Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL YENİLİK İLİŞKİSİNDE YEŞİL ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ: TÜRK İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU
Trakya Üniversitesi
Biyografi

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

  • Yeşil yenilik,
  • Yeşil örgüt kültürü,
  • Sürdürülebilirlik,
  • Sürdürülebilirlik faktörleri

Nasıl Atıf Yapılır

TEPE KÜÇÜKOĞLU, M. (2018). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL YENİLİK İLİŞKİSİNDE YEŞİL ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ARACILIK ROLÜ: TÜRK İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 64–85. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.208

Özet

Bu çalışma, sürdürülebilirlik ve yeşil yenilik bakış açısıyla Türk işletmelerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, işletmeleri sürdürülebilirliğe iten faktörler ile yeşil yenilik arasındaki ilişki ve yeşil örgüt kültürünün bu ilişkideki aracılık rolü araştırılmaktadır. Araştırma modelini test etmek üzere Türkiye’de faaliyet gösteren, ISO500 listesine 3 yıl üst üste girmeyi başarmış ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahip işletmelere uygulanan anket verileri kullanılmıştır. Bu kriterlere göre toplam 224 işletme bulunmakta ve söz konusu işletmelerin 162’sinden elde edilen anket verileri analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan işletmeler farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olup büyük bir kısmı otomotiv, inşaat, kimya ve enerji sektörlerinde yer almaktadır. Araştırma, hipotezlerinin test edilmesi için nicel analiz yöntemlerinden korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, işletmeleri sürdürülebilirliğe iten faktörler ile yeşil örgüt kültürü ve yeşil yeniliğin ilişkili olduğu elde edilen bulgular arasındadır. Yeşil örgüt kültürünün işletmeleri sürdürülebilirliğe iten faktörler ile yeşil yenilik arasında kısmi aracılık etkisine sahip olduğu bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.