Cilt 2 Sayı 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ

Fatih Güçlü
Karabük Üniversitesi
Metin Kılıç
Karabük Üniversitesi

Yayınlanmış 2015-02-26

Anahtar Kelimeler

 • Sermaye Piyasası Kurulu,
 • Denetim,
 • BIST

Nasıl Atıf Yapılır

Güçlü, F., & Kılıç, M. (2015). SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARININ İLGİLİ MEVZUAT AÇISINDAN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 308–320. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.84

Özet

The Capital Market Board (CMB), carry outs audit and surveillance activities in capital markets in order to provide safety and stability of capital markets, protect the rights of investors and fulfill public disclosure. In consequence of audit activity, the CMB, within the scope of power which has been given by the statute law can apply some sanctions, such as administrative fine. The subject of the study is administrative fine applications imposed by the CMB on companies whose shares are processed in the Borsa Istanbul (BIST), between 2006 and 2013. The aim of this study is to determine due to the infringement of which provisions of the statue law which cause administrative fines as a result of te CMB’s audit activity within the scope of power which has been given by the statute law. According to this research's result, CMB mostly executed administrative fines in consequence of statue law related to material disclosure.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. sayılı Mülga Sermaye Piyasası Kanunu (1981, 30 Temmuz) T. C. Resmi Gazete, 17416.
 2. sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (2012, 30 Aralık) T. C. Resmi Gazete, 28513.
 3. Akgül, B. A. (2000) Türk Denetim Kurumları, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 4. Çetin, N., Töremiş, H. E. ve Cantimur, Z. (2014) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Sistematik Analizi, Ankara: Yetkin Yayınları.
 5. Ergincan, Y. (2013) "Sermaye Piyasası Kurumları", Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Ed.: V. Akgiray ve F. Temizel, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 82-110.
 6. Karakaş, M. (2008) "Devletin Düzenleyici Rolü ve Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler", Maliye Dergisi, (154), 99-120.
 7. Karan, M. B. (2001) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
 8. SEC: What We Do (2014) http://www.sec.gov/about/whatwedo.shtml (Erişim Tarihi: 18.04.2014).
 9. SPK (1982) "Sermaye Piyasası Kurulu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği", T. C. Resmi Gazete, 17734.
 10. SPK (2014) "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (Seri: VI, No: 104.1)", T. C. Resmi Gazete, 28889.
 11. SPK (2014) SPK 2013 yılı Faaliyet Raporu. http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1085&submenuheader=null (Erişim Tarihi: 30.08.2014).
 12. SPK: İdari Para Cezaları (2014) http://www.spk.gov.tr/apps/DavalarYasaklilar/idariparacezalari.aspx?submenuheader=-1 (Erişim Tarihi: 02.09.2014).
 13. SPK: Kurulun Temel Fonksiyonları (2014) http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&showmenu=yes&menuid=0&pid=0&subid=2&submenuheader=0 (Erişim Tarihi: 25.08.2014).
 14. Yahyaoğlu, G. ve Korkmaz, M. (2012) "T.C. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, Kamu Kesiminde Finansal Piyasalara Müdahalesinin, Bankacılık Hukuku Açısından Değerlendirilmesi", Akademik Bakış Dergisi, (28), 1-18.
 15. Yasin, M. (2002) Sermaye Piyasası Kurulu ve İşlemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.