Vol. 2 No. 3 (2014): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Articles

ON-CAMPUS TRANSPORTATION ALTERNETIVES SELECTION: THE CASE OF KARABUK UNIVERSITY

Metin Kılıç
Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi

Published 2015-02-26

How to Cite

Tekin, R., & Kılıç, M. (2015). ON-CAMPUS TRANSPORTATION ALTERNETIVES SELECTION: THE CASE OF KARABUK UNIVERSITY. Business & Management Studies: An International Journal, 2(3), 262–285. https://doi.org/10.15295/bmij.v2i3.78

Abstract

The contribution of universities to economic structure, social and physical insfrastructure, the quality of life and city, and the level of education cannot be regarded. Therefore, it should be provided that university campuses should be areas which reflect city image with their physical structures. In this regard, the effective administration, usage, and development of universities, and the coordination between the units of universities should also be provided. One of the most significant elements of this coordination and cooperation is on campus transportation. One of the main purposes of the thesis is to evaluate inner campus transportation which is the sub-unit of city transportation. Other purposes are to determine the reasons of the perception of the users in reference to their demographic features on campus transportation and the reasons of their preferences of a particular transportation option. A survey study has been conducted in order to measure inner campus transportation perceptions. In this regard, 1112 questionnaire forms have been analysed by the software programme of SPSS. Expression analysis of the reliability, frequency distribution and factors are obtained, and differences were identified by ANOVA and T-TEST analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Aktan, E. Ö.,"Ulaşımda Yeni Teknolojiler Ve Uygulamaların Kent Biçimine (Olası) Yansıması". e-kutuphane.imo.org.tr: http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/3193.pdf
 2. Bakırcı, Y. D. (2012), "Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye'de Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı", Marmara Coğrafya Dergisi, 340-377.
 3. Çelik, M. (2010), "Sosyo-Demografik Özelliklerin Ve Kentsel Yapının Bireylerin Kentiçi Ulaşım Davranışları Üzerindeki Etkilernin İncelenmesi: İstanbul Metropoliten Alan Örneği" Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 4. Çubuk, M. K., ve Türkmen, M. (2003), "Ankara'da Raylı Ulaşım", Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 125-144.
 5. Erçevik, B., ve Önal, F. (2011), "Üniversite Kampüs Sistemlerinde Sosyal Mekan Kullanımları", Megaron Journal, 151-161. http://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON_6_3_151_161.pdf
 6. Gökdağ, M. (2014, Haziran 21), "Kentsel Ulaşımda Karayolu Ve Raylı Taşıma Sistemlerinin Bazı Önemli Faktörlere Göre Karşılaştırılması", webcache.googleusercontent.: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qqobPfDB_vwJ:arsiv.mmo.org.tr/pdf/11189.pdf+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
 7. Gürel, F. (2011). Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin Kocaeli İli İçin İncelenmesi . İstanbul: Bahçeşir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 8. Nalçakan, M. (2003), "Türkiye ekonomisi açısından ulaştırma sektöründe demiryolu taşımacılığının önemi ve ekonometrik model ile Türkiye demiryolu yurtiçi yük taşıma talebinin analizi (1980-2000)". Eskişehir: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 9. Nalçakan, Y. D. (2012). Ö. G. Karadayı, Y. D. Kaya, Y. D. Nalçakan, Y. D. Gerede, D. D. Aras, Y. D. Battal, & Y. D. Kuyucak içinde, Ulaştırma Sistemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 10. NAKİP, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara.
 11. Öztürk, Z., ve Öztürk, T. (2010), "İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı Ekolojik Faktörünün Belirlenmesi", İMO Teknik dergi, 4979-4985.
 12. Saatçioğlu, C. (2006), "Ulaştırma Sistemleri ve Politikaları-Türkiye ve AB Uygulamaları", Ankara: Gazi Kitapevi.
 13. Sutcliffe, D. D. (2012), "Toplu Taşıma Sistemleri" T. Kılıçarslan içinde, Kentsel Ulaşım (s. 127-178). İstanbul: Ninova Yayınları.
 14. Şensoy, U., ve Yeğingil, İ. (2008), "Çukurova Üniversitesi ve Çevresi Çevre Düzeni Planı", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 62-72. tanıtım kataloğu. (2014, Aralık 29).
 15. Ünal, L. (2014, Ekim 10), "21. Yüzyılda Ulaştırma ve Akılı Ulaşım Sistemleri", e-kütüphane: http://www.e-kutuphane.imo.org.tr/pdf/11682.pdf
 16. Yardımcı, D. F. (2013), "Ulaşım Hizmetleri( Kamu Ekonmisi Perspektifi)", Bursa: Dora Yayıncılık.
 17. Yazıcı, M. (2010), "Kentiçi Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Bir Uygulama", İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 18. Yağmur, C. (2013), "Kentiçi Ulaşım Bağlamında İstanbul Ulaşım A.Ş. Örneği Ve Organizasyon İle Ekonomik Açıdan Bir Öneri", İstanbul: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi