen, J. (2013). An exploration of supply chain integration in the retail product returns process. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(7), 586-608.
 6. Bowen, F.E., Bansal, P., & Slawinski, N. (2018). Scale matters: the scale of environmental issues in corporate collective actions. Strategic Management Journal, 39(5), 1411-1436.
 7. Candan, G. (2018). İlaç sektöründe başarılı tersine lojistik uygulamaları için faktörlerin değerlendirilmesi: bulanık mantık temelli yaklaşım. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 592-605.
 8. Da Silva, F.J.G., & Gouveia, R.M. (2020). Drivers and barriers to cleaner production. Cleaner Production, Springer International Publishing, 375-399.
 9. de Brito, M.P., & Dekker, R. (2004). A framework for reverse logistics. In Reverse Logistics; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany.
 10. Dutta, P., Talaulikar, S., Xavier, V., & Kapoor, S. (2021). Fostering reverse logistics in India by prominent barrier identification and strategy implementation to promote circular economy. Journal of Cleaner Production, 294, 126241.
 11. Duval, A., Fontela, E., & Gabus, A. (1974). Dematel report, cross-ımpact: a handbook on concepts and applications innovative, Methods: Batelle Geneva Research Center.
 12. Eyüboğlu, G., & Bastı, M. (2017). Tersine lojistikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Türk gıda sektörü örneği. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017/1.
 13. Gabus, A., & Fontela, E. (1972). World problems an invitation to further thought within the framework of DEMATEL. Battelle Geneva Research Centre, Switzerland, Geneva.
 14. González-Torre, P., Alvarez, M., Sarkis, J., & Adenso-Díaz, B. (2010). Barriers to the implementation of environmentally oriented reverse logistics: evidence from the automotive industry sector. Biritish Journal of Management, 21(4), 889-904.
 15. Govindan, K., & Bouzan, M. (2018). From a literature review to a multi-perspective framework for reverse logistics barriers and drivers. Journal of Cleaner Production, 187, 318-337.
 16. Gunasekaran, A., & Spalanzani, A. (2011). Sustainability of manufacturing and services: investigations for research and applications. International Journal of Production Econ, 140, 35-47.
 17. Ilgin, M.A., & Gupta, S.M. (2010). Environmentally conscious manufacturing and product recovery (ECMPRO): A review of the state of the art. Journal of Environmental Management, 91(3), 563-591.
 18. Keršulienė, V., Zavadskas, E.K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11, 243-258.
 19. Kumar, A., & Dixit, G. (2018). Evaluating critical barriers to implementation of WEEE management using DEMATEL approach. Resources, Conservation and Recycling, 131, 101-121.
 20. Kumar, A., & Dash, M.K. (2016). Using DEMATEL to construct influential network relation map of consumer decision-making in e-marketplace. International Journal of Business Information Systems, 21(1), 48-72.
 21. Lamba, D., Yadav, D.K., Barve, A., & Panda, G. (2019). Prioritising barriers in reverse logistics of E-commerce supply chain using fuzzy-analytic hierarchy process. Electronic Commerce Resaerch, 1-23.
 22. Lau, K.H., & Wang, Y. (2009). Reverse logistics in the electronic industry of China: a case study. Supply Chain Managemant, 14(6), 447-465.
 23. Maghsoodi, A.I., Maghsoodi, A.I., Poursoltan, P., Antucheviciene, J., & Turskis Z. (2019). Dam construction material selection by implementing the integrated SWARA–CODAS approach with target-based attributes. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 19(4), 1194-1210.
 24. Malviya, R.K., & Kant, R. (2017). Modeling the enablers of green supply chain management: an integrated ISM–fuzzy MICMAC approach. Benchmarking International Journal, 24(2), 536-568.
 25. Mangla, S.K., Govindan, K., & Luthra, S. (2016). Critical success factors for reverse logistics in Indian industries: A structural model. Journal of Cleaner Production, 129, 608–621.
 26. Maqbool, A., Khan, S., Haleem, A., & Khan, M.I. (2020). Investigation of drivers towards adoption of circular economy: a DEMATEL approach, H. Kumar, P. Jain (Eds.), Recent advances in mechanical engineering. Lecture notes in mechanical engineering, Springer, Singapore.
 27. Mardani, A., Nilashi, M., Zakuan, N., Loganathan, N., Soheilirad, S., Saman, M.Z.M., & Ibrahim, O. (2017). A systematic review and meta-Analysis of SWARA and WASPAS methods: theory and applications with recent fuzzy developments. Applied Soft Computing, 57, 265-292.
 28. Moktadir, M.A., Rahman, T., Ali, S.M., Nahar, N., & Paul, S.K. (2019). Examining barriers to reverse logistics practices in the leather footwear industry. Annals of Operation Resaerch, 1-32.
 29. Munny, A.A., Ali, S.M., Kabir, G., Moktadir, M.A., Rahman, T., & Mahtab, Z. (2019). Enablers of social sustainability in the supply chain: an example of footwear industry from an emerging economy. Sustainable Production and Consumption, 20, 230-242.
 30. Prajapati, H., Kant, R., & Shankar, R. (2019). Prioritizing the solutions of reverse logistics implementation to mitigate its barriers: A hybrid modified SWARA and WASPAS approach. Journal of Cleaner Production, 240, 118219.
 31. Prakash, C., & Barua, M.K. (2015). Integration of AHP-TOPSIS method for prioritizing the solutions of reverse logistics adoption to overcome its barriers under fuzzy environment. Journal of Manufacturing. Systems, 37, 599-615.
 32. Pumpinyo, S., & Nitivattananon, V. (2014). Investigation of barriers and factors affecting the reverse logistics of waste management practice: a case study in Thailand. Sustainability, 6, 7048–7062.
 33. Rameezdeen, R., Chileshe, N., Hosseini, M.R., & Lehmann, S. (2016). A qualitative examination of major barriers in implementation of reverse logistics within the South Australian construction sector. International Journal of Constr. Management, 16, 185–196.
 34. Ravi, V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technology Forecast Soc. Change, 72, 1011-1029.
 35. Ravi, V., & Shankar, R. (2017). An ISM-based approach analyzing interactions among variables of reverse logistics in automobile industries. Journal of Modelling in Management, 12(1), 36-52.
 36. Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., & Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: the mediating effect of training. Journal of Opereration Management, 28(2), 163-176.
 37. Sehnem, S., Vazquez-Brust, D., Pereira, S.C.F., & Campos, L.M. (2019). Circular economy: benefits, impacts and overlapping. Supply Chain Management.: International Journal, 24(6), 784-804.
 38. Shaik, M.N., & Abdul-Kader, W. (2018). A hybrid multiple criteria decision making approach for measuring comprehensive performance of reverse logistics enterprises. Computers & Industrial Engineering, 123, 9-25.
 39. Sirisawat, P., & Kiatcharoenpol, T. (2018). Fuzzy AHP-TOPSIS approaches to prioritizing solutions for reverse logistics barriers. Computers & Industrial Engineering, 117, 303–318.
 40. Sumrit, D., & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International Transformation Journal of Eng., Management Appl. Science Technology, 4(2), 81-103.
 41. Tavana, M., Zareinejad, M., Di Caprio, D., & Kaviani, M.A. (2016). An integrated intuitionistic fuzzy AHP and SWOT method for outsourcing reverse logistics. Applied Soft Computing, 40, 544-557.
 42. Tzeng, G., Chiang, C., & Li, C. (2007). Evaluating intertwined effects in e-learning programs: a novel hybrid MCDM model based on factor analysis and DEMATEL. Expert systems with Applications, 32, 1028-1044.
 43. Vinodh, S., Prasanna, M., & Prakash, N.H. (2014). Integrated Fuzzy AHP–TOPSIS for selecting the best plastic recycling method: A case study. Applied Mathematical Modelling, 38, 4662–4672.
 44. Waqas, M., Dong, Q.L., Ahmad, N., Zhu, Y., & Nadeem, M. (2018). Critical Barriers to Implementation of Reverse Logistics in the Manufacturing Industry: A Case Study of a Developing Country. Sustainability, 10, 4202.
 45. Yusuf, I., & Raouf, A. (2013). Reverse logistics: an empirical study for operational framework. Proceedings of the Pakistan Academy of Sciences, 50(3), 201-210.
 46. Zolfani, S.H., & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA Method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Engineering Economics, 24(5), 408-414.
 47. Zolfani, S.H., Salimi, J., Maknoon, R., & Kildienė, S. (2015). Technology foresight about R&D projects selection: application of SWARA method at the policy making level. Engineering Economics, 26(5), 571-580.