Cilt 12 Sayı 2 (2024): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi: Fourier Toda-Yamamoto Granger nedensellik testi

Ömer Fazıl Emek
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye

Yayınlanmış 2024-06-25

Anahtar Kelimeler

 • Ekonomik Büyüme, İhracat, İhracata Dayalı Büyüme Stratejisi, Fourier Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi
 • Economic Growth, Export, Export-Led Growth Strategy, Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test

Nasıl Atıf Yapılır

Emek, Ömer F. (2024). Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme ilişkisinin incelenmesi: Fourier Toda-Yamamoto Granger nedensellik testi. Business & Management Studies: An International Journal, 12(2), 287–296. https://doi.org/10.15295/bmij.v12i2.2385

Özet

Çalışmanın amacı, Türkiye'de 2016:1 ile 2023:12 dönemleri arası ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerliliği bağlamında incelemektir. Aylık verilerden derlenen toplam ihracat ile sanayi üretim endeksinden oluşan değişkenlerle Nazlıoğlu, Gormus ve Soytas (2016) tarafından geliştirilen Fourier Toda-Yamamoto Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, her iki değişkenin de birbirlerinin nedeni olduğu yani aralarında çift yönlü bir nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir. Bu bulgu, Türkiye'de belirtilen dönemlerde ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğunu göstermektedir. Konu hakkında yapılan diğer çalışmalar karşılaştırıldığında bu çalışmanın bulgusu literatürle büyük oranda örtüşmektedir. Türkiye'de ihraç ürünlerinde ithal ara malının kullanım oranlarının düşürülmesi ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensel bağın daha sağlıklı bir zemine oturtulmasına katkı sağlayacaktır.

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Abdioğlu, Z., & Yamak , R. (2016). The Relationship between Productivity and Output in the Turkish Manufacturing Industry:Verdoorn Law. International Journal of Economic Studies, 2(2), 81-91.
 2. Akardeniz, E. (2023). Evidence from Fourier Toda-Yamamoto causality test for exchange rate determinants in Türkiye. Business & Management Studies: An International Journal, 11(3), 772–787.
 3. Awokuse, T. O. (2005). Exports, economic growth and causality in Korea. Applied Economics Letters, 12(11), 693-696.
 4. Bakari, S., & Mabrouki, M. (2017). Impact of Exports And Imports on Economıc Growth: New Evidence from Panama. Journal of Smart Economic Growth, 2(1), 67-79.
 5. Baktemur, F. İ. (2021). Analysis of the Non-linear Causal Relationship between Exports and Economic Growth in Turkey. Osmaniye Korkut Ata University Journal of Economics and Administrative Sciences, 5(1), 80-90.
 6. Bayar, İ. (2023). The Impact of Health Expenditures on Turkey's Economic Growth: Evidence from Fourier Unit Root and Cointegration Test. Journal of Management and Economics, 30(100. Yıl Özel Sayısı), 127-146.
 7. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409.
 8. Chen, H. (2009). A Literature Review on the Relationship between Foreign Trade and Economic Growth. International Journal of Economics and Finance, 1(1), 127-130.
 9. Çetintaş, H., & Barişik, S. (2009). Export, Import and Economic Growth: The Case of Transition Economies. Transition Studies Review, 15, 636–649.
 10. Dawson, P. J. (2005). Agricultural exports and economic growth in less developed countries. Agricultural Economics, 33(2), 145-152.
 11. Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669.
 12. Doraisami, A. (1996). Export Growth and Economic Growth: A Reexamination of Some Time-Series Evidence. The Journal of Developing Areas, 30(2), 223-230.
 13. Doru, Ö., & Dabakoğlu, M. (2021). The Relationship between High-Technology Product Export and Economic Growth in Selected Countries. Journal of Economics and Administrative Sciences, 5(2), 295-313.
 14. Granger, C. W. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 15. Hossain, M., & Karunaratne, N. (2004). Exports and Economic Growth in Bangladesh: Has Manufacturing Exports Become a New Engine of Export-Led Growth? The International Trade Journal, 18(4), 303-334.
 16. Hussain, H. I., Haseeb, M., Kot, S., & Jermsittiparsert, K. (2020). Non-Linear Impact of Textile and Clothing Manufacturing on Economic Growth: The Case of Top-Asian Economies. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 5(143), 27-36.
 17. Iqbal, A., Tang, X., & Rasool, S. F. (2023). Investigating the Nexus between CO2 Emissions, Renewable Energy Consumption, FDI, Exports and Economic Growth: Evidence From BRICS Countries. Environment, Development and Sustainability, 25, 2234–2263.
 18. Kilavuz, E., & Altay Topcu, B. (2012). Export and Economic Growth in the Case of the Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of Developing Countries. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(2), 201-215.
 19. Konat, G. (2021). Public Expenditure and Foreign Trade Relationship in Turkey: Fourier Causality Approach. International Journal of Management Economics and Business, 17(3), 900-917.
 20. Korkmaz, S. (2014). Causality Relationship between Export and Economic Growth in Turkish Economy. Business and Economics Research Journal, 5(4), 119-128.
 21. Lal, D., & Rajapatirana, S. (1987). Foreign Trade Regimes and Economic Growth in Developing Countries. Oxford University Press, 2(2), 189-217.
 22. Naimoğlu, M., & Özbek, S. (2022). Revisiting of The Relationship Between Defense Expenditures and Economic Growth in Turkey: A Fourier Approach. İzmir Journal of Economics, 37(1), 174-188.
 23. Nazlioglu, S., Gormus, N., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175.
 24. Nelson, O. N., Gladice, O., Rivel, B., & Yirong, Y. (2020). Impact of Exports on Economic Growth in the Non Oil Sector in the Republic of Congo. International Journal of Economics and Finance, 12(3), 46-54.
 25. Radelet, S. (1999). Manufactured Exports, Export Platforms, and Economic Growth. Cambridge: Harvard Institute for International Development Consulting Assistance on Economic Reform II.
 26. Schmid, G., & Phillips, O. (1980). Textile trade and the pattern of economic growth. Weltwirtschaftliches Archiv, 116, 294-306.
 27. Temiz, D. (2010). The Relationship Between Real Export and Real GDP in Turkey: The Period of 1965-2009. Hitit Journal of Social Sciences, 3(1-2), 71-82.
 28. Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250.
 29. Türkiye İhracatçılar Meclisi. (2018). Economy Foreign Trade Report 2017 . İstanbul: Türkiye İhracatçılar Meclisi.
 30. Velnampy, T., & Achchuthan, S. (2013). Export, Import and Economic Growth: Evidence from Sri Lanka. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(9), 147-155.
 31. Vohra, R. (2001). Export and Economic Growth: Further Time Series Evidence from Less-Developed Countries. International Advances in Economic Research, 7, 345–350.
 32. Yurtkuran, S. (2021). Is the Pollution Haven Hypothesis Valid for Turkey? Evidence from Fourier Cointegration and Causality Methods. Journal of Academic Researches and Studies, 13(24), 61-77.