Cilt 6 Sayı 3 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KRİPTO PARA PİYASASINDA BALONLARIN TESPİTİ: BITCOIN VE ETHEREUM ÖRNEĞİ

Fatih CEYLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ramazan EKİNCİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Osman TÜZÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yayınlanmış 2018-11-29

Anahtar Kelimeler

 • Kripto Para Piyasası,
 • Bitcoin,
 • Etherium,
 • Spekülatif Balonlar

Nasıl Atıf Yapılır

CEYLAN, F., EKİNCİ, R., TÜZÜN, O., & KAHYAOĞLU, H. (2018). KRİPTO PARA PİYASASINDA BALONLARIN TESPİTİ: BITCOIN VE ETHEREUM ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 263–274. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i3.355

Özet

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar son dönemde çok sık kullanılmaya başlamıştır. “Para birimi” olarak ve “Değer birikim aracı” olarak kabul görmeye başlayan kripto paraların fiyat hareketlerinin analiz edilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu piyasaların büyümesi ve küresel entegrasyonu ile birlikte fiyatlarda meydana gelen önemli değişimlerin temelinde spekülatif balonların olup olmadığı finansal istikrar konusunda açıklık ve güvence açısından önem arz etmektedir. Ayrıca kripto para piyasasında meydana gelen spekülatif hareketler piyasa katılımcılarının sürü psikolojisiyle hareket edip etmedikleri sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle çalışmada Bitcoin ve Etherium para birimlerinde spekülatif balonların varlığı Philips vd. (2015) tarafından geliştirilen yöntem ile tespit edilmiş ve ne zaman oluştukları tahminlenmiştir. Piyasada balonların olması ve bu balonların süre olarak varlığı sürü psikolojisinin olduğu yönünde bilgi sağlarken, bu piyasada dengeleyici bir spekülasyonun olmadığı yönünde de bir bilgidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Bitcoin ve Etherium kripto para birimlerinde çok sayıda baloncuk olduğu tespit edilmiştir. Özellikle 2017-2018 yılları arasında büyük baloncukların ortaya çıkması bu para birimlerinin spekülatif hareketlere karşı eğilimli olduğunu gösterilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Bariviera, A.F., Basgall, M.J., Hasperué, W., Naiouf, M., (2017). Some stylized facts of the bitcoin market. Phys. A 484, 82–90.
 2. Bouoiyour, J. & Selmi, R., (2015). What does Bitcoin look like? Ann. Econ. Finance 16 (2), 449–492.
 3. Bozkuş Kahyaoğlu, S., "Blok Zinciri Teknolojilerinin Finansal Piyasalara Olası Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe Finans ve Denetimde Güncel Konular, Trakya Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-975-374-216-0 , Yayın No: 191. Aralık 2017.
 4. Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., Moore, T., (2015). Bitcoin: economics, technology, and governance. J. Econ. Perspect. 29 (2), 213–238.
 5. Buchholz, M., Delaney, J., Warren, J., Parker, J., (2012). Bits and bets, information, price volatility, and demand for Bitcoin. Economics 312.
 6. C.-W. Su, , Z. Lib, R. Taoc, D.-K. Si., (2018). Testing for multiple bubbles in bitcoin markets: A generalized sup ADF test, Japan World Econ. Articles In press.
 7. Cheah, E.T. &, Fry, J., (2015). Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical investigation into the fundamental value of bitcoin. Econ. Lett. 130, 32–36.
 8. Cheung, A.W.K., Roca, E., Su, J.J., (2015). Crypto-currency bubbles: an application of the Phillips, Shi and Yu (2013) methodology on mt. gox bitcoin prices. Appl. Econ. 47 (23), 2348–2358.
 9. Ciaian, P., Rajcaniova, M., Kancs, D., (2015). The economics of Bitcoin price formation. Appl. Econ. 48 (19), 1799–1815.
 10. coinmarketcap.com
 11. Corbet, S., Lucey, B., & Yarovya, L. (2017). Datestamping the Bitcoin and Ethereum bubbles. Finance Research Letters.
 12. Diba, B.T., Grossman, H.I., (1988). Explosive rational bubbles in stock prices? Am. Econ. Rev. 78 (3), 520–530.
 13. Dowd, K., (2014). New Private Monies: A Bit-Part Player? Institute of Economic Affairs, London.
 14. European Central Bank, (2012). Virtual currency schemes. October, 1–55.
 15. Fry, J. & Cheah, E.T., (2016). Negative bubbles and shocks in cryptocurrency markets. Int. Rev. Financ. Anal. 47, 343–352.
 16. Garber, Peter M. (2000), Famous First Bubbles: The Fundamentals of Early Manias, MIT Press, Cambridge, MA.
 17. Garcia, D., Tessone, C. J., Mavrodiev, P., & Perony, N. (2014). The digital traces of bubbles: feedback cycles between socio-economic signals in the Bitcoin economy. Journal of the Royal Society Interface, 11(99).
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2827453/
 19. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350178X.2013.774850
 20. Husler, A., Sornette, D., Hommes, C.H. (2013). “Super exponential bubbles in lab experiments: Evidence for anchoring over-optimistic expectations on price”, Journal of Economic Behavior & Organization no. 92, pp. 304-316,
 21. Hüsler, A., Sornette, D., & Hommes, C. H. (2013). Super-exponential bubbles in lab experiments: evidence for anchoring over-optimistic expectations on price. Journal of Economic Behavior & Organization, 92, 304-316.
 22. Kristoufek, L., (2014). What are the main drivers of the Bitcoin price? Evidence from wavelet coherence analysis. PLoS One 10 (4), e0123923.
 23. MacDonell, A., (2014). Popping the Bitcoin Bubble: An Application of Log-periodic Power Law Modeling to Digital Currency. University of Notre Dame (working paper.).
 24. Nakamoto, S., 2008. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. www.bitcoin.org doi:10.1007/s10838-008-9062-0.
 25. Phillips, Peter C. B., Shuping Shi and Jun Yu; (2015). Test¬ing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500, International Economic Review, 56(4), pp. 1043–78.
 26. Phillips, Peter C. B., Yangru Wu and Jun Yu; (2011). Ex¬plosive Behavior in The 1990s Nasdaq: When Did Exuber¬ance Escalate Asset Values?, International Economic Review, 52(1), pp. 201–26.
 27. Plasaras, N. (2013). Regulating digital currencies: Bringing Bitcoin within the reach of the IMF. Chicago Journal of International Law, 14, 377.
 28. Van Wijk, D., (2013). What can Be Expected from the Bitcoin? Erasmus Rotterdam University (Working paper, No. 345986).