Cilt 6 Sayı 2 (2018): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

MÜŞTERİ DENEYİMLERİNDEN ÖĞRENME: AKILLI HATALAR GÜÇLÜ MARKALAR

Hayat AYAR ŞENTÜRK
Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Strateji Bilimi Bölümü
Biyografi

Yayınlanmış 2018-09-02

Anahtar Kelimeler

 • Hatalardan Öğrenme,
 • Müşteri Deneyimleri,
 • Marka Başarısızlıkları.

Nasıl Atıf Yapılır

AYAR ŞENTÜRK, H. (2018). MÜŞTERİ DENEYİMLERİNDEN ÖĞRENME: AKILLI HATALAR GÜÇLÜ MARKALAR. Business & Management Studies: An International Journal, 6(2), 730–751. https://doi.org/10.15295/bmij.v6i2.275

Özet

Hatalar her zaman mükemmel olmayan bir mühendislik, tasarım veya satış faaliyetlerinin sonucu olarak meydana gelmez. Sinemaseverler tarafından kült film statüsüne kavuşmuş ve büyük bir maddi başarıya erişmiş yüzlerce kötü film varken, gişede hüsrana uğrayan yüzlerce iyi film vardır. Bu anlamda markaların hedef kitlede memnuniyetsizliğe yol açan negatif eylemlerini tanımlaması, analiz etmesi ve bilinçli deneyimlerde bulunması çok önemlidir. Ancak hataların değerli ve eşsiz yeni bilgiler üreteceğine dair inancın artmasına rağmen, hatalardan öğrenme sürecini açıklamada çok fazla yol alınamadığı ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu sıklıkla belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı; çeşitli marka hikayeleri incelenerek i) işletmelerin ölüm katılığına düşmemek için öğrenmenin kaynağı olarak hataları nasıl kullanabileceğine dair yol haritası sunmak, ii) hatalardan öğrenme becerisi geliştirmeye engel olan unsurları ortaya çıkarmak ve iii) bu engellerin üstesinden gelme yollarını keşfetmektir. Böylelikle hatalardan öğrenme davranışına ilişkin ampirik ve deneysel çalışmalara katkı sağlanacağı umulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ahluwalia, R., Burnkrant, R. E. ve Unnava, H. R. (2000), “Consumer response to negative publicity: The moderating role of commitment”, Journal of Marketing Research, 37(2), 203-214.
 2. Ahluwalia, R., Unnava, H. R. ve Burnkrant, R. E. (2001), “The moderating role of commitment on the spillover effect of marketing communications”, Journal of Marketing Research, 38(4), 458-470.
 3. Argyris, C. & Schön, D. A. (1996). Organizational Learning II ‐ Theory, Method, and Practice, Addison‐Wesley, Reading, MA.
 4. Argote, L. ve Epple, D. (1996), “Learning curves in manufacturing”, Science, 247, 920-924.
 5. Arino, A. ve Torre J. (1998), “Learning from failure: Towards an evoluationary model of collaborative ventures”, Organization Science, 9(3), 306-325.
 6. Baumard, P. ve Starbuck, W. H. (2005), “Learning from failures: Why it may not happen”, Long Range Planning, 38, 281-298.
 7. Brand Finance (2017) Global 500 The Annual Report on the World’s Most Valuable Brands, http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2017_locked_website.pdf.
 8. Burleson, W. ve Picard, R. (2004), “Affective Agents: Sustaining Motivation to Learn Through Failure and a State of ‘Stuck’”, Workshop on Social and Emotional Intelligence in Learning Environments. 7th International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Maceio - Alagoas, Brazil.
 9. Cannon, M. ve Edmondson, A. C. (2001), “Confronting failure: Antecedents and consequences of shared beliefs about failure in organizational work groups”, Journal of Organizational Behavior, 22, 161-177.
 10. Cannon D. M. & Edmondson, A. C. (2005), “Failing to learn and learning to fail (Intelligently): How great organizations put failure to work to innovate and improve”, Long Range Planning, 38, 299-319.
 11. Carmeli, A. (2007), “Social capital, psychological safety and learning behaviours from failure in organizations”, Long Range Planning, 40, 30-44.
 12. Carmeli, A., Tishler, A. ve Edmondson, A. C. (2012), “CEO relational leadership and strategic decision quality in top management teams: The role of team trust and learning from failure”, Strategic Organization, 10(1), 31-54.
 13. Chiesa, V. & Frattini, F. (2011), “Commercializing technological innovation: Learning from failures in high‐tech markets”, Journal of Product Innovation Management, 28(4), 437-454.
 14. Cyert, M. R. ve March, J. G. (1992). Antecedents of the Behavioral Theory of the Firm, New York: Oxford Univrsity Press.
 15. Day G. S. (1994), “The capabilities of market-driven firms. Journal of Marketing”, 58 (4), 37-52.
 16. Edmondson, C. A. (1999), “Psychological safety and learning behavior in work teams”, Administrative Science Quarterly, 44, 350-383.
 17. Edmondson, C. A. (2011), “Strategies for learning from failure”, Harvard Business Review, 89(4), 48-60. Farson, R. ve Keyes, R. (2003). Whoever Makes the Most Mistakes Wins, Free Press.
 18. Finkelstein, S. (2003). Why Smarts Executives Fail and What You can Learn from Their Mistakes, New York: Penguin Group.
 19. Haig, M. (2003). Brand Failures, USA: Kogan Page.
 20. Harteis, C., Bauer, J. ve Gruber H. (2008), “The culture of learning from mistakes: How employees handle mistakes in everyday work”, International Journal of Educational Research, 47, 223-231.
 21. Haunschild, P. R. ve Sullivian, B. N. (2002), “Learning from complexity: Effects of prior accidents and ıncidents on airlines’ learning”,Administrative Science Quarterly, 47, 609-643.
 22. Heinze, A. (2005), “Mistake-Handling activities in the mathematics classroom”, International Group for the Psychology of Mathematics Education, 3, 105-112.
 23. Herbig, P. ve Milewicz, J. (1993), “The relationship of reputation and credibility to brand success”, Journal of consumer marketing, 10(3), 18-24.
 24. Ingram, P. ve Baum, J. A. (1997), “Chain affiliation and the failure of Manhattan Hotels, 1898-1980”, Administrative Science Quarterly, 42, 68-102.
 25. Lardinois, F. (2013). After 15 Years of Whipping the Llama’s Ass, Winamp Shuts Down, http://techcrunch.com/ 05.01.2014.
 26. Lehman, P. (2009). Learning from Mistakes and Failures, www.education.com/reference/article/Ref_Learning_Mistakes
 27. Leonard-Botton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Boston: Harvard Business School Press.
 28. Liljander, V., Polsa, P. ve Van Riel, A. (2009), “Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image is a risk reducer”, Journal of Retailing and Consumer Services, 16(4), 281-290.
 29. Madsen, M. P. ve Desai, V. (2010), “Failing to learn? The effects of failure and success on organization learning in the global orbital launch vehicle industry”, Academy of Management Journal, 53(3), 451-476.
 30. March, J. G. ve Shapira, Z. (1992), “Variable risk preferences and the focus of attention”, Psychological Review, 99, 172-183.
 31. Matthing, J., Sandén, B. ve Edvardsson, B. (2004), “New service development: Learning from and with customers”, International Journal of Service Industry Management, 15(5), 479-498.
 32. Mellahi, K. (2005), “The dynamics of boards of directors in failing organizations”, Longe Range Planning, 38, 261 279.
 33. Mellahi, K., Jackson, P. ve Sparks, L. (2002), “An exploratory study into failure in successful organizations: The case of Marks & Spencer”, British Journal of Management, 13, 15- 29.
 34. Nonaka, I. & Takeuch, H. (1995). The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create The Dynamics Of Innovation. New York: Oxford University Press.
 35. Özer, N. (2009). Marka hataları. https://suigenuris.wordpress.com/category/marka/
 36. Sheppard, J. P. ve Chowdhury, S. (2005), “Riding the Wrong Wave: Organizational Failure as a Failed Turnaround”, Long Range Planning, 38, 239-260.
 37. Sheth, J. N., Sisodia, R. S. ve Sharma, A. (2000), “The antecedents and consequences of customer-centric marketing”, Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 55-66.
 38. Sitkin, S. B. (1992), “Learning through failure: The strategy of small losses”, Research in organizational behavior, 14, 231-266.
 39. Sturbuck, H. W. (1983), “Organizations as action generators”, American Sociological Review,48, 91-102. Starbuck, H. W. ve Hedberg, B. (2001). How Organizations Learn from Success and Failure. In: B. Hedberg, M.
 40. Dierkes, B. Antal, C. John, L. Nonako (eds.), Handbook of Organization Learning and Knowledge, New York: Oxford University Press.
 41. Starkey, K. (1998), “What can we learn form the learning organization?”, Human Relations, 51, 531-546.
 42. Storey, J. ve Barnett, E. (2000), “Knowledge management initiatives: Learning from failure”, Journal of Knowledge Management, 4(2), 145-156.
 43. Turgut, Ş. B. (2005). NEW COKE: Coca-Cola'nın Pazar Araştırma Fiyaskosu. https://www.xing.com/communities/posts/new-coke-coca-colanin-pazar-arastirma-fiyaskosu- 1007333025
 44. Trump, R. K. (2014), “Connected consumers' responses to negative brand actions: The roles of transgression self- relevance and domain”, Journal of Business Research, 67(9), 1824-1830.
 45. Ulmer, R. R. (2006). Learning Through Failure. 141-152. www.uk.sagepub.com
 46. Wilkinson, A. ve Mellahi, K. (2005), “Organizational failure: Introduction to the special issue”, Longe Range Planning, 38, 233-238.
 47. Yılmaz, B. (2013). Markaların genişleme hatalarının analizi. http://www.pazarlamasyon.com/pazarlama/markalarin-genisleme-hatalarinin-nedenleri/