Cilt 8 Sayı 1 (2020): Business & Management Studies: An International Journal
Makaleler

PAZARLAMA FIRSATI OLARAK AKILLI TURİZM: KUŞADASI ÖRNEĞİ

Ahu YAZICI AYYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tuğrul AYYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Yayınlanmış 2020-03-25

Anahtar Kelimeler

 • Smart City, Smart Tourism, Kuşadası
 • Akıllı Şehir, Akıllı Turizm, Kuşadası

Nasıl Atıf Yapılır

YAZICI AYYILDIZ, A., & AYYILDIZ, T. (2020). PAZARLAMA FIRSATI OLARAK AKILLI TURİZM: KUŞADASI ÖRNEĞİ. Business & Management Studies: An International Journal, 8(1), 599–623. https://doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1411

Özet

İnsan yaşamını kolaylaştıran teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı şehir, akıllı turizm, akıllı otel gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Kuşadası’nın akıllı turizm potansiyelini incelemek, bu alanda yapılan çalışmaları belirleyip, turizm paydaşlarının akıllı turizm modelinin Kuşadası’nda uygulanabilirliği üzerine fikir ve değerlendirmelerini öğrenmektir. Çalışma kapsamında akıllı şehir, akıllı turizm ve akıllı otel kavramlarına ilişkin literatür bilgisi verilmiş, dünyada ve Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılan uygulamalara değinilmiştir. Sonrasında 6 tane otel yöneticisi, 4 tane profesyonel turist rehberi, 3 tane seyahat işletmesi yöneticisi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Ticaret Odası yöneticileri olmak üzere toplam 15 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak araştırma bulguları elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre, Kuşadas’nın akıllı şehir olma yolunda henüz yolun çok başında olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda Kuşadası Belediyesi tarafından çok fazla plan, proje geliştirilmediği, daha çok otel işletmeleri, seyahat işletmeleri tarafından akıllı turizm uygulamalarının kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Referanslar

 1. Ataman H. (2018). Akıllı Turizm ve Akıllı Destinasyonlar: Edremit Körfezi’ne Yönelik Bir Uygulama, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 2. Akıllı Kentler (2019). http://www.akillikentler.org/ (Erişim: 5.10.2019).
 3. Akıllı Şehirler (2019). https://www.akillisehirler.gov.tr/ (Erişim: 20.10.2019).
 4. Buhalis, D. ve Amaranggana, A. (2014). Smart Tourism Destinations. Information and Communication Technologies in Tourism, 553-564.
 5. BSI (2014). İngiliz Standartları Enstitüsü. (Erişim: 10.11.2019).
 6. Cheung, C. W., Tsang I.T. ve Wong, K.H.(2017). Robot Avatar: A Virtual Tourism Robot for People With Disabilities, International Journal of Computer Theory And Engineering, Singapore, Vol.9 No.3, pp.229-234.
 7. Cohen, B. (2012). Toronto Ranks Second In Smartest Cities On The Planet List. https://medium.com/iomob/blockchain-cities-and-the-smart-cities (Erişim: 15.11.2019).
 8. Dameri, R. (2013). Searching for Smart City Definition: A comprehensive proposal. International Journal of Computers & Technology, 11 (5), 2544-2551.
 9. Digitalage (2019). Erişim adresi: https://digitalage.com.tr/akilli-sehir-cozumlerine-ornekler/ 25.10.2019.
 10. Falconer, G. ve Mitchell, S. (2012). Smart City Framework: A Systematic Process for Enabling Smart Connected Communities. Point of View, (9), 11.
 11. Flick, U. (2014). An Introduction To Qualitative Research. New York: Sage
 12. GE Türkiye Blog (2016). Bir Bilim Kurgudan Fazlası: Akıllı Şehirler. https://geturkiyeblog.com/bir-bilim-kurgudan-fazlasiakilli-sehirler (Erişim: 20.10.2019)
 13. Gretzel, U., M. Sigala, Z. Xiang ve C. Koo. (2015). Smart Tourism: Foundations and Developments, Electronic Markets, 25 (3), 179-188.
 14. Gretzel, U., Zhong, L. ve Koo, C. (2016). Application of Smart Tourism to Cities. International Journal of Tourism Cities , 2 (2).
 15. Gökalp, E. ve E. Eren. (2016). Akıllı Teknolojilerin Turizm ve Otelcilik Sektöründe Uygulanması. V. Tecim, Ç. Tarhan ve C. Aydın (Eds.), Akıllı Teknoloji&Akıllı Yönetim içinde, ss. 278-287, İzmir: Gülermat Matbaacılık.
 16. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kaselek, R., Pichler, N. ve Meijers, E. (2007). Smart cities, ranking of european medium sized cities. Vienna University of Technology. Viyana: Centre of Regional Science, Vienna UT, 1-28.
 17. Huang, C., D., Goo, J., Nam, K. ve Yoo, C. W. (2017). Smart tourism technologies in travel planning: the role of exploration and exploitation. Information & Management, 54(6), 757-770.
 18. Hürriyet Gazetesi (2019) http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dunyada-bir-ilk-boyle-otel-yok-40994827 (Erişim: 1.12.2019).
 19. ISO/IEC. (2015). Smart Cities - Preliminary Report. Switzerland: ISO.
 20. İzmir Büyükşehir Belediyesi (2019). https://www.izmir.bel.tr/ (Erişim: 11.11.2019).
 21. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı (2019) http://www.ituvakif.org.tr/ (Erişim: 20.11.2019).
 22. Kaur, K. ve Kaur, R. (2016). Internet of things to promote tourism: An insight into Smart Tourism. International Journal of RecentTrends in Engineering and Research, 2(4), 357–361.
 23. Kayapınar, Y. (2017). Akıllı Şehirler ve Uygulama Örnekleri . İTÜ Vakıf Dergisi (77), 14-19". (Erişim: 25.12.2019).
 24. Kırlar, Can, B., Yeşilyurt, H., Lale Sancaktar, C. ve Koçak, N. (2017) Mobil Çağda Mobil Uygulamalar: Türkiye’deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti, Journal of Yasar University, 12/45, 60-75 .
 25. Kim, J.Y. ve Canina, L. (2015). An analysis of smart tourism system satisfaction scores: The role of priced versus average quality. Computers in Human Behavior , 50, 610-617.
 26. Lazaroiu G.C., ve Roscia M. (2012). Definition Methodology For The Smart Cities Model. Energy, The International Journal, Volume 47 (1), 326-332.
 27. Leonidis A., Korozi M., Margetis G., Grammenos D. ve Stephanidis C. (2013). Ambient Intelligence: 4th International Joint Conference, Amı, Dublin, Ireland, December 3-5.
 28. Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 29. Vodafone, Deloitte, TBV. (2016). Akıllı Şehir Yol Haritası. İstanbul: Türkiye Bilişim Vakfı. (Erişim: 16.11.2019).
 30. Wang, X., X.R. Li, F. Zhen ve Zhang J. (2016). How Smart is Your TouristAttraction: Measuring Tourist Preferences of Smart Tourism Attractions via a FCEM-AHP and IPA Approach. Tourism Management, 54, 309-320.
 31. Turizm News (2019). https://www.turizmnews.com/akilli-otel-uygulamasi-turkiye-de-ilk-kez-isparta-da/12773/ (Erişim: 28.11.2019).
 32. Turizm Global (2019). https://www.turizmglobal.com/turkiyenin-ilk-akilli-otel-uygulamasi-divan-istanbulda-basladi/ (Erişim: 28.11.2019).
 33. Turizm Güncel (2019). https://www.turizmguncel.com/haber/oteller-mobil-uygulamalari-ile-one-cikmak-icin-neler-yapmali-h24893.html (Erişim: 18.11.2019).
 34. Yalçınkaya P., Atay L. ve Karakaş E.(2018). Akıllı Turizm Uygulamaları, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research Cilt 2, Sayı 2, 34-52.
 35. Yıldız A. (2019). Akıllı Turizmin Türkiye’de Uygulanabilirliği İstanbul Örneği, Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.
 36. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 37. Yılmaz M. (2019). Konaklama İşletmelerinde Akıllı Turizm Teknolojileri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.
 38. Yüce B. ( 2015). Beş Yıldızlı Otel Yatak Odalarında Akıllı Sistemlerin Kullanımı, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 39. Zhu W., Zhang L. ve Li N. (2014). Challaenges, Function Changing of Government and Enterprises in Chinese Smart Tourism.