Cilt 1 Sayı 2 (2013): BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Makaleler

KULLANICILARININ AKILLI TELEFONLARI DEĞERLENDİRMELERİ: KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA

Neslişah Taner
Kastamonu Üniversitesi

Yayınlanmış 2014-01-15

Anahtar Kelimeler

 • Akıllı Telefonlar,
 • Kastamonu,
 • Smartphones

Nasıl Atıf Yapılır

Taner, N. (2014). KULLANICILARININ AKILLI TELEFONLARI DEĞERLENDİRMELERİ: KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA. Business & Management Studies: An International Journal, 1(2), 127–140. https://doi.org/10.15295/bmij.v1i2.116

Özet

Son yıllarda, cep telefonu bir kişilerarası iletişim cihazından akıllı telefon olarak bilinen bir multimedya makinesine dönüşmüştür. Akıllı telefon olarak atfedilen bu cihazlar, tüketicilere günlük kişisel ve iş hayatlarında gelişmiş yetenek ve özellikler sunan, programlanabilir cep telefonlarıdır. Hızla değişen cep telefonu pazarında yeni nesil akıllı telefon üreticileri, toplumsal baskının da etkisiyle tüketicileri bu yeni teknolojiyi satın almaya ve kullanmaya yöneltmektedir. Farklı özellikleriyle çok fonksiyonlu teknolojik araçlar olarak sunulan akıllı telefonların, kullanıcıları tarafından hangi kriterler açısından tercih edildiğinin ve hangi özelliklerinin kullanılıp hangilerinin kullanılmadığının tespit edilmesi önem arz etmektedir.  Bu araştırmanın ana amacı, akıllı telefonların kullanıcıları tarafından değerlendirmelerini ölçmeye çalışmaktır. Literatür incelemesi sonucu elde edilen akıllı telefonları değerlendirme kriterleri- sosyal ihtiyaç, sosyal baskı, bağımlılık, hayatı kolaylaştırma-  incelenmiştir. .  Çalışma kapsamında Kastamonu şehir merkezinde yaşayan 200 akıllı telefon kullanıcısına yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Anket yoluyla elde edilen bilgilere Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme, uygulanması sonucu Analizler sonucunda kullanıcıların akıllı telefonları tercih nedenleri, kullanım ve bağımlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Literatürde yer alan faktörler doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulanmıştır. Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ile demografik özelliklerine göre gruplara ayrılan akıllı telefon kullanıcılarının değerlendirmeleri karşılaştırılarak aralarında fark olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

 


İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ada,S. ve Tatlı,H. (2012), “ Akıllı Telefon Kullanımını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma” K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Kahramanmaraş
 2. Bao, P., Pierce, J., Whittaker, S., Zhai, S., “Smart Phone Use by Non-Mobile Business Users”, MobileHCI 2011, Stockholm, Sweden, August 30–September 2, (2011).
 3. Bodker, M., Gimpel, G. and Hedman, J. (2009), ‘‘Technology use as consumption: a longitudinal study of smart phones’’, Thirtieth International Conference on Information Systems, Phoenix, Vol. 88, pp. 1-7.
 4. Campbell, S.W. (2007), ‘‘A cross-cultural comparison of perceptions and uses of mobile telephony’’,
 5. New Medoa Society, Vol. 9 No. 2, pp. 343-63.
 6. Chen, J. V., Yen, D. C., Chen, K. “The Acceptance And Diffusion of The Innovative Smart Phone Use: A Case Study of a Delivery Service Company in Logistics”, Information & Management, 46: 241–248, (2009).
 7. Hjorthol, R.J. (2008), ‘‘The mobile phone as a tool in family life: impact on planning of everyday activities and car use’’, Transport Review, Vol. 28 No. 3, pp. 303-20.
 8. Hundley, H.L. and Shyles, L. (2010), ‘‘US teenagers’ perceptions and awareness of digital technology: a focus group approach’’, New Media Society, Vol. 12 No. 3, pp. 417-33.
 9. Kang, Y. M., Cho., C., Lee, S., “Analysis of Factors Affecting the Adoption of Smartphones”, IEEE International Technology Management Conference, San Jose, CA, USA, (2011).
 10. Kim, S.H. (2008), ‘‘Moderating effects of job relevance and experience on mobile wireless technology acceptance: adoption of a smartphone by individuals’’, Information and Management, Vol. 45, pp. 387-93.
 11. Klobas, J.E. and Clyde, L.A. (2001), ‘‘Social influence and internet use’’, Library Management, Vol. 22
 12. No. 1, pp. 61-7.
 13. Lane, W., Manner, C., “The Impact of Personality Traits on Smartphone Ownership and Use”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 17 , 22-28, (2011).
 14. Mangleburg, T.F. and Bristol, T. (1998), ‘‘Socialization and adolescents’ skepticism toward advertising’’, Journal of Advertising, Vol. 27 No. 3.
 15. Park, Y. and Chen, J.V. (2007), ‘‘Acceptance and adoption of the innovative use of smartphone’’, Industrial Management and Data, Vol. 107 No. 9, pp. 1349-65.
 16. Ting,D., Lim,S., Patanmacia,T., Low,C. and Ker,G. (2011),"Dependency on smartphone and the impact on purchase behaviour", Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers, Vol. 12 Iss: 3 pp. 193 – 203
 17. Wajcman, J., Bittman, M. and Brown, J.E. (2008), ‘‘Families without borders: mobile phones, connectedness and work-home divisions’’, Sociology, Vol. 42 No. 4, pp. 635-52.
 18. Wilson, S. and McCarthy, G. (2010), ‘‘The mobile university: from library to the campus’’, Reference Services Review, Vol. 38 No. 2, pp. 1-39.