Cilt 1 Sayı 2 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

HİZMET İŞLETMELERİNDE MALIYET ANALİZİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN MALİYET ANALİZİ

Erkan HAZAR
Sivas Numune Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Doktoru
Ali Rıza İNCE
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi YBS Öğretim Üyesi
Selim ÇAM
Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, İstatistik Birimi Sorumlusu
Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Yayınlanmış 2014-01-15

Anahtar Kelimeler

 • Hizmet işletmeleri,
 • Yanık tedavisi,
 • Maliyet analizi,
 • Service Businesses,
 • Burn treatment,
 • Cost analysis
 • ...Daha fazla
  Daha az

Nasıl Atıf Yapılır

HAZAR, E., İNCE, A. R., ÇAM, S., & KARAGÖZ, N. (2014). HİZMET İŞLETMELERİNDE MALIYET ANALİZİ: SİVAS NUMUNE HASTANESİ YANIK ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN MALİYET ANALİZİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 156–167. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.31

Özet

Amaç. Sivas Numune Hastanesi yanık ünitesinde 1 Mayıs 2012-15 Haziran 2013 tarihleri arasında yatarak tedavi edilen 68 hastadan toplanan veriler incelenmiş; hasta başına düşen ortalama maliyetler hesaplanmış ve analiz edilmiştir. Yöntem. İnceleme kapsamında yaş, yanık derecesi, yanık yüzdesi, yanık çeşidi, yatış günü verleri ve faturaları değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak hastaların yanık çeşidine göre oranları tespit edilmiş ve ayrı ayrı maliyetleri hesaplanmıştır. Bulgular. Hastaların %80,9’u sıcak su yanığına, %7,4’ü alev patlamasına, %4,4’ü süt yanığına, %4,4’ü buhar yanığına, %2,9’u elektrik yanığına maruz kaldıkları saptanmıştır. Sonuç. Yanık maliyetlerinin; yanık derecesine, yanık yüzdesine ve yatış gün sayısına bağımlı olduğu, yaş ve yanık çeşidinden bağımsız olduğu görülmüştür. Maliyeti artıran en önemli etkenin yatış gün sayısı olduğu belirlenmiş; 68 hastanın ortalama maliyetinin 1193,65 TL ve bir hastanın bir günlük yatış maliyetinin ortalama olarak 110,12 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bosch, G., ve Lehndorff, S. (2005). Service economies: high road or low road?. Working in the Service Sector. A Tale from Different Worlds. London/New York: Routledge.
 2. Demirel, Y., Çöl, C. ve Özen, M. (2001). Ankara Numuneeğitim ve araştırma Hastanesi Yanık Servisinde Bir Yılda İzlenen Hastaların Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi. 23(1).
 3. Dinçer, Ö., ve Fidan, Y. (2009). İşletme yönetimine giriş. Alfa Yayınları.
 4. Doğan, F., Çoruh, A., Kemaloğlu, A. C., & Günay, G. K. (2011). Çocuk Hastalarda Yanık Travması ve Koruyucu Önlemler. Erciyes Tıp Dergisi, 33(1).
 5. Keskin, A. (2011). Ekonomik kalkınmada beşeri sermayenin rolü ve Türkiye. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25.
 6. McDonald, M., ve Payne, A., (2006). Marketing plans for service businesses: a complete guide. Elsevier.
 7. Ruskin-Brown, I. (2005). Marketing your service business. Thorogood Publishing.
 8. Sağlık Bakanlığı. (2012). Yanık Yaralanmaları Tedavi Algoritması.
 9. Sarı, O., Onar, T., ve Aydoğan, Ü. (2011). Birinci basamakta yara ve yanık bakımı. Smyrna Tıp Dergisi.
 10. Shrivastava, P., ve Goel, A. (2010). Pre-hospital care in burn injury. Indian journal of plastic surgery: official publication of the Association of Plastic Surgeons of India, 43(Suppl).
 11. Sigmon, P.(2010). Six steps to creating profit: a guide for small and mid-sized service-based businesses. John Wiley & Sons, Inc.
 12. Teboul, J. (2006). Service is front stage: positioning services for value advantage. Palgrave Macmillan.
 13. Yilmaz, S., Sezer, R. E., Karagöz, N., Erçöçen, A. R., Sezer, H., Erkan, M., ... ve Bitgen, M. (2010). Sivas' ta Alan Taramasıyla Yanık İnsidansının Araştırılması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 30(5).
 14. Zor, F., Ersöz, N., Külahçı, Y., Kapı, E., ve Bozkurt, M. (2009). Birinci basamak yanık tedavisinde altın standartlar. Dicle Tıp Dergisi, 36(3).