Cilt 11 Sayı 4 (2023): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Spor örgütlerinde katılımcı yönetimin sağlanmasında rekabetçi zekânın rolü

Abdennaceur Guedri
PhD Student, Laboratory of modern sciences in physical and sports activities, University of Bouira, Bouira, Algeria

Yayınlanmış 2023-12-25

Anahtar Kelimeler

 • Rekabetçi İstihbarat, Katılımcı Yönetim, Spor Organları
 • Competitive Intelligence, Participatory Management, Sports Bodies

Nasıl Atıf Yapılır

Guedri, A. (2023). Spor örgütlerinde katılımcı yönetimin sağlanmasında rekabetçi zekânın rolü. Business & Management Studies: An International Journal, 11(4), 1386–1409. https://doi.org/10.15295/bmij.v11i4.2310

Özet

Rekabet istihbaratı, kurumun rekabet ve pazar ile ilgili bilgileri elde etmek, işlemek ve dağıtmak için yürüttüğü bir süreçtir ve önemi, kuruluşun rakipleri hakkında topladığı bilgi ve bilgilerde yatmaktadır. 

 Bu çalışma, rekabetçi zeka ve katılımcı yönetim arasındaki ilişkinin doğasını belirlemeyi amaçlamış, Gençlik ve Spor Vakfı Başkanlığı - Tebessa Çalışanlarından rastgele bir örneklem kullanılmıştır - 40 çalışan olarak tahmin edilmektedir ve veri toplamak için anketi kullandık ve SPSS istatistik programı aracılığıyla analiz ettik ve rekabetçi zekanın örgütün dış çevresi hakkında bilgi ve veri sağlamaya katkıda bulunduğu sonucuna ulaştık gelişmeyi, refahı ve büyümeyi yakından takip eder ve rakipleri değerlendirme sürecinde etkili bir role sahiptir ve böylece rekabetçi sürprizleri azaltır ve katılımcı yönetimin önemi, çalışanlara yönetimin karşılaştığı sorunlarla yüzleşme şansı vererek becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine izin vermektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdel Maqsoud, I., & Al-Shafei, H. A. (2004). Scientific encyclopedia of sports administration. Egypt: Dar Al-Wafaa for the world of printing and publishing.
 2. Al-Rifai, M. H. (2009). Participatory management and its impact on workers and management. A dissertation within the requirements for obtaining a doctoral degree. Britain: Saint Clements International University.
 3. Al-Shammari, A. A. (2011). Environmental monitoring and competitive intelligence and their impact on the core capabilities of the organization. Introduction to the master's degree in Business Administration. Iraq: College of Administration and Economics at Karbala University.
 4. Eid, W. (2018). Intelligence and multiple intelligences. Beirut: Scientific books house for publishing and distribution.
 5. Farahat, S. (2016). The contribution of competitive intelligence to improving industrial performance. Thesis for obtaining a doctoral degree. Biskra: College of Economic, Commercial and Management Sciences.
 6. Hassan, D. K., & Bushra, A. I. (2019). Competitive intelligence and its impact on organizational change. Baghdad College of Economics University Journal.
 7. Judy Muhammad Ramzi, B. (2020). Judy Muhammad Competitive Intelligence and its Impact on the Company's Strategic Performance. Journal of Banking Financial Economics and Business Administration.
 8. Khidr, B. (2020). Participation in public administration. Oman: Arab Journal of Management.
 9. Khlfuni, f. (2021). Participatory Management and the Principle of Functional Discipline, Volume 03, Issue 16. International refereed journal.
 10. Mansouri, E., & Mansouri, S. (2018). The role of competitive intelligence in enhancing the reputation of the organization, Volume 2, Issue 2. Excellence Journal for Economics and Management Research.
 11. Moussa Siham, F. (2018). The Impact of Competitive Intelligence on Improving Industrial Performance. Journal of Business and Trade Economics, Fifth Issue.
 12. Muhammad Hassan Al-Shamaa, K., & Khader Mahmoud, K. (2014). organization theory (Vol. 5). Ammaan Jordan: Al Masirah House.
 13. Rifai, R. M. (1999). Scientific assets of management and organization. Egypt: Al-Hani Publishing House.
 14. Safari, S. (2016). The study of barriers of participative management from the perspective of schooladministrators Maim Educational management. Department of Educational sciences and psychology. University Italy.
 15. Shihab M. M. Al-Taha. (2021). The Relationship Reciprocal Effect between Strategic Agility and Competitive Intelligence. -An Analytical Study of the opinion of Sample Managers at (Korek) Telecom Company in Iraq,vol40,N°129.