Cilt 5 Sayı 3 (2017): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KORONER GİRİŞİMLERİN MALİYET ANALİZİ: TRANSRADIAL Mİ TRANSFEMORAL Mİ?

Demet GÖKMEN KAVAK
Health Institutes of Turkey (TÜSEB)/Turkish Health Care Quality and Accreditation Institute (TÜSKA) Ankara University Faculty of Health Sciences, Administration of Health Institutions, Ankara, Turkey
Biyografi
İsmail AĞIRBAŞ
Ankara University Faculty of Health Sciences, Administration of Health Institutions, Ankara, Turkey
Biyografi
Yücel BALBAY
Turkish High Specialty Hospital, Department of Cardiology Clinic, Ankara, Turkey
Biyografi
Keziban AVCI
Health Institutes of Turkey (TÜSEB)/Turkish Health Care Quality and Accreditation Institute (TÜSKA)
Biyografi

Yayınlanmış 2017-12-19

Anahtar Kelimeler

 • Maliyet Analizi,
 • Maliyet Minimizasyonu,
 • Transradial,
 • Transfemoral,
 • Koroner Girişimi

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKMEN KAVAK, D., AĞIRBAŞ, İsmail, BALBAY, Y., & AVCI, K. (2017). KORONER GİRİŞİMLERİN MALİYET ANALİZİ: TRANSRADIAL Mİ TRANSFEMORAL Mİ?. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 640–653. https://doi.org/10.15295/bmij.v5i3.148

Özet

Araştırmanın amacı, Transradial (TRA) ve Transfemoral (TFA) yaklaşım ile yapılan koroner anjiyografi işlemlerinin maliyet minimizasyon analizinin yapılmasıdır. Böylece, uygulayıcılara işlem tercihi konusunda rehberlik sağlanacak aynı zamanda kardiyovasküler alanda oldukça yetersiz olan bir maliyet analizi örneği kazandırılacaktır. Araştırma retrospektif olarak koroner anjiografi işlemi yapılan hastalara ait verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini üçüncü basamak bir hastanenin kardiyoloji kliniğinde 2013 yılı içinde yapılan anjiografi işlemleri oluşturmaktadır. Randomize seçilen hasta kayıtları araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonucunda TRA maliyeti 746,214 TL, TFA maliyeti 710,04 TL olarak bulunmuştur. TRA yaklaşımının maliyeti TFA yaklaşımından daha yüksektir. Buna karşılık, uzman görüşleri, TRA yaklaşımının TFA yaklaşımına göre daha güvenli bir alternatif olduğu yönündedir. Uygulayıcılar tarafından, hangi yaklaşım türünün seçileceği belirlenirken, işlemin parasal maliyeti ve işlemin sonuçlarının birlikte düşünülmesi, hastalar açısından yararlı olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Agostoni, P., Biondi-Zoccai, G.G., De Benedictis, M.l., Rigattieri S, Turri, M., Anselmi, M., (2004). Radial versus femoral approach for percutaneous coronary diagnostic and interventional procedures; Systematic overview and meta-analysis of randomized trials. Journal of the American College of Cardiology 44:349-356.
 2. Ağırbaş, İ. (2014). Financial Management and Cost Analysis in Health Institutions. Siyasal Press, Ankara
 3. Aktürk, E., Kurtoğlu, E., Ermiş, N., Açıkgöz, N., Yağmur, J., Altuntaş, M.S., Pekdemir, H., Özdemir, R. (2014). Comparision of pain levels of transradial versus transfemoral coronary catheterization: a prospective and randomize dstudy. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 2014; 14: 140-6
 4. Bertrand, O.F., Rao, S.V., Panchol,Y.S., Jolly, S.S., Rodés-Cabau, J., Larose, E., (2010). Trans radial approach for coronary angiography and interventions: results of the first international transradial practice survey. JACC Cardiovasc Interv 3:1022-1031.
 5. Brasselet, C., Blanpain, T., Tassan-Mangina, S., Deschildre, A., Duval, S., Vitry, F., Gaillot-Petit, N., Clément, J.P., Metz, D. (2008). Comparison of operatör radiation exposure with optimized radiation protection devices during coronary angiograms and ad hoc percutaneous coronary interventions by radial and femoral routes. European Heart Journal 29:63-70.
 6. Caputo, R.P., Tremmel, J.A., Rao, S., Gilchrist, I.C., Pyne, C., Pancholy, S. (2011). Transradial arterial Access for coronary and peripheral procedures: executive summary by the Transradial Committee of the SCAI. Catheterization and Cardiovascular Interventions.78:823-839.
 7. Çelik, Y. (2013) Health Economy. Siyasal Press, Ankara
 8. Kiemeneij, F., Laarman, G.J. (1993). Percutaneous transradial artery approach for coronary stent implantation. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis Journal 30:173-8.
 9. Louvard, Y., Lefevre, T., Morice, M.C. (1997). Radial approach: what about the learning curve? Catheterization and Cardiovascular Diagnosis Journal 42: 467-468.
 10. Noto, T.J., Johnson, L.W., Krone, R., Weaver, W.F., Clark, D.A., Kramer, J.R., Verrovec, G.W., Parker, J.J. (1991). Cardiac catheterization 1990: a report of the Registry of the Society for Cardiac Angiography and Interventions. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis Journal; 24:75-83.
 11. Tatar, M. (2013). Health Economy. Sur, H., Palteki, T., Hospital Management. İstanbul: Nobel Tıp Bookstore; 337-54.
 12. TKD (Turkish Cardiology Association) (2005). Guide for capability in interventional cardiology, 33
 13. Erişim Yeri: [http://www.tyih.gov.tr/]. Erişim tarihi: 15.05.2016
 14. Ünal, S., Acar, B., Yayla, Ç., Balcı, M.M., Ertem, A.G., Kara, M., Maden, O., Temizhan, A., Tola, M., Balbay, Y. (2016). Manual Heating of Radial Artery to Facilitate Radial Puncture Prior to Transradial Coronary Catheterization: A Randomized, Double-Blind Clinical Trial. The BALBAY MANEUVER Study. The American Journal of Cardiology, 10-3
 15. Yiğit, F., Sezgin, A.T., Erol, T., Demircan, F., Tekin, G., Katırcıbaşı, T., Tekin, A., Müderrisoğlu, H. (2006). An experience on radial versus femoral approach for diagnostic coronary angiography in Turkey. Anadolu Kardiyoloji Dergisi 6; 229-34