Cilt 1 Sayı 3 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

TÜRK KÖKENLİ KOBİ’LERİN MALEZYA’DAKİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Refik Polat
Karabük Üniversitesi

Yayınlanmış 2014-01-30

Anahtar Kelimeler

Nasıl Atıf Yapılır

Polat, R. (2014). TÜRK KÖKENLİ KOBİ’LERİN MALEZYA’DAKİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 281–301. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i3.46

Özet

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ’ler) bütün ülkelerde ekonomik gelişme bakımından önemli bir rol oynadığı inkar edilemez bir gerçektir. Malezya’da KOBİ’ler 2000 yılından beri toplam şirket sayısının % 95’inden fazlasını oluşturmakta ve toplam üretimin % 40’ından, toplam istihdamın % 60’ından ve toplam katma değerin ise % 45’indne fazlasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı;  Malezya’da faaliyet gösteren Türk kökenli Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) işletmelerin girişimcilik ve iş başarısının Malezya ekonomisi bağlamındaki katkısının araştırılmasıdır. Bu çalışma kapsamında, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk girişimciler incelenerek, Türk girişimcilerin nitelik ve özellikleri ortaya konulmuş, onların girişimciliğe ve Malezya’daki iş dünyasının girişimsel sürecine ve ilerlemesine nasıl katkı sağladıkları incelenmiştir. Bu çalışmada ayrıca Türk girişimcilerin motivasyonları, kontrol pozisyonları ve demografik nitelikleri de incelenmiştir.

 

 

 

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

  1. Asan Ali Golam Hassan. Ketidak Seimbangan Wilayah: Rantaian Sebab-Musabab Kumulatif. In Hasnah Ali (ed). PembangunanWilayah. Bangi: Penerbit UKM. 2009.
  2. Baycan-Levent, T., Kundak, S. (2009). Motivation and Driving Forces of Turkish Entrepreneurs in Switzerland, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 22(3):283-308.
  3. Baum, J.R., Locke, E.A. and Smith, K.G. (2001). A Multidimensional Model of Venturegrowth, Academy of Management Journal, 44(2):292-303.
  4. Bird, B. (1997). Toward a Theory of Entrepreneurial Competency, in Katz, J.A. and Brockhaus, R.H. (Eds), Advances in Entrepreneurship, Firmemergence, and Growth, 2:51-72.
  5. Central Bank of Malaysia. (2010). SME Annual Report 2005. Retrieved July 7, 2007, from http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=103&pg=456&ac=526&yr=2005 .
  6. Kiggundu, M.N. (2002). Entrepreneurs and Entrepreneurship in Africa: What is Known and What Needs to be Done, Journal of Developmental Entrepreneurship,7(3), 239-58.
  7. Man, T.W.Y., Lau, T. (2005). The Context of Entrepreneurship in Hong Kong: an Investigation Throught Hepatterns of Entrepreneurial Competencies in Contrasting Industrial Environments, Journal of Small Business and Enterprise Development,12(4), 464-81.
  8. Radient (2008). Background. Definition and Characteristics of SME in Malaysia. Small and Medium Enterprise (SME) Annual Report 2007 http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_publication_catalogue&pg=en_publication_smear&ac=66&yr=2007 Erişim: 13.12.2013.
  9. SMIDEC. (2002). SMI Development Plan (2001-2005), Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur.