Vol. 2 No. 1 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

A STUDY ON DETERMINING THE HALAL FOOD CONSUMPTION TENDENCIES OF THE CONSUMERS

Yıldıray KIZGIN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bekir ÖZKAN
Kastamonu Üniversitesi

Published 2014-11-20

How to Cite

KIZGIN, Y., & ÖZKAN, B. (2014). A STUDY ON DETERMINING THE HALAL FOOD CONSUMPTION TENDENCIES OF THE CONSUMERS. Business & Management Studies: An International Journal, 2(1), 18-37. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i1.62

Abstract

With its unconscious and extravagant consumption habits, today’s society poses many threats particularly regarding food. Proper and healthy diet, therefore, is of great significance. Foods that are halal certified have great importance for proper and healthy diet. The study aims at creating an awareness for the halal certified products on the consumers, and revealing the factors that have an impact on the tendencies of those who consume halal certified products.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. ABDULLAHOĞLU, S. (2012). Helal Kavramına Üretici Yaklaşımlar, GİMDES Uluslararası Helal Gıda Konferansları, Altınoluk Baskı, İstanbul.
 2. BİRCAN, H. (2004). Lojistik Regresyon Analizi: Tıp Verileri Üzerine Bir Uygulama, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, s.185–208.
 3. BÜYÜKÖZER, H. K. (2011). Bizim Olmayan Modernite ve Helal Gıda, GİMDES Dergisi, Yıl 5, Sayı 19, Ağustos, http://yayin.gimdes.org/dergi/gimdes-dergisi-19-sayi 11.12.2013.
 4. BÜYÜKÖZER, H. K. (2012). Yeniden Gıda Raporu Yediklerimiz İçtiklerimiz Helal mi? Haram mı? Ve Sağlığımıza Ne Kadar Uygun?, 9. Baskı, Çevik Matbaacılık, İstanbul.
 5. BÜYÜKÖZER, H. K. (2013). Helal Kesim Tavuk Nedir?, GİMDES Dergisi, Yıl 7, Sayı 30, Haziran, s.5-10.
 6. BÜYÜKÖZER, H. K. (2013). Yeni Dünya Düzeni ve Helal gıda, 2. Baskı, Erkam Matbaası, İstanbul.
 7. DOĞRUYOL, H. (2013). Gıda Katkılarının Sınıflandırılması-2, GİMDES Dergisi, Yıl 7, Sayı 28, Şubat, s.6-7.
 8. EFE, M. (2012). Günümüzde Helal Kavramına Tüketici Yaklaşımları ve Problemleri, GİMDES Uluslararası Helal Gıda Konferansları, Altınoluk Baskı, İstanbul.
 9. GİMDES Faaliyet Kitabı, Bilinmeyen Tarih.
 10. HUSSAINI, M. M. (2012). Üretici ve Tüketicilerin Helal Kavramına Yaklaşımları ve Yaşadıkları Problemler, GİMDES Uluslararası Helal Gıda Konferansları, Altınoluk Baskı, İstanbul.
 11. KÜÇÜKÖNER, E. (2011). Koşineal ve Şellak Üretimi, 1. Ulusal Helal ve Sağlıklı Gıda Kongresi, Kasım, s.95-101,http://www.helalvesaglikli.org/docs/kongre/1/sozlu_bildiriler/14_kosineal_ve_sellak_uretimi_prof_dr_erdogan_kucukoner.pdf 11.10.2014
 12. MURAT, D. ve IŞIĞIÇOK, E. (2007). 2007 Seçim Döneminde Ekonomik ve Siyasi Duruma İlişkin Beklentiler: Bursa Uygulaması, http://Web.İnonu.Edu.Tr/~Eisemp8/Bildiri-Pdf/Murat-İsigicok.Pdf 20.03.2014.
 13. ÖZDAMAR, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1, 4. Baskı, Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 14. SAKR, A. ve BÜYÜKÖZER, H. K. (2011). Jelatin, 2. Baskı, Çevik Matbaacılık, İstanbul.
 15. SAYIN, M. (2013). Üretimde Domuz Kullanımı, GİMDES Dergisi, Yıl 7, Sayı 32, Ekim, s.34-35.
 16. TORLAK, Ö. (2012). İslam Ülkeleri Arasında Helal Ürün Pazarlama Potansiyeli, Problemleri ve Çözüm Önerileri, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Aralık, s.1-10.
 17. http://www.helalplatform.com/helal-gida-sertifikasi-veren-firmalar.html 20.03.2014.
 18. http://www.gidaraporu.com/jakim-besinci-kongre_g.htm 20.03.2014.
 19. http://www.unitedamericanmuslim.org/helalet-helaltavuk.php 21.03.2014.