Cilt 6 Sayı 1 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

VEKÂLET TEORİSİNİN PERDE ARKASINDAKİ KURUCU SENDROMU: KURUMSAL YÖNETİŞİM VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BİR TEHDİT UNSURU

Şafak GÜNDÜZ
Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Biyografi

Yayınlanmış 2018-04-25

Anahtar Kelimeler

  • Kurucu Sendromu,
  • Kurumsal Sosyaş Sorumluluk,
  • Kurumsal yönetişim,
  • Vekâlet teorisi

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNDÜZ, Şafak. (2018). VEKÂLET TEORİSİNİN PERDE ARKASINDAKİ KURUCU SENDROMU: KURUMSAL YÖNETİŞİM VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞA BİR TEHDİT UNSURU. Business & Management Studies: An International Journal, 6(1), 1–16. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i1.124

Özet

Vekâlet teorisi çalışmalarında asil-vekil sorununun arkasında yatan asıl sebebi araştıran çalışmalara neredeyse yer verilmemiştir.  Mükemmel işleyen bir kurumsal yönetişim modeli üzerinde henüz bir görüş birliğine varılamadığından bu çalışma ile asil-vekil sorununun ardında yatan gizli sebebe dikkat çekilerek kurumsal sosyal sorumluluk ile birlikte yürütülmesi gereken daha sağlıklı bir kurumsal yönetişim önerisi sunulacaktır.   Çalışmanın amacı vekâlet sorununun ardındaki sebeplerden bir tanesinin Kurucu Sendromu olabileceğinin ve bunun da kurumsal yönetişim ve kurumsal sosyal sorumluluk için bir tehdit unsuru olduğunun ortaya konulmasıdır. Çalışma, Vekalet Teorisinin psikolojik ve davranışsal tetikleyicilerini bir sendrom ile açıklamaya çalışması bakımından ilk olma ve bu anlamda literatürdeki bir boşluğu doldurma özelliğine sahiptir. Örgütlerin kurumsal sosyal sorumluluk odaklı olma özelliğini arttırmak için Kurucu Sendromundan kurtulmaları gerekliliği üzerinde teorik bir perspektif sunan bu çalışma özellikle örgütsel davranış bilimcilerine de ışık tutar niteliktedir. 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.